Var kommer energin ifrån när man engagerar sig?

EngagemangVad är det som gör att man engagerar sig så till den grad i något där resultatet inte är självklart och givet? Varför ger man stora delar av sin fritid till något som handlar om andra människors välbefinnande? Vad är det som gör att man engagerar sig politiskt när man vet att många inte delar den uppfattning man har utan istället kritiserar ens motiv?

Jag tror att den främsta orsaken till ett starkt politiskt intresse är att det finns en värdegrund som innehåller det man själv delar av värderingar och idéer. Om den grunden finns där så är den inte bara en kraft att arbeta för olika mål, den är också en trygghet och en tillflykt när det inträffar motgångar.

Alla människor kämpar med livets djupa frågor. Vi är alla sårbara och formas av en mängd upplevelser och intryck. Livet ska hanteras och blicken vara fäst framåt. Det är inte alltid lätt. Det är inte sällan som den mesta energin går åt att bearbeta negativa upplevelser som man tidigare varit med om. Det kan ta musten ur vem som helst.

Under 10 år arbetade jag i Göteborgs Räddningsmission. Jag såg att det gick att förändra människors liv och tänkte att det måste gå att förändra samhället till något bättre. I det arbetet såddes fröet hos mig till ett politiskt engagemang. Jag såg att fattigdomen är den största källan till ojämlikhet. Med rätt insatser skulle fler ges möjlighet till förändring, givet att personen ifråga var beredd att ta det ansvar som varje människa har för sitt liv, också i relation till andra.

I inledningen till Kristdemokraternas principprogram (läs partiprogram) står följande: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum”.

Såvitt jag kan se så finns det inget annat parti som har ordet kristen i sin värdegrund. Jag söker med ljus och lykta på hemsidor och i partiprogram. Men faktum kvarstår, den kristna värdegrunden och traditionen finns bara inskriven i ett enda partis programförklaring: Kristdemokraterna. Den genomsyrar också alla politiska områden.

Vad är det för grundläggande kristdemokratiska värderingar som ger energin att engagera? Den kanske viktigaste utgångspunkten är människans unika och okränkbara värde. Människovärdet är knutet till existensen, inte till olika stadier eller situationer i den enskilda människans livscykel eller till hennes förmåga och egenskaper. De värden, rättigheter och skyldigheter, som inspirerats och förts vidare av den kristna traditionen, är oundgängliga som grund.

En viktig grundläggande värdering i kristdemokratin är förvaltarskapstanken. Det handlar om att förvalta såväl de egna som de gemensamma resurserna. Ett solidariskt samhälle med ett gott förvaltarskap kräver att vi odlar viktiga medborgerliga dygder och karaktärsegenskaper. Det handlar om rättvisa, måttfullhet, mod och praktisk klokskap, men även omsorg och kärlek.

Människan är en gemenskapsvarelse. Hon utvecklas och mår bäst av att leva i gemenskap med andra och få uppleva att vara en del av ett sammanhang. Familjen är den viktigaste sammanhållande länken i samhället.

En viktig del av den kristna människosynen är ”den gyllene regeln”: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem”. Praktiskt kan det ta sig uttryck i hur Kristdemokraterna framgångsrikt drivit avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer. Kristdemokraterna är den ”sociala rösten” i politiken.

Personligen så är jag fascinerad av vad olika kristna personer har betytt genom historien. William Wilberforce, Dietrich Bonhoeffer och Martin Luther King för att nämna några. De är förebilder som också bidrar till motivation och energi för oss andra att målmedvetet arbeta vidare med blicken fäst framåt.

Jesus är naturligtvis den främsta förebilden. Han bemötte människor med en utgivande kärlek som förändrade världen och många människors liv, då som nu. Martin Luther King skriver i sin självbiografi om de svartas kamp i USA: ”Det var bergspredikan och inte någon lära om passivt motstånd som inledningsvis inspirerade de svarta i Montgomery till ett värdigt socialt agerande. Det var Jesus från Nasaret som fick de svarta att resa sig till protest med kärlekens kreativa vapen”.

Kristdemokratin bygger på kristen människosyn och värdegrund. Det är den grunden vi har byggt vårt land på. Det finns ingen anledning att tona ner dess betydelse. Tvärtom, den kristna traditionen har i hög grad format vårt lands syn på varandra och omvärlden. Det är den värdegrunden som ger mig energi och vilja att fortsätta förändra samhället till det bättre. Det är ingen quick fix, som en del tycks tro. Det är ett långsiktigt arbete för en bättre värld för varje människa.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: