Archive for mars, 2011

Vad vill Juholt och Socialdemokraterna?

27 mars 2011

Jag har lyssnat på Håkan Juholts linjetal som nybliven partiordförande för Socialdemokraterna. Man kan läsa om det också i DN och de flesta andra media. Vad sa han? Vad vill han? På mig verkar det som att talet är en enda stor peptalk för socialdemokratiska ombud på kongressen och partisympatisörer runt om i landet. Juholt lyfter fram Socialdemokratins historiska roll och det gör han bra. Det är ingen tvekan om att partiet har haft en enorm betydelse för att utveckla det Sverige vi lever i idag. Men när det gäller dagens svenska samhälle så är inte partiet up to date. (s) har tappat i självkänsla och är tydligt tilltufsade av två förlorade val. Bra för ödmjukheten men knappast för självförtroendet.

Det värsta av allt, man har inga lösningar för framtiden. Det enda Håkan Juholt levererar är en översyn av det pensionssystem som hans parti sjösatte tillsammans med borgerliga partier i mitten av 1990-talet. Jag tycker ändå om tonen i Håkan Juholts tal. Han startar bra om kultur och människovärde och avslutar med en hyllning till Obama och de möjligheter som ligger i ett frihetligt samhälle. Han är folklig, använder humor och har självdistans. Han verkar mer påläst än Mona Sahlin och mindre potentatisk än Göran Persson. Han kommer troligen att få många på landsbygden som lämnat sossarna att börja fundera på att återgå till partiet igen i nästa val. Men storstädernas väljare, där valet avgörs, lär han knappast locka.

På en skala 1-5 ger jag Håkan Juholt betyg 2. Trots ett engagerat, innehållsrikt och stundtals roligt tal så saknas den allra viktigaste beståndsdelen: Vägen in i framtiden! Eller som Juholt själv uttryckte det: ”Socialdemokraterna måste bli bättre på att förstå sin samtid och vår framtid”.

Roland Utbult (KD) Riksdagsledamot

Man känner sorg

21 mars 2011
Att sätta sig in i den situation som alla dessa människor som drabbats av tsunamin i Japan upplever är inte möjligt. Den obeskrivliga sorgen över förlorade anhöriga saknar gränser. Kvar blir tomhet och ett försök att gripa tag i det halmstrå av hopp som finns kvar

Ändå är det inte mängden omkomna eller statistiken som berör mest. För den enskilde som förlorat sin son, dotter, förälder eller vän är saknaden oerhörd. Jag är själv uppvuxen vid havet och en av mina bröder drunknade i hamnen på Öckerö innan jag föddes. Min mor och far måste ha lidit fruktansvärda kval över det som hände. Sorgen satt i hos dem hela livet. De lyckades med vänners hjälp och genom sin kristna tro ändå se att livet på något sätt gick vidare.

Religionshistorikern Karen Armstrong, som medverkade i ett av Skavlans TV-priogram, ser just hur religionen kan besvara våra innersta frågor, något som tekniken och vetenskapen inte förmår. Skavlan kopplade händelserna i Japan till religionens betydelse för att hjälpa människor att finna meningen med livet.

Kärnkraftsolyckan i Fukushima öppnar upp för frågor kring kärnkraften som framtidens energikälla. Vi är sårbara, både som samhälle och enskilda människor. Men kärnkraften kommer troligen att finnas under många generationer, kanske för all framtid. Det är utmaningen för politiken och vetenskapen.

Vi vill alla uppleva trygghet och glädje över att vara människor med de möjligheter som livet bjuder. Just nu känner jag mest sorg över det som hänt och händer människor cirka 11 timmars flygresa från oss i Sverige.

Roland Utbult
Riksdagsledamot (KD)

”Bostad först” – metod mot hemlöshet

08 mars 2011

Det finns ingenting som tyder på att regler om husdjursförbud och omedelbar avhysning utan uppsägningstid eller liknande skulle inverka positivt på hemlösa som får en bostad under sin rehabilitering. Istället måste hemlösa få riktiga bostäder där den som bor där har ett eget kontrakt enligt hyreslagen på samma villkor som alla andra.

Det är vår fasta övertygelse att ett lands välfärd bedöms i hög grad utifrån hur man tar hand om sina fattiga medborgare. Moder Teresa kallar de hemlösa för ”de fattigaste av de fattiga”. Få saker är så grundläggande för en person som att ha en bostad att komma hem till.

En vanlig definition för en hemlös är ”en person som sover ute eller är hänvisad till akutboende eller härbärge”. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar personer som på olika sätt har en osäker boendesituation. Det kan vara en inskriven på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänsten.

Vi vet att psykiatrireformen 1995 där mentalsjukhusen stängdes innebar att många människor med psykiatrisk problematik inte klarade av ett eget boende utan hamnade på gatan. Ingen av oss vill ha tillbaka mentalsjukhusen men effekten blev oönskad. Idag utgör personer med psykiatrisk problematik ungefär 40 procent av de hemlösa, missbrukarna utgör ca 60 procent.

Vi har i Sverige under decennier jobbat med ”boendetrappan” där den hemlöse ska göra en slags karriär för att nå upp till toppen och där det till slut finns en egen bostad. En situation där det finns låga förväntningar men väldigt höga krav. Det har visat sig vara en dålig kombination.

Under Barn- och äldreminister Maria Larssons ledning togs 2006 initiativ till en samlad strategi för att motverka hemlöshet. Den har handlat om att ge stöd till lokalt utvecklingsarbete och att presentera ett antal kunskapsunderlag. Det har också visats intresse för att genomföra det som vi tror kommer att bidra till en minskning av antalet hemlösa i Sverige. Det kallas ”Bostad först”. Det är en evidensbaserad och fungerande ”metod” i de städer där den prövats. Principerna för ”Bostad först” är följande:

• Grunden är riktiga bostäder där den som bor där har ett eget kontrakt enligt hyreslagen på samma villkor som alla andra. Det finns ingenting som tyder på att regler om husdjursförbud och omedelbar avhysning utan uppsägningstid och liknande skulle inverka positivt.

• Frigöra kontraktshanteringen från socialtjänsten och återföra den till bostadsföretagen. Istället skulle socialtjänsten arbeta med klientens grundproblem. Bostaden är en förutsättning för återhämtning. Idag används bostaden ofta som en ”belöning” för visade framsteg och som en ”bestraffning” för det omvända.

• Långsiktighet – ingen ”vårdkedja” där man i olika etapper slussas runt i olika boenden beroende på drogfrihet eller annat. Forskning och människor med egna erfarenheter vittnar samstämmigt om att grunden för en varaktig positiv förändring är trygghet. En viktig faktor för att känna sig trygg är att bostaden är tryggad, vad som än händer i personens återhämtningsprocess.

Principen om bostad först kan sedan kombineras med en mängd olika insatser som till exempel:

  • Case management
  • Boendestöd
  • Personligt ombud

”Bostad först” angriper den långvariga hemlösheten. Den har testats i andra länder och resultaten har varit goda. I New York och Hannover har cirka 90 procent av dem som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering lyckats behålla sina kontrakt.

Detta prövas nu i liten skala i Sverige, men vi vill att ”Bostad först” introduceras på allvar runt om i landet.

Roland Utbult, riksdagsledamot Kristdemokraterna
Rolf Nilsson, ordförande i Stockholms hemlösa (bilden)