Archive for mars, 2010

Mona Sahlin sågar den gren…

03 mars 2010

Vi läser i Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten att flera socialdemokrater i topposition använder hushållsnära tjänster – samtidigt som de vill avskaffa avdraget. Under ett valår kanske man skulle bli glad över oppositionens dumdristigheter men det här gör mig istället smått uppgiven och frustrerad. Lars Johansson (S), vice ordförande i skatteutskottet är en av dem som nyttjar avdraget för hushållsnära tjänster. Han försvarar sitt handlande med att skattereglerna ska vara lika för alla och så länge avdraget finns så tänker han utnyttja det.

Men hallå, om man håller en politisk linje att denna skattereform ska avskaffas så bör man väl i rimlighetens namn själv hålla fingrarna borta från syltburken. Bosse Ringholm och Göran Persson är andra socialdemokrater som använder sig av dessa ”förhatliga” hushållsnära tjänster. Ylva Johansson, tänkbar socialminister i en ny regering, har utnyttjat avdragen med upp till 50.000 under 2009. Samtidigt tycker hon att avdraget inte ska finnas för sådana höginkomsttagare som hon själv… Man tar sig för pannan.

Ordet etik verkar ha försvunnit ur den politiska vokabulären. Moral har heller ingen stor frekvens. Dubbelmoral verkar vara ordet för dagen. Men vad händer med väljarna och deras syn på politiker i allmänhet och den rögröna oppositionen i synnerhet. Ja, det är ju knappast mitt problem om oppostitionen förlorar mark. Ett större problem är att väljarna, alltså medborgarna slutar tro på politikens möjligheter att förändra samhället till det bättre.

Oppositionen, med Mona Sahlin i spetsen, har antagit strategin att såga så djupt i den gren regeringen sitter på att man själv kan ta plats på den…

Roland Utbult (KD), kandidat till riksdagen 2010

http://www.kryssautbult.nu/