Archive for maj, 2012

En tillgänglighetsmarsch med partipolitiska inslag

27 maj 2012

Igår gick jag tillgänglighetsmarschen i Stockholm tillsammans med 500 andra personer, från Humlegården till Sergels torg. En solig skön försommardag som gjord för en marsch genom huvudstaden. Även på många andra orter, som t.ex. Boden, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Karlstad, Kristianstad, Linköping, Strömsund och Västerås ordnades denna dag tillgänglighetsmarscher.

Innan vi avgick från Humlegården gjordes det tydligt att inga politiska representanter skulle ges möjlighet att framföra sina politiska åsikter. Bra tänkte jag även om jag gärna talat om att Kristdemokraterna vill ha en lag som klassar otillgänglighet som diskriminering av människor med funktionsnedsättning. Sådan lag finns i bl.a. USA, Australien, Storbritannien, Frankrike och Norge.

Handikapprörelsens krav på ökad tillgänglighet är minst sagt befogad. Grunden för funktionshinderspolitiken i Sverige finns i den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare” med nationella mål och inriktning för handikappolitiken mellan 2000-2010. Men arbetet gick trögt och tillgänglighetsmålen uppfylldes inte så som det var föreslaget. En ny funktionshinderstrategi har tagits av riksdagen där de nationella målen fortfarande gäller. Även EU:s funktionshinderstrategi är betydelsefull liksom FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Med detta i ryggen har handikapprörelsen rättmätiga krav på att otillgängligheten åtgärdas i vårt land.

Klockan 14 började tåget röra på sig. Först gick en fantastisk sambaorkester, därefter en liten lastbil med flak och högtalaranläggning varifrån det skanderades slagord och appeller. Fotvandrare och rullstolsburna, tillsammans skanderade vi slagord som – Vad vill vi ha? – Tillgänglighet! – När? – Nu! – När? – Nu! – När, när när? – Nu, nu, nu!

Efter en stund började en av utroparna från lastbilsflaket svära över riksdagen. Dessa förbannelser över demokratins hjärta fick mig som folkvald att reagera men jag fortsatte ändå vandringen i tåget mot Sergels eftersom budskapet om ett tillgängligt Sverige för alla står över eventuella verbala övertramp.

När vi samlades på Sergels torg hölls ett engagerat och innehållsrikt tal av Maria Johansson, ordförande i DHR. Hon menade att trögheten i förverkligandet av att göra samhället tillgängligt för alla inte i första hand handlar om pengar utan om vilja. Hon var också trött på vackra ord och ville se handling!

Sedan inträffade det som inte skulle vara tillåtet enligt arrangörerna för tillgänglighetsmarschen. Ett politiskt budskap levererades. Jesper Odelberg, skicklig ståuppkomiker och aktiv i Vänsterpartiet, talade partipolitik. Det spelar egentligen ingen roll vilket parti det handlar om. Om arrangören uttalar att politiker inte ska ges tillfälle att framföra sina åsikter så borde det gälla för alla. Men så var det inte i Stockholm. Något arrangörerna bör tänka över till nästa marsch.

När jag vandrade tillbaka till riksdagen var jag ändå glad att uppslutningen i årets tillgänglighetsmarsch varit så god och att mitt eget parti så tydligt tagit ställning för ett tillgängligt Sverige öppet för alla!

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)