Archive for april, 2013

Debatt om vårproppen med ”Mästarnas mästare”

15 april 2013

riksdagen72dpiÅter på plats i Sveriges Riksdag och lyssnar på debatt i kammaren om 2013 års ekonomiska vårproposition ”Ansvar för jobb och trygghet”. Den europeiska krisen fortsätter och påverkar även den svenska ekonomin. Konkurrenskraften är svag i eurozonen och arbetsmarknaden har stora bekymmer. Det är skuggan som ligger över svensk ekonomi.

Den svenska ekonomiska utvecklingen under det här året och 2014 blir enligt finansminister Anders Borg (M) ”trög, långsam och segdragen”. I det läget har regeringen valt att satsa på t.ex. forskning och utveckling, infrastruktur och sänkt bolagsskatt. Sverige satsar på framtiden när andra drar ner!

Vårpropositionens inriktning är bl.a. att få fler i arbete och underlätta för dem som står långt ifrån, att säkra ett stabilt system och förbättra konsumenternas ställning på finansmarknaden (bl.a. bättre kontroll av sms-låneföretag).

Fredrik Olofsson (S): ”Jobben är nyckeln till välfärd och framtidstro. Vi vill se en annan inriktning än den regeringen för och det ska vi presentera om ett par veckor. Vi har bl.a. sagt att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.”

Anders Borg: ”Oppositionen är överens om en sak: Höjda skatter och höjda bidrag. Det är detta som det handlar om: Ska vi höja skatten för alla som sätter sig i bilen och åker till arbetet eller ska vi göra det mer lönsamt att jobba?”

Anders Sellström (KD) lyfte bland annat kvalitet i välfärden och ökat framtida byggande. Han hade dagens bästa metafor då han jämförde den sittande borgerliga regeringen med deltagarna i TV-programmet ”Mästarnas mästare”: ”Man måste ligga på topp hela tiden, vara uthållig och befinna sig högt på listan även om man kanske inte vinner alla grenar.”

Jag menar att det mest glädjande i regeringens vårpropositionen är satsningen på tre miljarder för att motverka arbetslösheten, bl.a. genom 12.400 extra utbildnings- och praktikplatser under både 2013 och 2014.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot