Archive for maj, 2014

Trenden är bruten – nu går vi mot 12%

26 maj 2014

Knapp 12 mot 6Kristdemokraterna har fått 6% i valet till Europaparlamentet. Det är en stark ökning från de 4,68% som vi fick i EP-valet 2009. Det är också en opinionsmässig framgång eftersom våra väljarsiffror dalat i varje val sedan 1998. Därmed är trenden bruten – vi är nu halvvägs till 12%!!!

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – KD är ett 12%-parti!!! Vi har varit där förut och vi ska dit igen.  Vi vet också att Göteborgs Universitet i en undersökning i samband med riksdagsvalet 2010 visade att Kristdemokraterna skulle haft 12,8% om väljarna valt efter sina politiska åsikter. Och när trenden neråt nu är bruten så handlar det om att få in känslan av att det målet är möjligt att nå. Vi har en politik byggd på en värdegrund om förvaltarskap och människovärde som ett samhälle i utveckling inte kan vara utan.

”Jag tillåter mig att vara säker”, sa Gudrun Schyman om FI:s chanser att till hösten ta plats i Sveriges Riksdag. Hon talar om Feministiskt Initiativ som en folkrörelse. Det är naturligtvis överdrivet och stöddigt men Gudrun vet vad hon gör. Det handlar om en strategi där man får människor att koppla upp sig till vinnare. Självklart vill man vara med i ett vinnande lag. Där föds också en stor del av den energi som kännetecknar ett lag i medvind.

Jag minns riksdagsvalet 2010. Målet för mig var att bli personkryssad med 8% av Kristdemokraternas röster i mitt valdistrikt Västra Götaland västra/Bohuslän. Efter mycket hårt arbete nådde jag 16,5%, ett av de starkaste mandaten i Sveriges riksdag. Men jag hade inte nått dit utan mina medarbetare. Vi var och blev ett vinnande team!

Nu börjar valrörelsen inför riksdags-, kommun- och landstings/region-val 14 september. Det kommer att bli hårt arbete och många kommer att ge sig hän inom Kristdemokraterna för att så småningom kunna brista ut i de jubelrop som kännetecknar, inte minst under valvakor, de som gått segrande ur striden,

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

 

Press: DN, Svenska DagbladetDagenExpressen

”Jag vill också ha en 12%-knapp”

13 maj 2014

KD 12% Inblick”Vilka av följande partier överväger du att rösta på i nästa riksdagsval?” Så frågade United Minds 1.318 väljare mellan 17 april och 8 maj i år: Av dessa svarade 7% att de övervägde att rösta på Kristdemokraterna i riksdagsvalet 14 september. Undersökningen publicerades i Aftonbladet 12/5 och samtliga 10 partier fanns med (även Feministiskt Initiativ och Piratpartiet).

Samma dag publicerade Expressen Demoskops väljarundersökning inför Europaparlamentsvalet där KD får 6% – halvvägs till 12%!

En partikollega i riksdagen kom till mig en dag och sa: ”Jag vill också ha en 12%-knapp”. En annan kollega hade knappen på sig på ett kafé och fick igång ett politiskt samtal på 30 minuter…

Det som händer är intressant. För att nå 12% behövs det uppfyllas vissa delmål. Det är det som händer just nu med Kristdemokraterna. Men det är inget självspelande piano. Det krävs mycket vilja och rejäla insatser från många för att nå målet.

KDU (Kristdemokratiska Ungdomsförbundet), en stark kraft i KD med Sara Skyttedal i spetsen, har varit aktiva på flera håll i den här 12%-kampanjen.

”Vision är ett framtida önskvärt tillstånd”. Men det är inte bara en vision vilken som helst: 1. Vi har varit där på 12% i väljarstöd tidigare. 2. Göteborgs Universitet har visat i en undersökning att Kristdemokraterna hade fått 12,8 % i valet 2010 om väljarna varit fullt informerade om vår politik och röstat efter vad de faktiskt tycker.

Vill du också ha en 12%-knapp? Just nu har alla tagit slut men jag kommer att trycka fler. Om du meddelar mig så återkommer jag till dig.

Glöm inte att rösta i EU-valet 25 maj. Din röst är viktig för en fortsatt levande demokrati.

“There’s no reward without work, no victory without effort, no battle won without risk.” (Nora Roberts)

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

6% – nu är vi halvvägs till 12%!

12 maj 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI dagens väljarundersökning från Demoskop inför EU-valet 25 maj, publicerad i Expressen, ligger Kristdemokraterna på 6%. Det betyder att vi är halvvägs till de 12% som jag hävdat att KD som parti ska ligga på i den svenska riksdagen – minst 12%!

Därför har jag också tryckt upp knappen ”KD över 12% Valen 2014”, läs mer om det här.

Jag har alltid sagt att vi är ett 12%-parti. Men inte bara jag: en väljarundersökning vid Göteborgs Universitet i samband med valet 2010 visade att KD skulle haft 12,8% om väljarna hade röstat efte sin politiska övertygelse.

Vi har dessutom varit där över 12% och vi ska dit igen!

Lars Adaktusson (t.v. på bilden) är Kristdemokraternas toppnamn i EU-valet. Han kommer att bli en bra arvtagare till Alf Svensson i Bryssel.

En viktig poäng är att du som väljare går och röstar i EU-valet söndagen den 25 maj – och att du gör det utifrån din övertygelse!

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)