Archive for mars, 2013

Värderingar som kan påverka Europas framtid

08 mars 2013

EU flaggor”Ingenting kan byggas utan människor, men ingenting kan bli bestående utan institutioner”, sa en av EU:s tidiga visionärer Jean Monnet. Vår egen Alf Svensson menar att Europaparlamentet är världens viktigaste parlament. Det handlar om demokrati som en bärande kraft in i framtiden. Den måste vinnas i varje ny generation. De fasor som Europa genomled under två världskrig ska inte upprepas. Inte heller händelser som belägringen av Sarajevo och Srebrenicamassakern under Bosnienkriget i början av 1990-talet. Det handlar om EU:s samverkan för fred, trygghet och säkerhet.

EU handlar också om klimatåtgärder och en kontrollerad inre marknad. Som kristdemokrater är vi positiva till EU men framför också konstruktiv EU-kritik på flera områden. Vi varnar för överstatlighet och centralisering, för gemensam finanspolitik och beskattning. För oss är det oerhört viktigt att besluten fattas nära människorna.

Alf Svenssons EU-arbete är framför allt byggt på principen om det okränkbara människovärdet. Det arbetet måste fortsätta. Med gemensamt ansvar för migration, bistånd till fattiga länder, kampen mot den organiserade brottsligheten, jämställdhet mellan kvinnor och män. Vårt parti kan spela avgörande roll i det framtida Europa med de kristna grundvärden vi står för!

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Ledamot i Civilutskottet

Nominerad som kandidat för Kristdemokraterna inför valet till Europaparlamentet juni 2014