Många vanvårdade drabbas igen

Barnhem SverigeRegeringspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom den ramöverenskommelse som ligger till grund för ”lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall”. Ett mycket hedervärt initiativ till upprättelse för de som vanvårdats i den svenska samhällsvården mellan 1920-1980.

Ersättningsnämnden är den myndighet som hanterar de olika fallen. Att det skulle bli svårbedömt med ersättningarna berättade nämndens ordförande Göran Ewerlöf redan i januari 2013.

Nu hopar sig mailen och berättelserna från personer som fått avslag på sin ansökan om ersättning. Mötet med Ersättningsnämnden beskrivs av flera som hårt. Det kan givetvis bero på att man kommer som en mycket skör människa och möter en nämnd som sitter på rätten att besluta om det är så att övergreppen man genomlevt varit av tillräckligt allvarlig art. Om ett avslag på ansökan sedan kommit har det bara bekräftat att det trauma man genomlevt i fosterhem eller på barnhem inte varit tillräckligt illa och omänskligt.

Vad är det då för vanvård som det handlar om? Här några exempel: Inlåsning i skrubbar, tvångsmatning, att vara utan mat, brist på vård, försummelse, kroppsarbete, bestraffningar i form av stryk eller piskrapp, brist på skolgång, sexuella övergrepp.

Ett bekymmer är att nämnden har att förhålla sig till förhållandena vid tidpunkten för händelserna. Det betyder att den tidens lagar skall ligga till grund för bedömningen. Socialstyrelsen ger i publikationen ”Råd och anvisningar” (1948:9) tydliga anvisningar vad barnen inte får utsättas för. Det handlar om bl.a. inlåsning, tvångsmatning och stryk. Väger Ersättningsnämnden in Socialstyrelsens anvisningar och andra föreskrifter och förordningar från den tiden när man gör bedömningen av de upplevelser som ska ligga till grund för ersättning?

Av tänkta 5.000 fall hade det kommit in 3.594 ansökningar i december 2013. Sammanlagt 1.101 beslut hade då fattats och i 618 fall hade de sökande beviljats ersättning. 483 personer hade fått avslag på sin ansökan (drygt 43%). För dem som fått avslag är det knappast någon tröst att majoriteten av de som sökt fått ersättning. För dem har sveket de en gång fick genomlida istället upprepats ännu en gång. Och det efter att på nytt ha fått öppna såren från ett ofta helvetiskt lidande.

Upplevelserna påverkar hela människan och hela livet. För många har det betytt känslomässiga störningar med psykiatrisk problematik som följd, bristande utbildning och ekonomisk utsatthet. Berättelserna är många. För de som verkligen genomlevt vanvård av allvarlig art och ändå nekas ersättning fortsätter detta trauma.

Frågorna måste ställas: Finns det personer som nekats ersättning trots att de blivit utsatta för allvarliga övergrepp eller försummelser? Är Ersättningsnämnden för hård i sina bedömningar?

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

4 svar to “Många vanvårdade drabbas igen”

 1. Kerstin Wretling Says:

  Tack Roland för ditt engagemang; både idag och när du sjöng Elsas visa i riksdagen! Har idag fått ett glädjande besked att mannen som jag var med till Ersättningsnämnden förra veckan beviljats ersättning. Hans förlorade barn- och ungdomstid får han aldrig tillbaka men han får iallafall en ekonomisk upprättelse.

  Kerstin Wretling

  • utbult Says:

   Mycket glädjande! Bra av dig att hjälpa en person i det här sammanhanget. Ersättningen är definitivt en del av upprättelsen.

 2. Ann Runsteen Says:

  Tack, Roland, för dessa rader. De beskriver mer än väl de känslor och tankar som uppstår efter ett avslag. Detta hände mig i september och påverkar mig fortfarande. Eftersom vi som små fick uppleva plötslig utsatthet och abrupt avskiljande från all grundtrygghet, så är vi särskilt känsliga för att bli avvisade. För mig handlade det om en tid på Vidkärrs barnhem 1954. Själv har jag framfört till nämnden att det varit bättre att jag sluppit ha blivit kallad till den muntliga förhandlingen, då processen var så pass ansträngande. Det är inte pengarna i sig, men i det här fallet har ersättningen blivit symbolen för erkännandet.

  Fortsätt värna om de små och dem som ingen hjälpare har. Det finns ljus och glädje att finna precis som i sången om Elsa! Himmelriket tillhör barnen, sa Jesus!

 3. gunnar nilsson Says:

  hej Roland, jag har skickat in min ansökan och väntar på svar, hoppas man kan se sanningen i bedrövelsen sår som aldrig läks men kraft att leva vidare, och hjälp skulle vara helt riktigt, Med vänlig hälsning ha det bra, gunnar i Malmö.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: