Archive for juni, 2014

Sång för andra gången i riksdagen

22 juni 2014

Utbult sång nr 2 i riksdagenVåren 2011 sjöng jag i en debatt i Sveriges Riksdag. Det blev stor uppmärksamhet och talmannen Per Westerbergs besked när jag frågade om det var möjligt att sjunga i en debatt riksdagen blev vida känt: ”Något sådant kan vi inte förbjuda”.

Det har gått tre år och jag har länge tänkt på Cornelis Vreeswijks fantastiska lilla visa ”Telegram för en bombad by” men inte hittat något passande tillfälle.

Så fick jag frågan om jag som suppleant i kulturutskottet ville ta debatten ”Fokus på unga” i juni i år. Då kontaktade jag talmannen igen och frågade på nytt om det var OK att sjunga i debatten i riksdagens kammare. Svaret från talmannen kom omgående via mail: ”OK, kör på!”

Sveriges Television uppmärksammade det hela och skrev på sin nyhetssajt:

Kristdemokraten Roland Utbult överraskade i kammaren. I debatten om ”Fokus på unga” lade riksdagsledamoten kraft bakom orden med hjälp av sång.

Först citerade Utbult det tal FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson höll på nationaldagen:

”Sverige är en del av världen, men världen är också en del av Sverige. Ett öppet och utåtvänt Sverige är ett rikare Sverige. Hemma och ute flyter samman”.

Därefter var det dags för Cornelis Vreeswijks ”Telegram för en bombad by”.

Hör sången i riksdagen här: Sång av Utbult i riksdagsdebatt.

Om politiken som ett kall

01 juni 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag läser just nu Lars Korvalds memoarer ”Politikk og kall”. Han var norsk statsminister en period och en av förgrundsfigurerna i Kristelig Folkeparti (KrF), Norges motsvarighet till Kristdemokraterna, under 1970-talet och början av 80-talet. I valet 1977 använde han också musiken som ett medel att nå ut till väljarna…

 Lars Korvald skriver: ”Partiets politik hör framtiden till. Jag tror att erkännandet att vi har rätt kommer att visa sig i frågor om grundläggande värderingar och i miljö- och resursfrågor. Jag tror också att erkännandet kommer när det gäller behovet av en politik byggd på ’nestekjærlighet’, värme och mellanmänsklig gemenskap.”

Jag tror på Kristdemokraterna! Jag tror på de kristna värderingar som ligger till grund för partiet och vårt samhälles demokratiska utveckling. Konsekvenserna av de värderingarna är bl.a. ett starkt socialt engagemang för människor som lever i utsatta situationer. Det handlar också om förvaltarskapstanken som resulterar i ett starkt klimat- och miljöengagemang.

Kristdemokraterna är också det parti som på allvar lyfter fram de etiska frågorna kring vårt samhälles utveckling. Jag hörde det i EU-valrörelsen när Lars Adaktusson talade mycket om värderingar. Jag hörde det i Alf Svensson tal om ”närvärme” i ett klassiskt inlägg i valrörelsen 1998.

Kristdemokraterna är ”den sociala rösten”, inte bara i Alliansen utan i hela den svenska politiken. Det sociala perspektivet med människovärdet i centrum och en familjepolitik med fokus på barns och ungas uppväxtvillkor.

Lars Korvald skriver i avslutningen av sina memoarer: ”Det kommer alltid att finnas behov av ett kristet socialt parti som bär en kristen kulturutveckling med upprättelse av människovärdet som huvudmål”.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)