Archive for december, 2010

Gott om stora öron i socialutskottet

10 december 2010

Efter drygt två månader i riksdagen inser jag att socialutskottet är det viktigaste av de 15 utskotten… det var också så det beskrevs av vår gruppledare (numera bostadsminister) Stefan Attefall när vi startade i början av oktober, att vilket utskott man än hamnar i (jag önskade Socialutskottet) så kommer man efter en tid att plädera för att just det utskottets frågor är de absolut viktigaste av alla i riksdagen…

Jag är arbetande ersättare i socialutskottet med särskilt ansvar för socialtjänstfrågor, funktionshinder, folkhälsa, alkohol/narkotika/dopning/tobak och barns rättigheter.
Under december har vi bland annat fattat beslut om regeringens propostion ”Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige”. Vi har också just nu på bordet ”En effektivare narkotika- och dopinglagstiftning” (återkommer till det) och frågor kring demensboenden.

TV-bilderna från demensboendet i Piteå har upprört svenska folket. Vandrande åldringar i tomma korridorer mitt i natten. Inga larmklockor och larmmattor kan ersätta en vårdares varma händer. I debatten förs det fram förslag på nationella riktlinjer om minimibemanning. Att två vårdare sköter 8-10 personer är ju helt omänskligt. Det är ett pedagosikt problem för minister Maria Larsson att förklara att detta är kommunens huvudansvar. Extrapengar skjuts till men kommunen har ansvar att fördela medlen på rätt sätt. Socialdpartementet meddelar att tillsynen kommer att öka och att socialstyrelsen kommer att ingripa om vården av äldre dementa inte fungerar i kommunerna.

Även många barn i vårt land far illa. Det händer i Sverige varje dag. 375.000 barn lever i hem där missbruk eller riskmissbruk förekommer. 8-10.000 barn har en mamma eller pappa i fängelse. Det är några siffror som rymmer mänskliga tragedier.

Jag förde mitt partis talan i riksdagens debatt om strategin föra att stärka barnets rättigheter i Sverige. Vänsterpartiet och Miljöpartiet pläderade för att göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Men eftersom socialdepartementet håller på att kartlägga juridiska och praktiska konsekvenser av det så röstade vi övriga partier för strategin. Samtidigt hålls dörren öppen inför framtiden att inkorperera barnkonventionen i svensk lag.

Det känns stort att kunna vara med i Sveriges högsta beslutande organ och lyfta fram och stärka äldre dementa personer och även barnets rättigheter i vårt land. Barn behöver vuxna med stora öron, stora ögon och inte minst ett stort hjärta. Det finns gott om sådana i riksdagens socialutskott.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Mitt tips på ny (s)-ledare

05 december 2010

Det uppstår automatiskt en kris när ett parti tappar stort i ett val.  Partiledaren ifrågasätts liksom övriga tongivande ledare. Ännu viktigare – värderingarna prövas, till och med de grundläggande värderingar som drivit partiet framåt i decennier. Men eftersom samhället förändras så måste också partiet förändras på olika sätt. Vi läser om det i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten m.fl. tidningar.

Detta har hänt i mitt eget parti Kristdemokraterna. Efter ännu en nedgång i väljarstödet (5,6% i årets val) så är det inte så märkligt att både partiledaren och vårt politiska budskap diskuteras internt och i media. Den 17 december kommer vår ”framtidsgrupp” att ge en analys av valresultat och hur vi ska gå vidare. Den analysen är jag mycket nyfiken på eftersom den kommer att få betydelse för hur jag själv formulerar vad jag vill med Kristdemokraterna.

Det som skiljer oss från Socialdemokraterna är att de under decennier har varit ett statsbärande parti i Sverige. Med sin storlek blir krisen mer omfattande. Många (s)-politiker lär få se sina positioner vackla.

I det läget behövs också en person som kan ”bära” och ena partiet. Efter att ha rört mig i riksdagen ett par månader och dessutom lyssnat på debatterna i kammaren så är mitt tips givet: Sven-Erik Österberg, 55 år, riksdagsledamot från Västmanland och gruppledare i riksdagen för Socialdemokraterna. Han har en vass tunga utan att vara direkt otrevlig. Han har en facklig bakgrund och verkar ha stöd i stora delar av (s)-rörelsen. Med Sven-Erik Österberg vid rodret tror jag att det socialdemokratiska partiet kommer att hitta sin riktning igen. Om det betyder att man återtar sin position i svensk politik får framtiden utvisa.

Roland Utbult (KD)
Riksdagsledamot