Archive for februari, 2010

Yeah yeah yeah!

17 februari 2010

 

Grattis Samuel Ljungblahd till placeringen på Svensktoppen! Vi är några sångare med bakgrund i frikyrkans musikliv som har tagit oss in på den folkliga topplistan. Först av alla var Jan Sparring och Artur Eriksson på 70-talet. För egen del gästade jag listan i 5 veckor både sommaren 1998 (”Om sommaren”) och 2003 (”Längtan till havet”).

Det fina med Svensktoppen är att den öppnar dörrar för vår musik ut till den breda allmänheten. Därmed lyssnar många människor, som annars inte skulle ha gjort det, till våra andra låtar.

Jag tycker att Samuel Ljungblahds låt ”Yeah yeah yeah” har både glädje och till och med ett stänk av humor. Jag blir glad när jag hör låten och det beror på att hela produktionen är kanonbra. Samuel har ju en riktigt bra röst och dessutom norrlänsk distans till sig själv. Det han gör är gospel och soul i världsklass! Varken mer eller mindre. Här kan du höra den:

http://www.tv4play.se/aktualitet/nyhetsmorgon?videoId=1.1324815

En aning stolt och delaktig känner man sig ju eftersom Samuel fick det första Utbultstipendiet 1998. Vi såg att det fanns en gryende låtskrivare och estradör av rang. Resten är historia, som det heter.

Lycka till Samuel! Keep up the good work!

Tre hjärtefrågor

12 februari 2010

Här kommer tre hjärtefrågor för mig inför valet till riksdagen 2010. Mitt politiska engagemang har sina rötter i mitt sociala arbete. Det handlar om mer än tio år i en verksamhet bland missbrukare, hemlösa och barn till fångar i Göteborg. Därefter arbete i en organisation med inriktning på nödlidande barn  i ett 25-tal länder runt om i världen. Det har lärt mig hur man möter människor i utsatta situationer. Därför går hela min personvalskampanj under rubriken ”SE MÄNNISKAN”.

Kristdemokraterna är det parti som visar störst intresse och engagemang när det gäller socialt arbete i Sverige och i världen. Jag är glad och stolt att få kandidera till riksdagen för Västra Götaland västra/Bohuslän i årets val söndagen den 19 september.

Familjen i fokus

Jag menar att familjen idag är ännu viktigare än den varit i tidigare generationer. Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte. Men trots sina brister är familjen den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. I relationen till dem som står oss närmast skapas grunden för vår trygghet.

Barns och ungdomars rättigheter

Alltför många barn och ungdomar far illa på olika sätt. Skyddet för barn och unga behöver stärkas. Samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i svåra situationer behöver betonas ytterligare.

Motverka den sociala utslagningen

Social utslagning förekommer i alla åldersgrupper. Därför är det viktigt att i tid se problemen, öka de förebyggande insatserna och sätta in åtgärder där behoven finns.

Roland Utbult (KD), kandidat till Riksdagen 2010

http://www.kryssautbult.nu/index.html

Provval och riksdagsval

07 februari 2010

Inför riksdagsvalet håller Kristdemokraterna, som de flesta andra partier, provval bland partiets medlemmar för att se vilket stöd kandidaterna har inför valet. Därefter sätts listan på valsedeln där väljarna kan kryssa den kandidat de vill ska företräda dem i riksdagen.

Jag vann provvalet klart i valkretsen Västra Götaland Västra/Bohuslän som innefattar hela Bohuslän plus kommunerna Mölndal, Partille och Härryda. Dessutom vann jag provvalet i norra valkretsen (Alingsås, Trollhättan, Dalsland m.m.) kom fyra i östra (Falköping, Mariestad, Skövde m.fl.) och så vidare. Stödet för mig har visat sig vara enormt i hela Västra Götaland liksom i Göteborg (som är en egen valkrets).

Västra Götaland Västra/Bohuslän är den valkrets jag bor i och den valkrets som jag satsar mest på inför riksdagsvalet söndagen den 19 september. Det starka stödet för mig från medlemmarna är en indikation på att stödet från väljarna också kan bli omfattande.

På valsedeln till riksdagen är jag placerad på plats 3 efter Magnus Jacobsson och Rebecka Olsson. Eftersom jag kom ny till partiet i augusti förra året så är jag oerhört nöjd att vara bland toppkandidaterna i mitt första val som kristdemokrat!

Nu startar valrörelsen där jag har alla förutsättningar att bli inkryssad av väljarna och ta plats i riksdagen efter 19 september. För det behövs ca 1.600 kryss i hela valkretsen. På intet sätt omöjligt. Jag ser det som en stor förmån att få representera Kristdemokraterna och kommer att arbeta hårt för att öka partiets väljarstöd.

