Archive for november, 2010

Gårdsförsäljning och FN:s barnkonvention

18 november 2010

Bakom mig ligger en het torsdag i riksdagen. Två mediautskick på samma dag. Ett
av dem till nyhetsbyrån TT som spreds över hela landet i 100-tals mediakontakter. Samtidigt ringde TV4 och ville ha en kommentar om Kristdemokraternas tillstånd med tanke på den senaste opinionsundersökningen där partiet återigen tappade i väljarsympatier.

Ett av mediautskicken handlade om FN:s barnkonventions inkorporering i svensk lag. Vi kristdemokrater vill stärka barns rättigheter genom att göra Barnkonventionen till lag. Nu blir det inte så den här gången men i Socialutskottets betänkande om ”Strategin för att stärka barns rättigheter i Sverige” hålls dörren öppen framöver. Frågan utreds vidare och så småningom hoppas vi få med samtliga partier i riksdagen.

Det andra mediautskicket är ett hett ämne just nu. Det visar inte minst TT:s intresse. Socialutskottets betänkande är en framgång för Kristdemokraterna. Utskottet är supertydligt med att Systembolagets monopol skall vara kvar. Eftersom gårdsförsäljningen med all sannolikhet inte kommer att godkännas av EU så faller hela idén. Det socialutskottet har gjort är att sätta hängslen och livrem på det svenska detaljhandelsmonopolet (se Systembolagets annons ovan). Viktigt ur ett folkhälsoperspektiv!

Hur gick det då med TV4 och min syn på Kristdemokraternas tillstånd? Mitt svar: Jag har kommit in i riksdagen med ett starkt mandat och gläds över att jobba för partiet. Vi har tillsatt en ”framtidsgrupp” som kommer med sitt resultat 17 december. Jag är mycket nyfiken på vad den kommer fram till. Den bildar grunden för en mycket intressant diskussion. Man vill ju ha en karta innan man börjar springa…

Roland Utbult (KD)
Riksdagsledamot

Helg

14 november 2010

Stockholm är en fantastisk stad. Att få gå rundan tidigt på morgonen genom Stockholms gator är en stor upplevelse. Att sedan få ha sin arbetsplats i Sveriges Riksdag på ett av de starkaste politiska mandaten av alla ledamöter är både en stor utmaning, ett stort ansvar och en given inspiration. 

Hur stort det än är att ha sin arbetsplats i Sveriges huvudstad så toppas det ändå av att komma hem till Uddevalla och familjen. ”Borta bra men ett hem är bäst” kan vara en annorlunda travestering av ett gammalt ordspråk men det stämmer.

Talmannens introduktion att ”ni är riksdagsledamöter dygnet runt årets alla dagar”  i början av oktober gjorde sig påmind när jag fick ett meddelande på tågresan på väg hem från Stockholm. Ett meddelande om den nya alkohollagen (som kommer att tas i början av nästa år) följdes av 8 bilagor med text som måste läsas in i helgen. Så är det att vara riksdagsledamot. Men att delar av helgen används till arbete delar jag ju med så många andra i vårt land.

Söndagen var Fars dag men bilagorna från socialutskottet väntade otåligt på genomläsning. Den stördes av en ny Sifomätning som gav mitt parti 4,1% av väljarstödet. Inte alls bra och vårt parti diskuterar just nu hur vi ska gå vidare med vår politik för att den ska få genomslag.

Helgen tar slut och det bär av till Stockholm igen. Balans i tillvaron är viktig, balans mellan arbete och ledighet, mellan Stockholm och rötterna på Västkusten.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Jungfrutalet

05 november 2010

Så är tiden inne. Jungfrutalet i Sveriges Riksdag torsdagen den 4 november 2010 och klockan är ca 13.30. Talet är väl förberett efter många timmars manglig hit och dit med argument. Jag menar, att på 6 minuter få in både hemlöshetsproblematiken och förslag till lösningar kräver en komprimerad och genomtänkt text. Jag kan i alla fall stolt säga att jag skrivit talet alldeles själv.

Problemen med hemlöshet är enormt svåra att lösa. Men inte omöjliga. Tidigare har vi i Sverige under decennier jobbat med ”boendetrappan” där den hemlöse ska göra en slags karriär för att nå upp till toppen och där det till slut finns en egen bostad. En situation där det finns låga förväntningar men väldigt höga krav – det har visat sig vara en dålig kombination. Kommuner med trappstegsmodellen har ofta många hemlösa.
Låt oss se på de goda exemplen: Den metod som Socialhögskolan i Lund förespråkar kallas ”bostad först” och bygger på principen att om man får en bostad först så möjliggör det också andra åtgärder. Metoden går ut på att en egen bostad är en grundtrygghet som den hemlöse behöver för att kunna ta itu med sina problem. Först en egen bostad, därefter massiva hjälpinsatser och intensiv rehabilitering. Ett skyddsnät av socialsekreterare, fältarbetare och ideella krafter.

Jag känner när jag står i talarstolen att det bär. Det är en inspirerande känsla. Jag brinner för frågorna! Ännu ”roligare” blir det när Monica Green från Socialdemokraterna begär replik. Det är bra att det blir replik på inlägget, då lever det längre… Hon är vass men samtidigt ganska förutsägbar. Det är väl mycket sagt att vi finner varandra på slutet. I riksdagen gäller det att ge och ta och samtidigt visa respekt för sin motdebattör. Så fungerar demokratin och det är inte illa.

Roland Utbult (KD)
Riksdagsledamot