Archive for oktober, 2009

Verklighetens folk reagerar mot höga löner

31 oktober 2009

April 08  byar Alivis 114

Göran Hägglunds uttryck ”verklighetens folk” har fått ett oerhört genomslag i den svenska debatten. Jag mötte verklighetens folk i Partille och på Tjörn i samband med två träffar med daglediga för en kort tid sedan. Det gällde Erikshjälpens sociala arbete i Sverige och runt om i världen. Men diskussionen kom också att handla om de höga löner som tas ut av vissa chefer i välgörenhetsorganisationer.

Verklighetens folk representerades alltså av några pensionärer som under många år gått med insamlingsbössor för Röda korset. De hade nu tappat gnistan eftersom det kommit fram att cheferna på Röda korset tar ut en mycket hög lön.

Generalsekreteraren Christer Zettergren lyfter över en miljon om året. Styrelseordförande Bengt Westerbergs arvode är 800 000 kronor om året. Nu reagerar medborgarna inte bara på finansmarknadens oskäliga bonusar utan blickarna riktas även mot chefer inom välgörenhet. Bland dem som ligger högst finns Röda korset, Rädda barnen och SOS Barnbyar. Orsaken till de höga ersättningarna, tror jag, är att dessa personer och styrelser blivit fartblinda.

Argumenten för de höga lönerna är att man har stora organisationer att styra och att man måste erbjuda höga löner om man ska kunna rekrytera de bästa cheferna. Men eftersom hela denna verksamhet bygger på förtroende menar jag att ersättningarna måste upplevas som rimliga av både givare och alla dem som arbetar ideellt. Det ska också sägas att det finns kristna missionsorganisationer med en helt annan hållning där chefernas löner ligger på en rimlig nivå.

Det mest oroväckande är om det sociala engagemanget nu kommer att minska. De synpunkter som jag mötte i Partille och på Tjörn tror jag representerar vad en majoritet av befolkningen anser. Dessa personer arbetar ideellt eftersom de brinner för nödlidande runt om världen. Om deras insats försvinner så drabbar det i slutändan de allra svagaste människorna. Det får inte ske.

Det är viktigt att hjälporganisationerna är öppna med att redovisa all verksamhet inklusive ersättningsnivåer. De stora hjälporganisationerna bör dessutom ta sig en rejäl funderare på hur de i framtiden ska agera när det gäller ersättningar. De har nämligen inte en chans att överleva utan verklighetens folk.

Roland Utbult, kommunikatör inom socialt arbete

Vad gør verklighetens folk under helgen?

23 oktober 2009

Den här helgen befinner jag mig i broderlandet Norge för att göra fyra konserter i Trondheimsområdet. Jag startade min resa tidigt fredag morgon med destination Gardermoens flygplats utanför Oslo. Det slog mig att de svenska vägarna var i ett bedrövligt skick och jag såg fram emot att komma över gränsen och glida fram på nya norska motorvägar hela vägen från Svinesund till Gardermoen.

Annat var det för några år sedan. Då kom norrmännen till Sverige och ”grisekjörte” eftersom norska vägar på den tiden var smala, slingriga och långsamma. När norrmännen såg skylten med ”90”  blev de alldeles till sig.

För flera år sedan stod s-regeringens ”mirakelman” Björn Rosengren och lovade motorväg hela sträckan Svinesund-Göteborg. Det visade sig att han hade ”sålt skinnet innan björnen var skjuten”. Nu mer än tio år senare håller man fortfarande på och gräver i jorden för att så småningom bli klar.

När jag kom till flygplatsen märkte jag att var och varannan i servicenäringen var svensk. De gjorde jobb som norrmännen inte ville göra. Så det kan bli. Idag är Norge en oljenation av rang.

Så småningom hämtades jag i Trondheim av John Arne Gladsö, impressario för helgen, församlingsledare för Frikirken i Steinkjer och Facebookvän. John Arne tillhör ”verklighetens folk” – i Norge… Han har en fulltrimmad Saab 9-5 Vector Active med allt av utrustning som man kan tänka sig. Hemma har han en fiberoptisk bredbandskopplad superdator. När vi kommer fram till hans hus så berättar han att bara utsikten är värd mer än en halv miljon norska kronor. Det får mig att tänka på den norske författaren Björnstierne Björnsons ord: ”Norrmän är ett ungt folk som tror, svenskar är ett gammalt folk som tvivlar”.

Vi hinner med lite politik innan det är dags att lägga upp programmet för helgens konserter. Jag frågar John Arne vad han röstade på i valet i september i Norge. – Kristelig Folkeparti (KRF). Varför? – Det är det enda partiet som bygger sin politik på kristna värderingar.

För John Arne är det viktigt att Kristelig Folkeparti (Kristdemokraternas broderparti i Norge) fortsätter att offensivt lyfta de fundamentala värdefrågorna kring bl.a. familjen, skolan och äldreomsorgen.

Både min norske vän John Arne Gladsö och jag tror att det är i de nära relationerna som människor upplever trygghet och gemenskap. Var man än bor i världen så är behoven desamma för verklighetens folk.

Roland Utbult (KD)

När verklighetens folk hamnar på akuten

21 oktober 2009

I måndags kväll fick jag plötsligt problem med att andas (det visade sig senare att jag hade överansträngt mitt ”muskelpaket” kring bröstkorgen efter några exceptionella lyft av skjutdörrar på 250 kg styck – tillsammans med tre andra personer). Jag kände behov av att komma till akuten och förvarnades då att det kan ta lång lång tid innan du kommer in och sedan lång lång tid innan du får någon behandling.

Eftersom akuten i Uddevalla lagts ner måste jag ta en sjuktransport till Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan. När jag kom till receptionen vid 23-tiden ombads jag att ta en nummerbricka. Satt då en timme innan jag ropades in. Man tog några prover och sedan lades jag i korridoren eftersom det inte fanns plats i något rum.

Efter ett par timmar, då jag hade svårt att andas hela tiden, undrade jag vad det var som gjorde att inget hände. Man förklarade att det här var en av de värsta nätterna på akutavdelningen på länge. Vid 5-tiden på morgonen frågade jag igen och då kördes jag in på ett rum.

Några timmar senare, hela tiden med svårigheter att andas, tryckte jag på larmklockan och fick då tala med en doktor. Jag fick några Alvedon så att smärtan i ”muskelpaketet” skulle lindras.

När klockan var 09.00 skickades jag till en skiktröntgen och sedan tillbaka till rummet. En vänlig sköterska ordnade fram en kopp kaffe och sedan blev det några timmars väntan igen innan jag tryckte på larmknappen vid 12-tiden för att höra hur det hela framskred. Då kom en ny doktor som gav mig resultatet av röntgenundersökningen och vid 15-tiden fick jag åka hem. Jag mådde ungefär lika bra som när jag kom till sjukhuset men hade nu fått med mig en del medicin som skulle hjälpa.

Det här är ingen kritik mot personalen på sjukhuset. Det handlar om det som socialminister Göran Hägglund (KD) tagit upp flera gånger i sina tal. Att den svenska sjukvården behöver bli mer anpassad till patientens behov. Att det inte ska vara så att man måste räkna med att behöva vänta i många timmar innan något händer, som om det är det naturliga. Vi hamnar ju alla på sjukhus förr eller senare och ska då känna trygghet inför det som ska komma.

Kristdemokraterna dominerar nu det sociala arbetet inom den svenska regeringen. Göran Hägglund har introducerat ”kömiljarden” där landsting kan få del av extrapengar om de förbättrar situationen för patienterna  (målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget får besök inom specialiserad vård respektive får behandling inom planerad specialiserad vård inom 90 dagar – den så kallade ”vårdgarantin”). På kort tid har en halvering skett (från dryga 90.000 till 45.000) av antalet köande patienter i det sammanhanget.

När verklighetens folk hamnar på akuten så ska de också känna att de tas om hand snabbt och effektivt eftersom det är akut! Svenskarna behöver komma bort från sin invanda uppfattning att sjukhusbesök är köer, väntan och ineffektiv vård. Tack vare Göran Hägglunds hårda arbete med att förbättra sjukvården så kan det bli verklighet. 

Roland Utbult (KD)

Dumpningen av fisk måste stoppas!

