Archive for maj, 2013

Förbjud datorer och mobiler på rättspsyk

08 maj 2013

Rättspsyk mobiltelefonUnder våren har en intressant situation utvecklats där verkligheten krockar med gällande lag. Det handlar om huruvida patienter inom rättspsykiatriska kliniker ska få använda sig av elektronisk kommunikation som datorer och mobiltelefoner.

Enligt lagen så får en klinik inte utfärda ett generellt förbud. Men här har Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö gått sin egen väg. Socialstyrelsen, som ser till att lagen följs, har under våren hotat med vite om inte kliniken återställer möjligheten för patienterna att få använda mobiltelefoner.

Så här skriver Socialstyrelsen i ett utlåtande: ”Generella förbud mot tillgång till Internet eller telefoni får enligt lag inte förekomma inom den psykiatriska tvångsvården. Istället ska individuella prövningar göras.”

Det låter bra att individuella prövningar ska göras. Men verkligheten säger något helt annat. Undersökningar visar att intagna personer beställer vapen och narkotika. De hotar människor och har kontakt med kriminella gäng. Personal uppger att man inte har och inte får ha kontroll över de kriminella handlingar som sker via den elektroniska kommunikationen.

En mobiltelefon kan idag jämställas med en dator. När en sexualbrottsling döms till psykiatrisk vård har personen samma verktyg att fortsätta sin brottsliga bana med barnpornografi och att komma i kontakt med barn.

För brottsoffren handlar det om ett lidande som inte tar slut. Den som blivit utsatt för våld eller övergrepp hamnar i en svår situation med långvarig otrygghet och rädsla för förövaren. Även om förövaren döms för sitt brott kvarstår oron.

Socialminister Göran Hägglund, vars departement äger frågan, har uttalat sig positivt till att skärpa reglerna. Och justitieminister Beatrice Ask svarade under våren på en direkt fråga från mig i riksdagen att hon delar den uppfattningen.

Tillämpningen av lagen måste ändras och bli mer rättssäker. Om det inte låter sig göras så måste lagen ändras. För trots alla larmrapporter så fortsätter brotten inifrån de rättspsykiatriska klinikerna i oförminskad takt. Så ser verkligheten ut.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Går det att lita på Socialdemokraterna?

02 maj 2013

Löfven 1 maj 2013Före regerings-skiftet 2006 hade Sverige haft en socialdemokratisk regering 65 av de senaste 70 åren. Inte underligt att Alf Svensson en gång uttryckte ”Det bor en liten socialdemokrat i varje svensk”.

Nu är det andra tider. Socialdemokratins betydelse når inte samma höjder längre, trots sin position som största parti. Ett antal märkliga turer som t.ex. Göran Perssons sorti, Håkan Juholts millsyckande och Mustafa Omar-affären har bidragit till att minska förtroendet. Socialdemokraternas kriskommissionen efter valet 2010 tar i sin valanalys upp det faktum att partiet på senare tid saknat förmåga att presentera reformer som berör människor. I det ligger, menar man, delar av förklaringen till partiets stagnation.

Kanske är det mot bakgrund av denna oförmåga som den nyvalde partiledaren Stefan Löfven försöker rycka till sig initiativet.  Han är den utvalde som ska föra socialdemokratin tillbaka till Rosenbad. Löfven känner trycket på sina axlar. Därför är det kanske inte så underligt att han i 1 maj-talet i Malmö upprepar ett löfte som ser ut som ett desperat försök från Socialdemokraterna att ta initiativet inför valet 2014. Så här sa Löfven i Malmö:

”Vi socialdemokrater har satt målet att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020. Det är avgörande för vår ekonomi, vår välfärd, och inte minst för pensionerna och äldres villkor. För att nå målet finns inga alexanderhugg. Det finns ingen enkel lösning som fixar allt. Därför har vi inget universalverktyg, men vi har en stor verktygslåda.”

Hur kan man egentligen utställa ett löfte – eller var det en målsättning – att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020? EU består av 27 länder. Vilken utveckling övriga länder har fram till 2020 har Stefan Löfven ringa kunskap om.

Löfven fortsätter: ”Det innebär att alla arbetslösa unga under 25 år får jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Det är vårt tydliga löfte till dig som är ung i Sverige: Du ska aldrig någonsin lämnas utanför, du ska studera, praktisera eller arbeta, och du ska kunna nå din förhoppning om framtiden!”

De ska studera, praktisera eller arbeta, säger Löfven. Det är klart, här finns möjlighet att gömma undan en stor grupp som då betraktas vara i arbete/sysselsättning. Om de rödgröna vinner valet 2014, vilka skattehöjningar kan vi förvänta oss på just det här området?

För Alliansen skulle Socialdemokraterna vara ett mycket större hot om de lyfte fram sina ursprungliga ideal med solidariteten som främsta banér. Men jag betvivlar att socialdemokratin kan vinna tillbaka den glöden som de ägde en gång.

Jag tror att valen 2014 kommer att handla i hög grad om värderingar. Det ger mitt eget parti Kristdemokraterna en stor möjlighet. Kristdemokraterna är idag den sociala rösten i politiken med en stark betoning på varje människas unika värde. Politik handlar i hög grad om att beröra människor. Och det finns fortfarande inget som berör människor så djupt i det här landet som en stark social röst som förmedlar framtidstro.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Läs mer: Svenska Dagbladet, SvD, DN, DN, GP, GP