Archive for november, 2011

ALDRIG MER!

21 november 2011

Idag måndag 21 november 2011 anordnar regeringen en upprättelseceremoni för personer som under sin barndom utsatts för övergrepp eller försummelse i den sociala barnavården. 

Drygt 1.200 personer är samlade och det har hela tiden handlat om att ge plats för just de personer som berövats en trygg och kärleksfull barndom. Vanvårdsutredningen har samlat nästan 900 berättelser om kränkningar och övergrepp. Berättelser som är smärtsamma men som hjälpt till att blottlägga vanvård och försummelser mot barn i Sverige under förra århundradet fram till 80-talet. Flera av dessa personer har jag mött och flera har ringt mig under hela den sex år långa processen som nu lett fram till denna ceremoni. Några har varit arga, andra förtvivlade och nästan alla har sett fram emot denna upprättelseceremoni. I upprättelsen ingår också ekonomiskt ersättning.

Talman Per Westerberg håller just nu tal och riktar en ursäkt utan förbehåll eller förmildranden: ”Vanvården är en skam för Sverige… Ni möttes av kyla och likgiltighet, utsattes för våld och övergrepp… Vi ber idag om förlåtelse –  samhället skulle ansvara för er trygghet men ni övergavs. Det svenska samhället vill på detta sätt ge er upprättelse”.

Maria Larsson, barn- och äldreminister, talar om vikten av att stärka barns rättigheter. Hon citerar också David, 7 år: ”Barn är olika, man kan inte göra på samma sätt med all barn. Ni vuxna måster vara påhittiga så att det verkligen blir till barnets bästa”.

Varje talare har en ton av medkänsla som gör denna ceremoni till en värdig stund. Det viktiga framöver är att vi alla håller ögonen öppna och reagerar när vi ser att barn – eller vuxna – gå igenom missförhållanden. Talman Per Weterbergs slutord ringer i mina öron när ceremonin nu är över: ”Idag vill vi med gemensam röst ropa: ALDRIG MER!”

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Stå upp för upphovsrätten, Annie Lööf!

17 november 2011

  

Det är med stor förvåning och växande oro som jag noterar att vår näringsminister Annie Lööf, tillika partiledare i Centerpartiet, ställer sig bakom och förordar fri nedladdning ”för privat bruk” på internet. Det som idag är illegalt när det gäller fildelning ska kunna göras lagligt, enligt Annie Lööf i en intervju i TV-Aktuellt tidigare i höst. Hon säger också att hon och Centerpartiet länge har varit ivriga påhejare av att detta genomförs.

Begriper inte Annie Lööf och Centerpartiet att de angriper något så grundläggande som äganderätten? Äganderätt är en av grundpelarna för ett fritt och demokratiskt samhälle. Vilket blir i så fall nästa område som ska attackeras? Om man inte tycker att upphovsrätten ska gälla på nätet, på vilka grunder kan man då försvara en annan form av upphovsrätt, patentskyddet?

Redan 1834 kom den första patentlagstiftningen i Sverige. Den har banat väg för exportframgångar som L M Ericssons telefoner, SKF:s kullager, Johan Petter Johanssons skiftnyckel (eng. ”Swedish wrench key”), Tetra Pak och mycket mer. Patent, licensrättigheter och goodwill är precis som musikverk immateriella tillgångar och har i högsta grad bidragit till vårt lands välstånd. Nyligen släppte PRV (Patent- och registreringsverket) en rapport där man bland annat konstaterar att det finns en stark koppling mellan ett lands tillväxt och kunskapsnivån om hur man hanterar immateriella tillgångar.

Näringsministern och Centerpartiet bör läsa igenom Alliansregeringens kulturproposition ”Tid för kultur” (sid. 53-54): ”Upphovsrätten är av grundläggande betydelse för kulturskaparnas möjligheter att disponera över och skörda frukterna av sitt konstnärliga arbete. Upphovsrätten ger den upphovsman som har skapat ett verk – t.ex. en film, ett musikstycke eller en bok – ensamrätt att bestämma över hur verket ska användas. Upphovsmännen och andra rättighetshavare som investerat tid och engagemang i sitt konstnärliga verk eller sin prestation och som ofta tagit stora ekonomiska risker ska kunna känna sig trygga i att det finns en fungerande marknad där de upphovsrättsliga regelverken säkrar både en rätt till ekonomisk ersättning och ett skydd för verkets särart.”

Annie Lööf måste ha missuppfattat sitt uppdrag om hon anser att man som näringsminister skall ändra lagstiftningen på ett sådant sätt att man ger sig på småföretagare som sedan länge har en väl fungerande verksamhet i några av Sveriges största exportnäringar: musik, film, dataspel och datorprogram.

Den som vill tafsa på upphovsrätten är skyldig oss en förklaring. Förklara hur man tänkt. För det är väl ändå inte så att man ser till den politiska trenden först och till de faktiska konsekvenserna sedan? Ett sådant beteende har i så fall ett namn. Det kallas populism.

Roland Utbult (KD)       

Riksdagsledamot i kulturutskottet

Musiker