20 oktober 2009

Fisk

I den kristna synen finns ansvarskänsla för naturen. Det handlar om att förvalta miljön på ett hållbart sätt. Därför strider det mot mina värderingar att hundratusentals ton fisk dumpas i havet varje år. Ur ett kristet etiskt perspektiv är det helt enkelt inte acceptabelt.

Min släkt kommer från Öckerö och har varit yrkesfiskare sedan 1600-talet. Att se hur fisk kastas tillbaka i havet efter att ha tagits ombord känns smärtsamt och är fullständigt irrationellt. Om mina förfäder kunde se vad som händer ute på havet när yrkesfiskarna tvingas kasta tonvis med fin matfisk, med mycket liten chans att överleva, så skulle de förmodligen inte tro sina ögon. Ofta får yrkesfiskarna klä skott för kritik från forskare och myndigheter. En kritik som har spritt sig till stora delar av svenska folket. Därmed riskerar både stoltheten och glädjen över att vara yrkesfiskare till stor del att gå förlorad.

Utkastproblematiken i Östersjön och Västerhavet är en direkt följd av EU:s fiskepolitik. Kvotsystemet och andra regleringar som gör att en viss mängd fisk får tas upp är den viktigaste orsaken till utkasten. En annan orsak är att fisken understiger minimimåttet och därför inte får landas. En tredje orsak är att olika fisk- och skaldjurssorter blandas vid fångsten. När kvoterna är slut för t.ex. torsk så fortsätter man att fiska exempelvis havskräfta och får då torsk som en bifångst. Följden blir att torsk kastas i havet.

En följd av kvotsystemet är också den s.k. ”uppgraderingen” av fisk där för liten eller mindre värd fisk på marknaden väljs bort och kastas i havet så att lastutrymmet istället kan fyllas av mer inkomstbringande fisk. Lösningen på problemet är bl.a. högselekterande redskap som gör att man redan under trålningen på ett enkelt sätt kan skilja ut vilken art och storlek man vill ha. En annan del av lösningen är så kallade ”havdagar”. Då får man fiska under speciella dagar men ta iland all fisk.

I Norge är utkast av fisk förbjudet. När Norge påtalat för EU att man vill ha ett generellt stopp för utkast så blir svaret att detta är möjligt först 2013. Under tiden ruttnar hundratusentals ton fisk på havets botten, fisk som istället hade kunnat vara god och näringsrik föda.

Nu behövs politisk handlingskraft för att stoppa detta vansinne som är både miljömässigt, moraliskt och ekonomiskt förkastligt. Förhoppningsvis får då våra återstående yrkesfiskare tillbaka glädjen och stoltheten. Det är de sannerligen värda!

Roland Utbult (KD)

Kristdemokraterna är på rätt väg

19 oktober 2009

Vi läser i Dagens Nyheter en debattartikel signerad Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell. Kristdemokraterna har hittat ett spår i svensk politik som gör att partiet kan komma att skörda stora framgångar i 2010 års val. Det handlar om ”verklighetens folk”, ett uttryck som Göran Hägglund lanserat och som har fått Åsikts-Sverige att rasa.

Att Göran Hägglund når så stor framgång med sin argumentation beror på att den stämmer med hjärtat i partiets politik. När socialister envisas med att tala om grupper och liberaler lyfter fram individens självförverkligande så talar Kristdemokraterna hellre om trygghet och gemenskap. Kristdemokraterna tvekar inte heller att säga att utgångspunkten är den kristna etiken som har präglat det västerländska samhällets utveckling och som betonar människors frihet, samhällsgemenskap och ansvar.

Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell tar upp flera exempel där utgångspunkten är att skapa det gemensammas bästa, inte att detaljreglera människors vardag. Det kan gälla bygglov, strandskydd, tvångsdelad föräldraförsäkring eller rent av alkoholpolitiken. De skriver att frihet och trygghet är två sidor av samma mynt. Att friheten är en relation och den trygga familjen dess linda.

För Kristdemokraterna har arbetet mot ett friare och tryggare samhälle bara börjat. Frågan är hur länge övriga partier bara nöjer sig med att se på när Hägglund kammar hem poäng efter poäng genom att stå upp för verklighetens folk och dess självklara rätt att leva sina liv fritt från pekpinnar.