……………………………………………………..

Valet 19 september är viktigt. Det är på många sätt ett ödesval för Sverige och alla oss som bor här. Låt mig belysa tre områden som är viktiga för mig som kristdemokrat: jobben, pensionerna och Sverigedemokraterna.

Jobben. Jobbskatteavdraget för den som arbetar är ett viktigt incitament för att stimulera arbetsmarknaden. För till exempel en undersköterska har jobbskatteavdraget gett 1 500 kronor mer i plånboken varje månad. För varje arbetad timme i vårt land blir det mer pengar till vård, skola och omsorg.

De senaste decennierna har mängder av personer i vårt land hamnat i bidragsberoende vilket till slut även fick socialdemokraterna att reagera. Under den senaste socialdemokratiska regeringen startades reformeringen av sjukförsäkringen. Målet var att halvera sjukskrivningarna men man lyckades inte. Parollen var ”Alla ska med” men resultatet blev ändå att många lämnades kvar på perrongen. 140 nya förtidspensionärer tillkom varje dag under den senaste (s)-regeringen. Totalt var 750 000 människor sjukskrivna eller förtidspensionerade.

Nu är det viktigt att Alliansregeringen fullföljer sin jobblinje och att de grupper som hamnat utanför arbetsmarknaden får det stöd de behöver för att komma tillbaka. Därför har Alliansregeringen startat en rehabiliteringskedja som ska hjälpa människor som varit sjukskrivna att komma tillbaka in i arbetslivet. För den som ändå på grund av sjukdom inte kan komma tillbaka är det viktigt att det sociala skyddsnätet fungerar. För mig som kristdemokrat är detta en hjärtefråga. Staten har det övergripande ansvaret för att varje individ i vårt land ska uppleva social trygghet.

Pensionerna. Pensionärerna är 2000-talets förlorare. Genom en överenskommelse över blockgränserna på 1990-talet så skulle pensionerna följa den ekonomiska utvecklingen, oberoende av statens budget. När den ekonomiska krisen slog till så drabbades pensionärerna mer än andra. Medan en familj med två barn under 2000-talets första decennium fått mer än 8 000 kronor per månad att röra sig med så har pensionärerna i praktiken gått back. Jobbskatteavdragets 70 miljarder under den här mandatperioden ska jämföras med att pensionärerna under samma period endast fått 5,5 miljarder. Det är en stor och viktig grupp, 1,8 miljoner väljare.

Under socialdemokraternas tolv år vid makten sänktes inte skatten för pensionärer en enda gång. Alliansregeringen genomför nu för andra gången en skattesänkning genom höjt grundavdrag för pensionärerna. Framförallt gäller det personer med låg pension. Detta motverkar den svaga utvecklingen av pensionerna. Men mer behöver göras för att pensionärerna som grupp inte ska halka efter utan komma ikapp för förlorade år. Många äldre sliter med sin ekonomi och dessutom oroas de över hur deras boende ska bli på ålderns höst.

Kristdemokraterna har genom åren varit det parti som främst av alla värnat om pensionärernas situation. Vi kommer att prioritera ytterligare skattesänkningar för pensionärer. Det är verkligen dags att de som har byggt upp det här landet och offrat sitt liv till hårt och uppoffrande arbete nu får smaka frukten av det. Personligen kommer jag att slåss för att pensionärerna ska få en förbättrad standard och ett tryggare liv.

Sverigedemokraterna. Ett antal väljarundersökningar har visat att Sverigedemokraterna kan vara på väg in i riksdagen. I demokratiska val har väljaren givetvis makten över sin egen röst och om Sverigedemokraterna lyckas så måste valresultatet respekteras. Men det kan bli en komplicerad situation om de blir tungan på vågen.

Sverigedemokraternas ideologi har sina rötter i en invandrarfientlig strömning som värnar om nationalstaten. Sverigedemokraterna vill enligt sitt program ”upphöja det svenska” och varnar för ”inskränkningar av den nationalistiska principen”. Det finns mycket i invandringspolitiken som har misslyckats och behöver förändras. Men det är en sak att hämta sin näring i missnöjet hos många svenskar. En helt annan och svårare uppgift är att finna en lösning. Då handlar det om att utgå från en människosyn som inte kränker personer eller grupper.

För mig är det viktigt att se människan i första hand, därför vill jag föra en annan politik än den som Sverigedemokraterna står för. Jag tror att det bästa sättet att möta Sverigedemokraterna är att bemöta deras partis och kandidaters argument sakligt och korrekt. Då tror jag att deras ideologi, eller brist på ideologi, kommer att träda fram och de blir inte längre ett intressant alternativ inför nästa års val.

Roland Utbult (KD) Kandiderar till riksdagen 2010

http://www.kryssautbult.nu/