Archive for juli, 2011

Blå måndag i Norden

25 juli 2011

Talmannen Per Westerberg aviserade måndagen den 25 juli en tyst minut kl. 12 för offren i de norska terrordåden i centrala Oslo och på ön Utöya. Jag tog mig till hamnen i Uddevalla eftersom jag älskar havet. Här befann jag mig i en sorgefylld stund denna blå måndag. Tillsammans med miljoner människor hedrades de som fick offra sina liv. Samtidigt går tankarna till de anhöriga som är med om outsägbara förluster och till de skadade som bär på livslånga inre sår som kanske aldrig kommer att helt läkas.

Hur en människa kan utföra dessa fasansfulla gärningar kan inte jag förklara på ett rationellt sätt. När man läser om hans utveckling från vanlig tonåring till kallblodig massmördare så hopar sig en mängd frågetecken. Men en sak reagerar jag på – massmördarens användning av diverse anabola stereoider. Dessa tillsatser förändrar det känslomässiga beteendet, förvrider personligheten och gör vissa människor till vandrande krutdurkar.

Dagen, AftonbladetExpressen och VG är några av de tidningar som rapporterar. Det är viktigt att vi slår vakt om demokratin. Den är sårbar, precis som vi människor, men den är värd att kämpa för. Vi ger det norska folket vårt stöd och står tillsammans upp för vårt fria och öppna samhälle.

Bilden: Norska flaggan vajar på halv stång på Stortinget.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Almedalen – ettochetthalvttusen programpunkter…

11 juli 2011

Det var mitt första besök under politikervecka på Gotland och i tillägg är jag riksdagsledamot vilket förpliktigar. Vi är 349 ledamöter i Sveriges Riksdag och vart man än gick så dök det alltid upp någon kollega på något torg eller i en gränd. Om man till det lägger alla från media, lobbyister och föredragshållare liksom tjänstemän i olika politiska funktioner så blir det mastigt och mäktigt.

Jag startade med att lyssna till Stefan Edman i ett samtal med tidningen Dagens publisher Daniel Grahn om tro och liv. Sedan tog jag plats under ett par vårdseminarier. Det var givetvis som kristdemokrat jag fanns på plats och därför fanns jag bl.a. vid vår monter och deltog aktivt i många politiska samtal med personer från olika sammanhang. Ett av de intressantaste var mötet med Maria Johansson, ordförande i DHR (De handikappades riksförbund). Vi samtalade om tillgänglighet i samhället för personer med funktionsnedsättning.

Jag lyssnade till Håkan Juholts tal i Almedalen. Jag kan inte säga att han berörde men han gjorde en pedagogisk lyckad framställning där han identifierade ett antal problem och avslutade med: Vi har högre ambitioner! Att många av problemen var resultatet av tidigare socialdemokratiskt regeringsinnehav nämndes förstås inte. Som i exemplet barnfattigdom där de facto siffran över antalet fattiga barn var dubbelt så hög 1997 under Göran Persson jämfört med idag. Och jag väntar fortfarande på fler konkreta lösningar från Juholt. Det räcker inte med: Vi har högre ambitioner!

Kristdemokraternas dag var lördag 9 juli och vi startade dagen med seminariet ”Räcker arbetslinjen?” på Café Amalia. Ett spännande seminarium med bl.a. Stefan Fölster från Svenskt Näringsliv och vår egen utvecklingschef Joakim Pettersson. På eftermiddagen erbjöd vi familjeaktiviteter i Almedalen i strålande sol. Höjdpunkten var givetvis Göran Hägglunds tal på kvällen. Cirka 400 personer lyssnade till partiledaren som satte barn och ungas situation i fokus.

Almedalsveckan 2011 var speciell. Det enda jag ångrar var att jag inte lyckades få till att prova Saabs nya elbil. Det handlar om det kanske viktigaste av allt: miljön och vår gemensamma framtid.

Trevlig sommar!

Roland Utbult

Riksdagledamot (KD)

Foto: Region Gotland

All you need is a destination

03 juli 2011

Inlägg i området Ideologi under Kristdemokraternas Riksting i Umeå 30 juni 2011:

Jag yrkar att Rikstinget gör ett starkt uttalande om att vi kristdemokrater står upp för människor i utsatta situationer. En markering från Rikstinget – Kristdemokraterna som den sociala rösten i politiken.

För mig är det stort att vara med i ett parti som menar att värdegrund och etik är viktigt. I maj mötte jag Alf Svensson i Bryssel och fick med mig följande uttryck: ”All you need is a destination” (Allt du behöver är ett mål). Varje kapten på en skuta vet att kursen läggs ut utifrån den destination som gäller. Om man ändrar kurs under resan eller styr om än med bara några graders fel blir slutmålet ett helt annat.

Därför är det så viktigt med att vi nu tydligare måste stå upp för våra grundläggande värderingar. Många frågar sig idag vad Kristdemokraterna vill och menar att vi sitter i knät på Moderaterna. Att vi har slukats av Alliansen. Att vi har lämnat våra grundläggande värden så som de är formulerade i vårt principprogram: (jag läser) Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.

Trots ett bra partiprogram och goda medarbetare så har vi problem med stödet. Vi har gått från 11.8% i -98 års val till i närheten av riksdagsspärren i de senaste undersökningarna.

För att återta vår positon behövs:

–          ett tydligt ledarskap

–          utrymme för olika uppfattningar

–          en levande intern och extern kommunikation

Jag tror att många kan tänka sig att rösta på Kristdemokraterna nästa gång om man bara uppfattar att politiken skiljer sig från de andras på en viktig punkt: ”Här finns ett större och varmare hjärta som brinner för människor i utsatta situationer. Där ord och handling stämmer överens!”

”All you need is a destination” – vi kristdemokrater behöver teckna en ny målbild. Med en tydlig och värdeburen politik ska vi bli det tredje största partiet i nästa val!!!

Tack för ordet.

Resultat av yrkandet: Antogs av Rikstinget. Kommer att publiceras på bl.a. Kristdemokraternas hemsida, i tidningen Kristdemokraten m.fl.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)