Archive for februari, 2015

Jakten på det perfekta leder samhället i fel riktning

28 februari 2015

Foster

”It takes two baby” sjunger Mavin Gaye och Kim Weston i en megahit från 1960-talet. De besjunger en sanning lika gammal som människans vistelse på jorden. Två människor möts, kärlek uppstår, barn kommer till världen. Så har det alltid varit och i tusen och åter tusen sånger genom historien har dessa känslor förmedlats.

Men tiderna förändras. I Storbritannien har underhuset röstat för att barn kan ha tre biologiska föräldrar. Enligt läkarna kan man genom att använda DNA från ytterligare en kvinna, utöver mamman, förhindra att barnet får vissa ärftliga sjukdomar. Överföringen av mitokondriellt DNA är ännu bara på provstadiet men uppslutningen från forskarvärlden är stor. Den relevanta frågan är: Är det rätt att modifiera mänskliga foster?

I ett djupare perspektiv handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Jakten på det perfekta sätter människan under press. Den moderna teknologin gör det möjligt att selektera bort det som en del ser som ofullkomligt. Därmed ligger vägen öppen för ett samhälle som sorterar bort det oönskade. Möjligheten att genetiskt designa barn är snart en verklighet. Är det en framtid som vi önskar?

Föraktet för de svaga och önskan om en fullkomlighet har i historien visat sig kulminera i katastrof. Nazismen ville skapa ”övermänniskor” som härskade över andra folkslag. Kommunismen har sin ”El hombre nuevo”, Che Guevaras vision om ”en ny människa” som skulle vara grunden för de kommunistiska samhället. Båda dessa totalitära politiska riktningar vill kontrollera människan.

De kristdemokratiska partierna växte fram i kölvattnet av andra världskriget som en absolut motsats till mellankrigstidens totalitära strömningar och ideologiska fanatism, där människan var reducerad till ett medel. Här föddes ingen vision om det perfekta samhället men istället en dröm om ett samhälle där det ofullkomliga fick plats och där mångfald och olikheter hälsades välkomna.

Frågan till oss alla är: Vilket samhälle vill vi ha? Ett samhälle där alla får plats oavsett egenskaper? Ett samhälle där det okränkbara människovärdet och respekten för varje människas rätt till liv, autonomi och frihet är absolut? Vill vi ha ett sådant samhälle så måste vi slå vakt om det och höja våra röster. För det är sant som Martin Luther King en gång sa: ”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”.

I kristdemokratin har alla människor ett unikt och okränkbart värde inte bara ur ett etiskt perspektiv utan också ur ett juridiskt. Om politiska beslut inte följer dessa principer skapas orättvisa, eget berikande och kaos. Vi har alla en uppgift och rätten att vara en fullvärdig del av samhället. Därför är utvecklingen med selektering av människor i olika former en utveckling som leder åt fel håll.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

nominerad till KD:s presidie och Partistyrelsen

”Är detta allt?”

23 februari 2015

Kristdemokrati

 

 

 

 

 

 

Jag kom till hotellrummet i Örebro efter en dag av seminarier och möten med partivänner. En bra dag under Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar vad det gällde ny kunskap, trivsamma återseenden och nya bekantskaper. Ändå infann sig frågan: ”Är detta allt?” Ny (ibland nygammal) kunskap, glada skratt och muntra historier?

Nej, tänkte jag, det är inte allt. Det finns i allt det här arbetet och alla dessa väl organiserade tillställningar en djupare dimension än vad vi många gånger tänker på. Kristdemokraterna har ett väsentligt uppdrag att vara med och förändra Sverige till ett bättre land.

The Economist har kallat kristdemokratin för ”Västeuropas mest succérika politiska rörelse sedan 1945”. I det ideologiska landskapet är kristdemokratin unik eftersom den skiljer sig från högerns övertro på marknadskrafterna, liberalismens individcentrering och socialismens materiella människosyn.

Min drivkraft, min handlingskraft hämtar jag ur de unika värden som finns i kristdemokratin. Många försöker reducera Kristdemokraternas betydelse. Men jag är övertygad om att partiet har en fantastisk möjlighet att växa och bli en påtaglig kraft i bygget av ett mänskligare Sverige.

När jag så småningom lämnar Örebro för västkusten klingar Göran Hägglunds avslutningsord inom mig: ”…ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter”.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Nej till partiledare – Ja till PS

12 februari 2015

Utbult utanför riksdagen 2

Nyheter hämtade ur Dagen 12/2 2015: Står till förfogande för partistyrelsen. Riksdagsledamoten och musikprofilen Roland Utbult har blivit nominerad till partiledare. Säger nej men står till förfogande för PS. 

-För att underlätta nomineringsprocessen vill jag tydliggöra att jag inte kandiderar till partiledare, kommenterar Roland Utbult till Dagen.Han berättar att han blivit nominerad, men siktar inte in sig på den högsta positionen inom partiet.-Men eftersom jag brinner för den kristdemokratiska politiken står jag givetvis till förfogande för partistyrelsen.

Roland Utbult är ett känt namn i frikyrkokretsar, och har gjort flera bra personvalskampanjer som bäddat för hans plats i riksdagen. Han har då och då hitta på det lite oväntade, som att sjunga i riksdagen, eller trycka upp KD-knappar om visionen att nå 12-procent av väljarstödet.

Nomineringstiden till partiledarposten går ut den 25 februari, och flera personer som har blivit nominerade har ännu inte gett sig till känna om de kandiderar eller inte. Av de på förhand tippade favoriterna är det Acko Ankarberg Johansson som öppet trätt fram och tydligt sagt att hon vill leda Kristdemokraterna i framtiden.

Här är länken till Dagen

Folkets röst: ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” – DEL 2

10 februari 2015

Knapp FanpageLYSSNANDETS TID! Här följer DEL 2 av förslag från dialogen ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” på Facebook. Fortsätt komma med inspel. Möjligheterna till profilering för KD har aldrig varit större. Tillsammans finner vi vägen!”

Du kan se DEL 1 av förslagen här.

 • Mer folkets väl i landet.En nertransponerad politik till vardagsmänniskorna.
 • Även det politiska partiet kan vara salt och ljus. Moralister behöver vi inte fler, däremot ett parti som folk känner att de följer mig i min vardag. Hjälper styrker mig i mina val.
 • Det är precis det som Kd måste utvärdera och tydliggöra. Fundera över på skillnaden mellan kristna värderingar och konservativa värderingar. Konservativt är inte samma sak som kristen etik.
 • Kristen har aldrig betytt mesig och politiskt korrekt. KD måste börja gå mot strömmen då och då.
 • Begränsa barnbidraget för de som tjänar mest. Låt de som har lägst lön få två bidrag.
 • Personer som jobbat hela sitt liv måste få en rimlig pension.
 • Trygghet är ett ord som vårt folk behöver få uppleva igen. ”Er går att lita på”.
 • KD måste bryta alliansen, allt annat är svek mot de som inte tillhör de privilegierade.
 • Jag tror vi är beroende av kärnkraften och tycker inte den ska ersättas. Annars tror jag att KD kan vara på väg ät rätt håll.
 • Ett parti som har ett mål kan välja väg och jag tror att KD skulle vara betjänt av att bestämma ett mål, staka ut vägen dit och genomföra resan. Oavsett ledare så kommer en diskrepans mellan ledarskapet och vagnarna att göra vägen framåt vinglig. Det gör att trovärdigheten hos eventuella passagerare minskar för att den påbörjade vägen går till målet, då blir det mindre medresenärer och därmed valresultatet lågt.
 • Tänk om det skulle bli en partiledning som bestämmer sig för att definiera målet och vägen dit med ord som folk känner igen, förstår och som framförallt är betydelsefulla för vardagens liv och grundläggande trygghet. Börja med strukturen, fakta – behov – åtgärd – resultat.
 • KD behöver genomgå en förändringsprocess där social rättfärdighet står i centrum!

 

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD

Folkets röst: ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” del 1

06 februari 2015

ÖraATT LYSSNA ÄR EN KONST! Här följer ett axplock av svaren på en inbjudan på Facebook 3 februari: ”Vad är viktigast för dig? Passa på nu för möjligheterna till profilering för KD har aldrig varit större. Tillsammans finner vi vägen!”

 • Framtiden är ett främmande land. De gör saker annorlunda där. En ny ledare måste tycka om förändring och förnyelse.
 • Om någon vågar stå upp och tala klarspråk till folket på ett folkligt sätt och inge hopp och visa vägen. Då kanske vi har någonting att bygga på?!
 • Det viktigaste är att våga ta debatten i frågor som är känsliga men heta! Att våga diskutera ”elefanten i rummet” att jobba för ett mänskligare och inkluderande samhälle där vi vågar ställa krav på individ och samhälle.
 • Lagstadgad samvetsfrihet för vårdpersonal! En självklarhet!
 • Sänk abortgränsen och lagstifta om rätt till samvetsfrihet!
 • Samvetsfrihet för vårdpersonal, borde vara självklart. Men vidga debatten, det handlar om mer än aborter. Även i Psykvården finns personal som skulle vilja avstå från att delta i ex.vis. ”bältningar”
 • Utveckla valfrihetspolitiken i barnomsorg. Låt vårdnadsbidraget ingå i en större lösning där barnfamiljer ges ännu större frihet att välja mellan olika former och huvudmän, kanske mixa?
 • Formulera en tydlig politik kring den ideella sektorns betydelse i samhället. Hur stödja och uppmuntra? Vilken dialog finns mellan stat/kommun och Kyrkor/föreningar? Varför särbehandlas idrotten?
 • Kanske nås Roland Utbults 12%-mål den dag KD lyckats få in i det allmänna medvetandet att partiet har en annan själ än den som ihärdigt pådyvlas: den fundamentalistiska kristna högern med USA-anstrykning.
 • Gå med i Nato!
 • Fortsätt med förslag som förbättrar integrationen, inte minst när det gäller sysselsättning och bostäder.
 • Avveckla kärnkraften och satsa på förnyelsebart i alla dess former!
 • Pensionsfrågorna om hur det kan komma sig att så många kvinnor inte kommer att kunna försörja sig under ålderdomen.
 • Kristdemokrati handlar om människors unika värde och detta får aldrig stå tillbaka för politiska kompromisser. Keep up the good work!
 • Vi måste göra något åt psykvården och BUP nu. Våra barn och ungdomar mår allt sämre, många vuxna har det tufft.
 • Gör som Lewi Pethrus sade: – Angående vår politiska inriktning i detta nya parti ska vi göra så här. Vi ska ta den socialdemokratiska ekonomiska politiken i sin helhet, och tillägga kristna värderingar. Så får det bli.
 • Tillbaka till grundfundamenten Vad var tanken från början med Kd Driv dom frågor som Kd kärnväljare anser viktiga Var inte rädd att säga , det som ändå alla andra tänker.
 • KD ska vara ett parti för folket, inte bara storfinansen, folket uppfattar oss som ett stödparti för moderaterna.
 • Hitta tillbaka till de kristna kärnvärdena och exempelvis en öppen invandringspolitik och värna om utsatta grupper i samhället.
 • 1 Familjepolitiken 2 Skolan, mindre klasser och mer kompetenta lärare/ fröknar 3 Integrations/ migrationsfrågor
 • Värna om att vårt land fortsatt skall ta ansvar för människor på flykt. Välkomna de som flyr undan världens elände. Gärna med en ytterligare humanisering av asylmottagandet och möjligheten att återförenas med anhöriga.
 • Hitta konstruktiva lösningar för hur vi också ska ta hand om dessa som kommer på ett bra sätt. ”Volymerna” är inte problemet, det är bristerna i mottagning och integration som bör adresseras. Med en väl fungerande integration kan asylmottagandet i princip vara obegränsat…
 • Vi behöver utveckla vårt sätt att förhålla oss till varandra, som partier, personer o organisationer, där kan vi vara överens. Jag tycker dock det är en mycket skrämmande utveckling när KD vill försvåra för människor från helvetet i ex Syrien att komma hit. Du säger att du inte sneglar på SD, det är bra. Men att flytta intill SD just i den fråga de har stått ensamma i, det är enligt mitt sätt att se – ett väldigt långt steg bort från den kristna värdegrund ni säger att ni har som utgångspunkt. Det gör mig ledsen.
 • De kristna värderingarna kommer inte att gälla sedan när muslimer är i majoritet! Inser ni inte det? Det finns bara en gud för muslimer och det är Allah, inte Jesus! Man ska inte vara så naiv!
 • Jag har aldrig röstat på KD. Men jag och många med mig skulle nog börja göra det om ni stod upp för sanna kristna värderingar. Många känner nog sig väldigt svikna. ”Frimodighet ger stor lön”
 • KD har inte velat utreda nuvarande abortlag för att ev föreslå förändringar, tvärtom öppnat för abortturism. Inte heller drivit frågan om samvetsfrihet för barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.
 • Tror inte att man efterfrågar ”Kristen etik och moral” i större omfattning, åtminstone inte utanför de religiösa kretsarna. Att ha ”Krist” i partinamnet tror jag är ett rött skynke för ”den stora massan” Visst, etik o moral i sig är absolut ett bra riktmärke, men att blanda ihop religion och politik är ingen bra väg mot 12% , det (K) D ska försöka göra är att bryta fördomsvallen och det gör man inte i abortmotståndens namn, eller att peka moraliska fingrar. Lär av CDU i Tyskland istället
 • När pastor Lewi Pethrus tog initiativ till bildandet av detta parti, var det just utifrån att han trodde på att det behövdes ett nytt parti i Sveriges riksdag, med förankring i en kristen värdegrund. Det var alltså inte för att det behövdes ett nytt allmänborgerligt parti, utan för att det behövdes ett parti som vågade stå upp för etik och moral förankrad utifrån en kristen värdegrund.
 • KD behöver vara det som det var ämnat att vara från början och inte hålla upp fingret för att se vartåt vinden blåser.
 • Angående invandrare, ge dem rätt att plugga engelska på förläggningarna. Nu får de inget göra så länge de inte vet om de får stanna. Det skulle ge dem något att göra och de har nytta av var de än hamnar.
 • Tillsammans med tydliga mål lär det ju bli bra. En kristen indentitet och profil som kan vara med och påverka. Jag förstår att man måste gå halva vägen var i mycket för att kunna samarbeta. Men en del frågor som hör till viktiga värderingar som utgör mer av att bevara vårt samhälle i en dräglig mänsklighet borde vara fridlyst och omutbart. Sedan tycker jag att man inte behöver skämmas för vårt kristna arv vilket har inspirerat vårt samhälle i rätt riktning.
 • Jag tror man ska vara lyhörd att lyssna in impulserna i samhället för att sedan ganska omgående vara närvarande och ge svar i ett brus av intryck som delas digitalt i warp fart. Man kanske inte hinner med allt men bygga upp gedigna artiklar med fördjupning. Men samtidigt vara bergfast i vissa ämnen för att inte vara en ”vindflöjel” som ”vänder kappan efter vinden” utan skapar en pålitlighet och förtroende i vilja man är och vill. Gör man detta grundligt och seriöst som jag tror du menar då kan man t.o.m. vinna tillbaka ”kärnväljare” och det finns en bred uppbackning av kristna medmänskliga värderingar också hos dem som inte har en personlig kristen tro men sympatiserar med kristna värderingar och traditioner.
 • Det har ju kommit hit folk från andra länder som redan är mycket seriösa kristna och just nu upplivar dom kristna församlingar med sin respekt och vördnad av kristna värderingar och som känner att dom kommit till ett s.k ”kristet land” med en frihet och demokrati. Mitt tips varför inte bekänna oss att vi är ett kristet land och vara frimodiga att försvara vårt grundfäste nu när det stormar så mycket.
 • Glömde säga en sak som jag tycker är jätteviktigt att KD gör: Stå upp för Israel!

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

KD – ett olydigt parti på väg mot 12%

03 februari 2015

Knapp FanpageLika bra att se sanningen i vitögat. Vi lyfter inte som det är nu. Enligt Novus senaste sammanvägda mätning Svensk väljaropinion (1 feb) får Kristdemokraterna 3,9%. Vi har nu under en längre tid legat runt 4% i opinionen och det måste till någonting alldeles nytt och oväntat för att KD ska nå de höjder som partiet förtjänar.

P M Nilsson kallade nyligen i ett TV-samtal Kristdemokraterna för ”det olydiga partiet”. Det handlar om att våga stå upp för den politik vi tycker är riktig även om den inte är politiskt korrekt. Så låt oss vara olydiga om det betyder att vi går vår egen väg och gör det rätta utifrån våra värderingar. Den tiden är nu, för den kristdemokratiska värdegrunden är solid och håller.

Nu gäller det att lyssna på vad som är viktigt för våra väljare. Både kärnväljarna och potentiella väljare runt om i landet. Så här uttrycker sig president Barack Obama: ”Under flera år talade vi i största allmänhet om allmänna frågor. Men så ändrade vi strategin och istället för att tala om vad vi tyckte var viktigt, började vi tala om vad som var allra viktigast för väljarna”.

Det kan gälla flykting- och invandringsfrågor eller skola och utbildning. Det kan gälla vad som helst annat. Det handlar inte om att överge kristdemokratisk politik. Tvärtom! Men det handlar mest av allt om att lyssna!

Därför bjuder jag in dig till dialog. Vad är viktigast för dig? Passa på nu för möjligheterna till profilering för KD har aldrig varit större än i samband med partiledarbytet. Tillsammans finner vi vägen!

Och kom ihåg, 12% är inte själva visionen, det är ett mål på vägen.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Att vara kristen i politiken

01 februari 2015

KD PrincipprogramEn kristen politiker kan utgöra ”en positiv påverkan på samma vis som för varje kristen som inte lämnar tron hemma utan tar med sig den till sitt dagliga jobb, inte minst i den brännande frågan om invandring och integration”, skriver Elisabeth Sandlund i Dagen den 13 januari i år.

Det är klokt skrivet. Jag ser i riksdagsarbetet min kristna tro som en enorm resurs där jag aldrig upplever mig stå ensam. I den utsatthet och de utmaningar som jag befinner mig i är mitt andliga liv och min inre övertygelse en inspirationskälla och en tröstande kraft i motgångens stund.

Den norske politikern Erik Lunde skriver i sin bok ”Kristen demokrati” att ordet ”kristen” i kristdemokratin har varit rörelsens styrka och svaghet. ”Styrka för att de kristna värderingarna har haft avgörande betydelse när det gäller utvecklingen av mänskliga rättigheter, demokrati och omsorg för de som behöver samhällets stöd. Svaghet eftersom kristdemokratin har blivit missförstådd som kristendomens, eller kyrkans, representant i politiken.”

Kristdemokrati är inte detsamma som ”kristen politik”. Kristdemokratin är en politisk ideologi byggd på värderingar och principer ur den kristna idétraditionen. Man behöver heller inte vara uttalat kristen för att kallas kristdemokrat eller rösta på Kristdemokraterna. Det handlar bland annat om en radikal politik för att säkra social rättfärdighet.

I det ideologiska landskapet är kristdemokratin unik eftersom den skiljer sig från högerns övertro på marknadskrafterna, liberalismens individcentrering och socialismens materiella människosyn. I kristdemokratin har alla människor ett unikt och okränkbart värde inte bara ur ett etiskt perspektiv utan också ur ett juridiskt. Om politiska beslut inte följer dessa principer skapas orättvisa, eget berikande och kaos.

Bland de kristdemokratiska principer som tilltalar mig mest är ofullkomlighetstanken. ”Föraktet för de svaga och önskan om en fullkomlighet kommer alltid att kulminera i katastrof” skriver Erik Lunde. De kristdemokratiska partierna växte fram i kölvattnet av andra världskriget som en absolut motsats till mellankrigstidens totalitära strömningar och ideologiska fanatism, där människan var reducerad till ett medel.

Ingemar Olssons sång ”Du vet väl om att du är värdefull” är älskad. Den talar om det medmänskliga och varje persons unika förmåga att bidra till samhället utifrån de gåvor man fått. Vi är alla sårbara och ofullkomliga och vi behöver varandra. Vi har alla en uppgift och rätten att vara en fullvärdig del av samhället. Därför är utvecklingen med selektering av människor i olika former en utveckling som leder åt fel håll. Människan har rätt till skydd från livets början till en naturlig död.

Politik är att påverka. Det är i de ständigt pågående frågeställningarna och processerna som jag går till jobbet och bär min kristna tro med mig in i arbetet. Den kristna tron är inte bara en energikälla, det är också en kompass i svåra etiska frågor. Och som andra som går till jobbet och bär sin tro med sig är jag målmedveten och inställd på att göra skillnad.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot