Archive for september, 2010

KICK OFF I RIKSDAGEN

29 september 2010

Det här är min första blogg från arbetet i riksdagen för KD. Det kommer att bli många fler under den mandatperiod som ligger framför. Med folkets stöd i ryggen, hela 2.709 personröster (kryss) i valkretsen Västra Götaland västra/Bohuslän och runt 4.000 personer i hela Västra Götaland kan jag känna mig stark och frimodig i debatterna. Dessutom kommer jag att motionera kring de frågor som är viktiga för mina väljare och för vår del av Sverige. Det gäller att redan nu fundera på viktiga frågor som kan resultera i olika motioner.

Första dagen var det så kick off. Vi träffades på Myntkabinettet i Slottsbacken i Stockholm. Allt startade med fotografering av hela den nyvalda riksdagsgruppen.

En kick off är en kick off och en blogg är självklart inte rätt forum att tala om vad vi kristdemokrater internt samtalat om som viktigt under den närmaste tiden och under mandatperioden. Men jag kan ju säga så mycket som att valresultatet naturligtvis var uppe till samtal och även funderingar inför framtiden. Och den kristdemokratiska politiken kommer att bli att räkna med, det är jag övertygad om.

En fråga som ska avgöras närmaste veckan är vilka utskott varje ledamot ska hamna i. Dels som ledamot och dels som suppleant. Själv önskar jag hamna i bl.a. socialutskottet eftersom jag har ett starkt socialt engagemang. Men det finns fler utskott av intresse så det blir spännande att se var man hamnar, om de önskemål man lämnat in blir tillgodosedda.

Nu dröjer det några dagar innan upprop och riksdagens högtidliga öppnande med kungen och drottningen i högsätet. Jag återkommer om det.

Roland Utbult (KD)

TACK!

25 september 2010
TACK till alla er som röstat in mig i Sveriges Riksdag för Kristdemokraterna. Nu är sluträkningen klar och jag fick 2.709 personröster vilket ger 16,39% (det behövdes 8%). Det är en glädje och en stor utmaning att representera er i riksdagen. Jag skall förvalta det förtroendet på bästa sätt. Tack också alla ni som hjälpt till på olika sätt i valkampanjen. Det har varit hårt arbete men samtidigt mycket inspirerande.
Nu börjar arbetet och det lär bli tufft många gånger men jag har stora förhoppningar att  vara med och påverka svensk politik framöver.
För mig är de sociala frågorna viktigast. Kristdemokraterna ska vara ett parti som ställer upp för människor i utsatta situationer. Under kommande mandatperiod kommer ett förslag att genomföras som handlar om avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Det har jag kämpat för länge och ser fram emot att det förverkligas. Det kommer att stärka de goda krafterna i samhället.
Jag ska nu representera Västsverige i Riksdagen. En betydande industriregion där kommunikationer som länkar samman städerna med landsbygd, kust och skärgård är viktiga. Det vill jag arbeta för liksom havsmiljön. Jag hoppas kunna bidra till att yrkesfiskarna får glädjen och stoltheten tillbaka.
Läs gärna mer i tidningen Dagen.
Roland Utbult
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna

Dags att ta över stafettpinnen

10 september 2010

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund har varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Västra Götaland västra (hela Bohuslän + kommunerna Mölndal, Partille och Härryda) sedan 1998. Hon har gjort betydande insatser för människor i utsatta situationer och har dessutom ett starkt engagemang när det gäller utrikespolitik.

Nu lämnar Rosita över stafettpinnen till den som blir ny riksdagsledamot för KD efter valet 19 september. Det skulle vara en ära att få ta över efter Rosita och fortsätta lyfta viktiga frågor för Västsverige, för landet som helhet och för hela den planet som vi är satta att förvalta.

Roland Utbult  (KD)

www.kryssautbult.nu