Archive for oktober, 2012

”Man går inte till en doktor vars blommor har vissnat”

14 oktober 2012

Att befinna sig i USA under brinnande valkampanj mellan Obama och Romney är rätt fascinerande. Ett av de intressantaste mötena här var det med Emma Rung, svenska som frivilligt hjälper till i Obamas kampanj i New York. Hon beskrev på ett intressant sätt hur människor här i USA engagerar sig för sin favoritkandidat. Man bussas ut i ett område och på vägen ut berättar många i bussen sina upplevelser och motiv för att satsa sin fritid för det de tror på. Sedan ger de stora delar av sin fritid i aktiviteter som dörrknackning och telefonsamtal.

Jag frågade Emma hur det kändes efter att Barack Obama misslyckats i den första TV-debatten mellan presidentkandidaterna. Hon beskrev sin besvikelse men att hon ville fortsätta eftersom hon menade att Obama har den bästa politiken, bl.a. för de fattiga i USA. Hon berättade också att ”det tog en dörr” innan hon kom över sin rädsla med dörrknackning.

Här i Austin, Texas, märks inte så mycket av själva valkampen eftersom det här av tradition är ett republikanskt fäste. Men kampen hårdnar nu mellan Obama och Romney i andra delstater som Ohio, Florida, Iowa och Virginia. Framförallt handlar det om ekonomin och jobben. TV-kanalerna  visar hela tiden hur kampen trappas upp och analyserar allt från vicepresident Joe Bidens märkliga beteende i debatten med Paul Ryan till Romneys och Obamas ansiktsuttryck i olika delar från deras debatt.

Tillsammans med andra kristdemokrater mötte jag i veckan David Beckwith, framgångsrik kampanjmakare med erfarenhet från Vita huset. Han betonade hur viktigt det är med one-liners och tog upp bl.a. Romneys uttryck ”Hope is not a strategy” som syftade på Obamas kampanjuttryck ”Hope”. En av de mest målande verbala uttryck jag hört denna veckan i amerikansk TV kom från en analytiker som beskrev hur många väljare nu vänt Obama ryggen eftersom ”man går inte till en doktor vars blommor har vissnat”.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Läs mer: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet.

Till oss är alla välkomna utom de perfekta

12 oktober 2012

Slutreplik om Kristdemokraternas politiska riktning: Frågan om vilken riktning Kristdemokraterna ska välja, höger eller vänster, har skapat debatt. Vi är många som menar att kristdemokratin i sig själv räcker som ideologi in i framtiden. Vi tror på de nära gemenskaperna, socialt ansvarstagande, på förvaltarskapstanken, på människans okränkbara värde, på fri företagsamhet och många andra goda värden. Jag menar liksom tidigare Svenska Dagbladet-redaktören Sune Olofson med flera (Dagen 18 sep) att KD har en speciell och välutvecklad ideologi med ett aktningsvärt idéhistoriskt djup. Det var det som förde mig in i Kristdemokraterna. Vi är helt enkelt kristdemokrater, det är vad det handlar om.

Runt om i landet bor personer som inte bryr sig om höger eller vänster men som tilltalas av vår politik. Majoriteten av dem är inte kyrkligt aktiva. Familjens roll är en av de frågor som tilltalar dem. Men allra viktigast är de goda värden som kristdemokratin står för. Om de kommuniceras på ett bra sätt så kan de vara själva nyckeln till vår förväntade framgång. Det handlar om dygder, om etisk kompass, om civilkurage, trygghet, förvaltarskap och solidaritet med personer som lever i utsatta situationer. Den kristna värdegrunden är inte bara en enskild fråga utan är avgörande när det gäller kontinuiteten genom generationer i ett samhällsbygge.

Samtidigt får värdegrunden konsekvenser för den enskilde. Värdegrund är kopplat till självkänsla. Den är avgörande när det handlar om att möta människors längtan efter tröst, hopp och bekräftelse. Ett samhälle som styrs av att visa en yta av säkerhet och dölja sin osäkerhet kan bidra till att skapa en låg självkänsla. Här har den kristna värdegrunden en fortsatt viktig uppgift i vårt samhälle. Vi ska inte vända varandra ryggen utan mötas, se varandra, lyssna på varandra, ingjuta hopp och tröst i varandras liv. Det behöver vi i en tid som innehåller så mycket av splittring, yta och vilsenhet.

Nu har vi mindre än två år kvar till nästa val. Givetvis måste vi kristdemokrater mobilisera all den kraft vi kan på alla nivåer för att möta människor och nå ut med vår politik. Vi tar vår utgångspunkt i dagens samhälle och låter det bli en startpunkt för en offensiv insats till förändring. Jag tror det är dags att på nytt ta fram en tidigare använd slogan från Kristdemokraterna: Till oss är alla välkomna utom de perfekta.