Roland Utbult 

http://www.kryssautbult.nu/

Större valfrihet för familjer

17 oktober 2009

Ett av Kristdemokraternas viktigaste fokusområden är familjen. Det är också en av mina hjärtefrågor som du kan läsa om på min hemsida http://www.kryssautbult.nu/ Vi vill skapa större valfrihet för familjer att bestämma hur de vill ta hand om sina barn. Både barn och färäldrar önskar få mer tid tillsammans. Därför vill vi stärka familjen och ge föräldrarna ökade möjligheter att göra egna val när det gäller till exempel barnomsorgen.

En del politiker vill styra upp familjerna mer än vad som sker idag. Det ska ske genom kvoterad föräldraförsäkring. Men undersökningar visar att föräldrar själva vill bestämma hur föräldraledigheten ska tas ut. Det stämmer väl överens med det resonemang jag möter bland föräldrar. 

Vårdnadsbidraget är en av de reformer som Kristdemokraterna fått igenom i regeringen. Det är en viktig rättvisereform som gör det möjligt med en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. Med hjälp av vårdnadsbidraget kan föräldrar lättare välja om de till exempel vill förlänga föräldraledigheten, eller gå ner i arbetstid. Det är föräldrarna och inga andra som vet vad som är bäst för dem och deras barn.

Familjer kan se olika ut, men jag tror att inget samhälle kan vara utan det sammanhållande nätverk, som utgörs av familjen tillsammans med släkt, grannskap, arbete och föreningsliv. Marcus Birro uttrycker i en intervju: ”Familjen är värd att kämpa för”: http://www.vardagsliv.kristdemokraterna.se/Tidningen/Familjenarvardattkampafor.aspx 

Kristdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för fler reformer som sätter föräldrarnas och barnens behov i centrum.

Roland Utbult (KD)

Einstein och Paulus

12 oktober 2009

Veckans tanke på min politiska hemsida www.kryssautbult.nu kommer från vetenskapsmannen och snillet Albert Einstein (1879-1955): ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.

Einstein levde ju under första hälften av 1900-talet och kunde knappast ha insikt om de enorma förändringar som skulle komma., t.ex. när det gäller klimatfrågan. Mot ljuset av det är hans uttalande imponerande.

De gamla lösningarna på de stora problemen har inte visat sig hålla. Så vi kanske behöver förflytta oss tillsammans för att få ett nytt perspektiv och hitta vägar till nya lösningar. För mig som kristen finns de nya vägarna och tankarna i vandringen tillsammans med Jesus!

Även om fysikern och nobelpristagaren Albert Einstein var en av våra största tänkare så var han ändå som människa begränsad när det gällde att förstå hela Guds skapelse och de djupa dimensioner som finns i Jesu liv och undervisning.

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” Paulus i Romarbrevet kapitel 12.

Valrörelsen är igång

01 oktober 2009

railroad_tracks

Om mindre än ett år är det val. Det kan verka avlägset för många men sanningen är den att valrörelsen redan är igång, på flera plan. Vi läser i Dagen och Kyrkans Tidning om hur  den sekulära organisationen Humanisterna startar ett nätverk bland riksdagsledamöter för att få mer att säga till om i Sveriges Riksdag.

Som kristdemokrat vill jag naturligtvis peka på den kristna trons och traditionens betydelse, inte bara för enskilda personer utan också för vårt land som nation. Varje människa ska mötas med respekt och i argumentationen med Humanisterna (hur lyckades de lägga beslag på det ordet?) kommer jag att lyssna men också vara tydlig med var jag står.

Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Det innebär att människovärdet och de etiska grundvärdena står i centrum i den kristdemokratiska politiken. Ledorden är trygghet och gemenskap. 

Min förhoppning är att efter nästa års val få representera Kristdemokraterna i riksdagen, läs mer på min hemsida genom att klicka här. Då kommer jag att med respekt för andra människors åsikter vara tydlig med att jag bärs av en kristen tro  

Det är intressant att Kristdemokraterna till stor del har hand om Socialdepartementet inom regeringen. Det betyder att kristdemokratins värdebaserade politik har chans att lyckas och att människor i utsatta situationer kan se en möjlighet till en ljusare framtid.

Roland Utbult (KD)