Archive for oktober, 2011

Takk fyri välkomst in!

06 oktober 2011

”Då får jag önska en välsignad resa”, sa SAS-tjänstemannen när jag checkat in mitt bagage på Arlanda i slutet av september i år. Det var en ovanlig och oväntad hälsning. Men när jag så småningom närmade mig Färöarna förstod jag att den var välriktad.

Flygplatsen på Färöarna byggdes under 2:a världskriget av engelsmännen på ett sådant sätt att tyskarna inte skulle upptäcka den. Därför har piloterna en särskild licens för att få lov att landa och lyfta planet där.

Första försöket att landa på flyplatsen misslyckades(!) och vi fick övernatta i Bergen. Nästa dag gjordes ett nytt försök och turbulensen när vi dök ner mellan bergstopparna fick flera att skrika till och andra att hålla hårt i sätet. De som var vana log lite överseende mot oss som visade tecken på genuin rädsla.

Färöarna har 50.000 invånare och 150.000 får. Riksdagen kallas Lagting och färöingarna har självstyre och två representanter i danska Folketinget.

Väl framme togs jag emot av Jenis af Rana, läkare och partiledare för Mittflokken (Mittpartiet), ett kristdemokratiskt inspirerat parti. Jag var inbjuden som huvutalare i deras riksting.

Innan jag började mitt tal så inträffade något ovanligt i politiska sammanhang. Medlemmarna sjöng i ungefär en halvtimme. Så när det var dags för mig att äntra scenen var det redan en öppen och god stämning. Jag startade med ett försök till färöiska:

– Takk fyri välkomst in! (ungefär: Tack för välkomsthälsningen!)

Jag talade om min politiska resa och om fokusområdet ”Barns och ungas uppväxtvillkor” som vi nu arbetar med i Kristdemokraterna i Sverge. Om vikten av kunskap, mod och handlingskraft i politiken.

Mina starkaste minnen från den här resan i slutet av september i år är den goda kontakten med människorna på Färöarna, det fascinerande landskapet, sången i de politiska mötena och inte minst landningsbanan från 2:a världskriget.