Archive for augusti, 2011

Besök i ett skakat Norge

27 augusti 2011

Det fanns en dämpad stämning bland publiken i Vennesla i Sydnorge i mitten av augusti när Kristelig folkeparti (KRF) hade nationell valupptakt inför det norska kommune- og fylkesvalget (landsting) 12 september. Terrorattackerna i Oslo sentrum och på Utöya fanns i allas minnen denna kväll. Var fjärde norrman har koppling till något av offren.

Vi som grannar och brodersfolk känner också starkt för det som hänt. För de drabbade: offren, de anhöriga, för Norge som nation. När de 400 personerna denna kväll sjöng Lina Sandells ”Blott en dag” (den sjöngs vid första begravningen efter Utöya, då en norsk-kurdisk flicka begravdes) så fanns värdigheten och beröringen där.

Jag var inbjuden som huvudtalare. Temat var: Menneskeverd i sentrum. KRF:s nye partiledare Knut Arild Hareide fanns på plats. Det som hänt med det norska folket efter terrorattacken är något som vi kan registrera också i Sverige. Det har gjort människorna mer empatiska och öppna för de mjuka frågorna. Sårbarheten och utsattheten som vi alla upplever som människor präglar, åtmnstone för en tid, våra folk.

Jag kommer alltid att minnas denna kväll i Vennesla. Där fanns sorgen men också glädjen. De vandrade tillsammans. I sårbarheten finns öppenheten, ett frö av hopp som kan växa och bära frukt i sin tid.

Roland Utbult
Riksdagsledamot