”Bostad först” – metod mot hemlöshet

Det finns ingenting som tyder på att regler om husdjursförbud och omedelbar avhysning utan uppsägningstid eller liknande skulle inverka positivt på hemlösa som får en bostad under sin rehabilitering. Istället måste hemlösa få riktiga bostäder där den som bor där har ett eget kontrakt enligt hyreslagen på samma villkor som alla andra.

Det är vår fasta övertygelse att ett lands välfärd bedöms i hög grad utifrån hur man tar hand om sina fattiga medborgare. Moder Teresa kallar de hemlösa för ”de fattigaste av de fattiga”. Få saker är så grundläggande för en person som att ha en bostad att komma hem till.

En vanlig definition för en hemlös är ”en person som sover ute eller är hänvisad till akutboende eller härbärge”. Socialstyrelsens definition är bredare och inkluderar personer som på olika sätt har en osäker boendesituation. Det kan vara en inskriven på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänsten.

Vi vet att psykiatrireformen 1995 där mentalsjukhusen stängdes innebar att många människor med psykiatrisk problematik inte klarade av ett eget boende utan hamnade på gatan. Ingen av oss vill ha tillbaka mentalsjukhusen men effekten blev oönskad. Idag utgör personer med psykiatrisk problematik ungefär 40 procent av de hemlösa, missbrukarna utgör ca 60 procent.

Vi har i Sverige under decennier jobbat med ”boendetrappan” där den hemlöse ska göra en slags karriär för att nå upp till toppen och där det till slut finns en egen bostad. En situation där det finns låga förväntningar men väldigt höga krav. Det har visat sig vara en dålig kombination.

Under Barn- och äldreminister Maria Larssons ledning togs 2006 initiativ till en samlad strategi för att motverka hemlöshet. Den har handlat om att ge stöd till lokalt utvecklingsarbete och att presentera ett antal kunskapsunderlag. Det har också visats intresse för att genomföra det som vi tror kommer att bidra till en minskning av antalet hemlösa i Sverige. Det kallas ”Bostad först”. Det är en evidensbaserad och fungerande ”metod” i de städer där den prövats. Principerna för ”Bostad först” är följande:

• Grunden är riktiga bostäder där den som bor där har ett eget kontrakt enligt hyreslagen på samma villkor som alla andra. Det finns ingenting som tyder på att regler om husdjursförbud och omedelbar avhysning utan uppsägningstid och liknande skulle inverka positivt.

• Frigöra kontraktshanteringen från socialtjänsten och återföra den till bostadsföretagen. Istället skulle socialtjänsten arbeta med klientens grundproblem. Bostaden är en förutsättning för återhämtning. Idag används bostaden ofta som en ”belöning” för visade framsteg och som en ”bestraffning” för det omvända.

• Långsiktighet – ingen ”vårdkedja” där man i olika etapper slussas runt i olika boenden beroende på drogfrihet eller annat. Forskning och människor med egna erfarenheter vittnar samstämmigt om att grunden för en varaktig positiv förändring är trygghet. En viktig faktor för att känna sig trygg är att bostaden är tryggad, vad som än händer i personens återhämtningsprocess.

Principen om bostad först kan sedan kombineras med en mängd olika insatser som till exempel:

  • Case management
  • Boendestöd
  • Personligt ombud

”Bostad först” angriper den långvariga hemlösheten. Den har testats i andra länder och resultaten har varit goda. I New York och Hannover har cirka 90 procent av dem som fått en bostad i kombination med intensiv rehabilitering lyckats behålla sina kontrakt.

Detta prövas nu i liten skala i Sverige, men vi vill att ”Bostad först” introduceras på allvar runt om i landet.

Roland Utbult, riksdagsledamot Kristdemokraterna
Rolf Nilsson, ordförande i Stockholms hemlösa (bilden)

Ett svar to “”Bostad först” – metod mot hemlöshet”

  1. Christian.Ottosson.nu » “Bostad först” intressant metod mot hemlösheten Says:

    […] 13 MARS: Läs också Rolf Nilssons resonemang om bostad […]

Lämna ett svar till Christian.Ottosson.nu » “Bostad först” intressant metod mot hemlösheten Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: