Archive for the ‘Alliansen’ Category

Idag överger Folkpartiet och Centerpartiet vårdnadsbidraget, mot föräldrarnas vilja!

10 november 2015

VårdnadsbidragetVEM SA DETTA?: ”Politiken måste inriktas på att ge föräldrarna en ökad valfrihet så att de själva kan välja mellan förvärvsarbete utanför hemmet och arbeta med barnens omvårdnad i hemmet”. SVAR: Centerpartiets Torbjörn Fälldin på en Centerkongress i Sundsvall för 40 år sedan. Han förespråkade ett vårdnadsbidrag som skulle ligga till grund för beräkning av sjukpenning och ATP-poäng!

Centerpartiet och Folkpartiet, tillsammans med sina Allianskollegor Kristdemokraterna och Moderaterna, gjorde det 2008 möjligt för kommuner att erbjuda vårdnadsbidraget, det gav föräldrar med barn i åldern ett till tre år en möjlighet att stanna hemma längre. Summan på 3 000 kronor per månad är skattefri och inte pensionsgrundande.

Centerpartiet och Folkpartiet har aviserat att de idag under Socialförsäkringsutskottets möte kommer att överge den gemensamma politiken. De kommer då att liera sig med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet när de röstar för att avskaffa vårdnadsbidraget. Att Folkpartiet överger föräldrarnas rätt till valfrihet är i och för sig inte oväntat med tanke på att den dominerande kraften i FP idag är ”liberal feminism” som står över andra liberala värden.

Men Centerpartiets kovändning är märklig. Att det inte är Fälldins tankar som styr partiet idag har vi fått flera bevis på tidigare men i Centerpartiets idéprogram står det att ”partiet tror på varje människas rätt och förmåga att själva forma sin egen framtid”, därför vill man ”att makt ska finnas så nära människor som möjligt”. Hoppsan!

Det är sorgligt att vårdnadsbidraget, en valfrihetsreform som Alf Svensson så träffande kallade ”mer tid för barnen-reformen”, nu ser ut att avskaffas. Mot föräldrarnas vilja! Jag, och Kristdemokraterna vill att det istället utvecklas, att beloppet höjs, görs pensionsgrundande och erbjuds föräldrar i Sveriges samtliga 290 kommuner!

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

KD – ett olydigt parti på väg mot 12%

03 februari 2015

Knapp FanpageLika bra att se sanningen i vitögat. Vi lyfter inte som det är nu. Enligt Novus senaste sammanvägda mätning Svensk väljaropinion (1 feb) får Kristdemokraterna 3,9%. Vi har nu under en längre tid legat runt 4% i opinionen och det måste till någonting alldeles nytt och oväntat för att KD ska nå de höjder som partiet förtjänar.

P M Nilsson kallade nyligen i ett TV-samtal Kristdemokraterna för ”det olydiga partiet”. Det handlar om att våga stå upp för den politik vi tycker är riktig även om den inte är politiskt korrekt. Så låt oss vara olydiga om det betyder att vi går vår egen väg och gör det rätta utifrån våra värderingar. Den tiden är nu, för den kristdemokratiska värdegrunden är solid och håller.

Nu gäller det att lyssna på vad som är viktigt för våra väljare. Både kärnväljarna och potentiella väljare runt om i landet. Så här uttrycker sig president Barack Obama: ”Under flera år talade vi i största allmänhet om allmänna frågor. Men så ändrade vi strategin och istället för att tala om vad vi tyckte var viktigt, började vi tala om vad som var allra viktigast för väljarna”.

Det kan gälla flykting- och invandringsfrågor eller skola och utbildning. Det kan gälla vad som helst annat. Det handlar inte om att överge kristdemokratisk politik. Tvärtom! Men det handlar mest av allt om att lyssna!

Därför bjuder jag in dig till dialog. Vad är viktigast för dig? Passa på nu för möjligheterna till profilering för KD har aldrig varit större än i samband med partiledarbytet. Tillsammans finner vi vägen!

Och kom ihåg, 12% är inte själva visionen, det är ett mål på vägen.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Vi slapp det som de flesta inte ville ha

30 december 2014

riksdagen72dpiDecemberöverenskommelsen är den bästa av alla tänkbara lösningar när statsminister Stefan Löfven gjort ett par alltför snabba svängar och inte på ett professionellt sätt kunnat hantera regeringsmakten. Alla politiska problem är inte ur världen men det skapar en väg framåt när formerna för arbetet i riksdagen stabiliseras. Man kan säga att tillståndet normaliseras då den som samlar mest stöd ska få regera, då utbrytningar från budgeten inte godtas och då partierna bakom Decemberöverenskommelsen enats på tre viktiga områden: försvaret, energin och pensionsgruppens arbete. Vi måste ha klart för oss att Sverige har en stark ekonomi att bygga vidare på.

S-regeringen samlade mest stöd riksdagsvalet i september. Alliansen är i opposition även om regeringen nu har att regera utifrån Alliansens budget. Det är nu viktigt att vi i Alliansen bedriver en aktiv oppositionspolitik. Decemberöverenskommelsen ställer stora krav på varje partis förmåga att lyfta sina starkaste områden. För oss i Kristdemokraterna är värderingsfrågorna viktiga och familjepolitiken ett av fundamenten. Jag ser gärna att varje parti lägger fram sin budget för att på så sätt markera sina specifika områden.

Jag ställer mig bakom Decemberöverenskommelsen. De utmaningar som den skapar har gett ett antal kritiker jordmån att gräva fram negativa slutsatser. Frånvaron av alternativa förslag till lösningar är slående. Utgångsläget för ett extraval av betydelse måste ju vara att något av regeringsalternativen får majoritet. Det resultatet ser jag som osannolikt. Och med Sverigedomokraternas ”löfte” att fälla varje budget som går dem emot så skulle vi vara tillbaka i samma turbulenta verklighet som under hösten. Så frågan till de mest högljudda kritikerna är: Vad är alternativet till Decemberöverenskommelsen?

Personligen hade jag börjat ladda för ett extraval när beskedet om Decemberöverenskommelsen nådde mig och alla andra. Jag ska ärligt erkänna att jag blev lättad över att man hittat former att gå vidare utan extraval. Det hade kostat staten stora summor, resultatet hade troligtvis blivit status quo och fortsatt turbulens för vårt land.

Roland Utbult
Riksdagsledamot (KD)

Löfvens Palestinaerkännande utan grund

05 oktober 2014

Israel PalestinaDet är inte utan att man undrar på vilka grunder Stefan Löfven i sin regeringsförklaring uttrycker den nya regeringens ställningstagande ”Sverige kommer att erkänna staten Palestina”.

EU:s linje är också USA:s linje, nämligen att ett erkännande av en palestinsk stat endast kan ske genom en framförhandlad lösning, en resolution som slutligen löser flera frågor samt erkännande från båda sidor. USA anser att det är ”för tidigt” att erkänna en palestinsk stat, enligt amerikanska utrikesdepartementets talesperson Jen Psaki. Först måste båda parter ”komma överens om hur de ska kunna leva i två stater, sida vid sida”.

En av stötestenarna är att den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten inte kommit överens i förhandlingar om hur gränserna ska dras. Den palestinska myndigheten kontrollerar enbart Västbanken medan Hamas kontrollerar Gaza.

I december 2012 deklarerade Hamas ledare Khaled Meshal att de inte kommer att backa från kravet på hela Israels område och inte kommer att erkänna staten Israel. Hur är det då möjligt för Sveriges nya statsminister Stefan Löfven att i en regeringsdeklaration deklarera att ”Sverige kommer att erkänna staten Palestina” samtidigt som han och regeringsbildarna i samma stycke skriver ”En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens”? Det må vara politisk retorik men faller på sin egen orimlighet.

Då tror jag att tidigare utrikesminister Carl Bildt låg närmare verkligheten i ett uttalande om bildandet av en palestinsk stat: ”Vi är också redo att erkänna Palestina när det finns ett avtal. Men där är vi inte ännu.”

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Läs mer: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Dagen.

Om politiken som ett kall

01 juni 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag läser just nu Lars Korvalds memoarer ”Politikk og kall”. Han var norsk statsminister en period och en av förgrundsfigurerna i Kristelig Folkeparti (KrF), Norges motsvarighet till Kristdemokraterna, under 1970-talet och början av 80-talet. I valet 1977 använde han också musiken som ett medel att nå ut till väljarna…

 Lars Korvald skriver: ”Partiets politik hör framtiden till. Jag tror att erkännandet att vi har rätt kommer att visa sig i frågor om grundläggande värderingar och i miljö- och resursfrågor. Jag tror också att erkännandet kommer när det gäller behovet av en politik byggd på ’nestekjærlighet’, värme och mellanmänsklig gemenskap.”

Jag tror på Kristdemokraterna! Jag tror på de kristna värderingar som ligger till grund för partiet och vårt samhälles demokratiska utveckling. Konsekvenserna av de värderingarna är bl.a. ett starkt socialt engagemang för människor som lever i utsatta situationer. Det handlar också om förvaltarskapstanken som resulterar i ett starkt klimat- och miljöengagemang.

Kristdemokraterna är också det parti som på allvar lyfter fram de etiska frågorna kring vårt samhälles utveckling. Jag hörde det i EU-valrörelsen när Lars Adaktusson talade mycket om värderingar. Jag hörde det i Alf Svensson tal om ”närvärme” i ett klassiskt inlägg i valrörelsen 1998.

Kristdemokraterna är ”den sociala rösten”, inte bara i Alliansen utan i hela den svenska politiken. Det sociala perspektivet med människovärdet i centrum och en familjepolitik med fokus på barns och ungas uppväxtvillkor.

Lars Korvald skriver i avslutningen av sina memoarer: ”Det kommer alltid att finnas behov av ett kristet socialt parti som bär en kristen kulturutveckling med upprättelse av människovärdet som huvudmål”.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Den som lägger en bra grund har något att stå på

04 juli 2013

Hägglund Almedalen 2013 2Har lyssnat till samtliga partiledartal så här långt under Almedalsveckan och vill ge min kommentar. Efter varje tal så ställer opinionsinstitutet Novus en fråga till en Almedalspanel på 200 personer som får ge sitt betyg. Göran Hägglund (KD), som höll det första talet för i år i söndags, fick betyget 3,1, Jimmie Åkesson (SD) fick 1,5 i betyg i måndags, och i tisdags fick Gustav Fridolin (MP) 3,3. Fredrik Reinfeldt fick igår kväll betyget 3,6.

Det är alltså Jimmie Åkesson som skiljer ut sig med ett underbetyg. Hans partikollegor, inte minst riksdagsledamöterna på första bänk, såg väldigt nöjda ut så de måste ha blivit förvånade över resultatet. Men går man in i Åkessons tal så förstår man snart vad underbetyget beror på.  Det är något som är fel i grunden. Sverigedemokraterna har ett par hyggliga retoriker i riksdagen. Men det hjälper liksom inte. Det är något i SD:s värdegrund – om det finns en sådan – som gör att budskapet blir snedriktat. Och då hjälper det inte ens att man tar fram bilder från verkligheten inom t.ex. äldreomsorgen.

Det är som att göra en musikinspelning. Om man lägger en bra grund med några duktiga musiker så finns möjligheten att i slutändan göra storverk. Men om något i grunden blir fel eller inte riktigt stämmer så får man liksom aldrig ordning på det hur man än försöker.

När Göran Hägglund talar om ”ett Sverige som håller samman” så bottnar han i den kristdemokratiska ideologin som lyfter fram mänskliga rättigheter och alla människors okränkbara värde. Det blir något annat. Budskapet bär ända fram till slutapplåden. Och vidare in i supervalåret 2014.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Läs mer: DN, SvD, GP, Dagen, Världen idag, Expressen och Aftonbladet.

Till oss är alla välkomna utom de perfekta

12 oktober 2012

Slutreplik om Kristdemokraternas politiska riktning: Frågan om vilken riktning Kristdemokraterna ska välja, höger eller vänster, har skapat debatt. Vi är många som menar att kristdemokratin i sig själv räcker som ideologi in i framtiden. Vi tror på de nära gemenskaperna, socialt ansvarstagande, på förvaltarskapstanken, på människans okränkbara värde, på fri företagsamhet och många andra goda värden. Jag menar liksom tidigare Svenska Dagbladet-redaktören Sune Olofson med flera (Dagen 18 sep) att KD har en speciell och välutvecklad ideologi med ett aktningsvärt idéhistoriskt djup. Det var det som förde mig in i Kristdemokraterna. Vi är helt enkelt kristdemokrater, det är vad det handlar om.

Runt om i landet bor personer som inte bryr sig om höger eller vänster men som tilltalas av vår politik. Majoriteten av dem är inte kyrkligt aktiva. Familjens roll är en av de frågor som tilltalar dem. Men allra viktigast är de goda värden som kristdemokratin står för. Om de kommuniceras på ett bra sätt så kan de vara själva nyckeln till vår förväntade framgång. Det handlar om dygder, om etisk kompass, om civilkurage, trygghet, förvaltarskap och solidaritet med personer som lever i utsatta situationer. Den kristna värdegrunden är inte bara en enskild fråga utan är avgörande när det gäller kontinuiteten genom generationer i ett samhällsbygge.

Samtidigt får värdegrunden konsekvenser för den enskilde. Värdegrund är kopplat till självkänsla. Den är avgörande när det handlar om att möta människors längtan efter tröst, hopp och bekräftelse. Ett samhälle som styrs av att visa en yta av säkerhet och dölja sin osäkerhet kan bidra till att skapa en låg självkänsla. Här har den kristna värdegrunden en fortsatt viktig uppgift i vårt samhälle. Vi ska inte vända varandra ryggen utan mötas, se varandra, lyssna på varandra, ingjuta hopp och tröst i varandras liv. Det behöver vi i en tid som innehåller så mycket av splittring, yta och vilsenhet.

Nu har vi mindre än två år kvar till nästa val. Givetvis måste vi kristdemokrater mobilisera all den kraft vi kan på alla nivåer för att möta människor och nå ut med vår politik. Vi tar vår utgångspunkt i dagens samhälle och låter det bli en startpunkt för en offensiv insats till förändring. Jag tror det är dags att på nytt ta fram en tidigare använd slogan från Kristdemokraterna: Till oss är alla välkomna utom de perfekta.

Alliansresa i Bohuslän sommaren 2012

31 juli 2012

Det är sommar 2012 och vi riksdagsledamöter från distriktet Bohuslän/Västra Götaland västra har bestämt oss för att turnera i dagarna tre i norra Bohuslän. Nedan kan du se vårt program. Det finns naturligtvis flera dimensioner i en sådan här resa. Ett av de viktigaste är den gemenskap som man bygger upp. Som ledamöter i Alliansen blir vi tajtare efter en sådan här resa. Vi har olika fokusområden och ibland har vi olika åsikter i en del frågor. Men det är partier, som tack vare en gemensam vision och strategi, arbetar tillsammans för att göra Sverige till en bättre plats för alla medborgare.

Bilden fr.v.: Roland Utbult (KD), Maria Plass (M), Ellen Juntti (M), Stefan Caplan (M), Lars-Arne Staxäng (M), Lars Tysklind (FP), Åsa Torstensson (C).

Dag 1 (25/7)

1. Vi börjar vår turné med lunch onsdag den 25 juli kl. 12.00 i Strömstad på Rökeriet som ligger på Torskholmen, strax intill färjeläget. En dragning om deras affärsidé. De har satsat på maten och inte på att ”servera så mycket öl som möjligt.” Närproducerat, ekologiskt etc.
Presentation av Rökeriet 13.00-13.45
2. Besök på Sjöräddningen. Kl 14-15 Sjöräddningen i Strömstad.
3. Resa till Sydkoster. (Från Strömstad 15.30, till Ekenäs 16:15)

4. Studiebesök hos Ostrea med ostronkläckeri kl 17-18. 5. Kl 18 övergår vi till studiebesök/information om den marina nationalparken, Kosterhavet.

Dag 2 (26/7)
6. Återresa till Strömstad kl 09:35.
7. Resa till till äldreboende i Tanumshede. Vi skall vara där kl. 11.30 till max 12.40
8. Lunch på Vann vid Gullmaren c:a kl. 13.15
9. Resa till Lysekil. Studiebesök på Kustbevakningen kl. 15.00 i Norra Hamnen.
10. Kampanj i Lysekil kl. 16.15-30.
11. C:a kl. 17.30 åker till Dals Rostock och hotell Kroppefjäll.
12. Genomgång av verksamheten av nya entreprenörer.

Dag 3 (27/7)
13. Resa ner till Uddevalla c:a 09.00.
14. Studiebesök av Uddevalla kommunens extra arbetslag. De jobbar med parkförvaltning och har tidigare varit arbetslösa ungdomar och vuxna. Vi träffas i Margaretegärdsparken kl. 10.30.

15. Kampanj i Uddevalla kl. från kl. 12.15-kl. 14.00.
16. Avslutning med lunch c:a kl. 14.00, där vi också gör en “feedback” över alliansresan.

Allt kan hända under Almedalsveckan

08 juli 2012

Så har det hänt! Jag har under Almedalsveckan av Nyheter 24 korats till en Top 10-placering (nr 8) över Sveriges sexigaste politiker. Det enda som retar mig är att Fredrik Federley (6) och Gustav Fridolin (7) placerar sig före mig. Aldrig får man vara riktigt nöjd!

Almedalsveckan på Gotland  handlar mycket om positionering. Inte bara för politiker och politiska partier. Det handlar lika mycket om journalister och lobbyorganisationer. Det handlar om att synas och att skapa kontakter och relationer som kan utvecklas och bära frukt i senare sammanhang. Det handlar också om utspel under veckan.

Vill man göra utspel så gäller det att välja rätt tillfälle. Carl B Hamilton lanserade en valunion mellan Allianspartierna. En mycket spännande tanke, enligt min mening, men tydligen så föll det inte FP-ledaren i smaken och frågan tystades snabbt ner.

Medverkade själv i seminarier om frivilligorganisationernas roll i samhället och om missbruksproblematik bl.a. i familjesituationer med barn och andra anhöriga som far illa.

Plötsligt händer det! Någon av våra medarbetare i Kristdemokraterna ringer och vill att jag deltar i ett elbilsrally med alla åtta riksdagspartierna arrangerat av Gröna Bilister. Körde flera mil i en Opel Ampera som kändes hur bra som helst. Vid en prisutdelning ombord på briggen Tre Kronor fick jag, tillsammans med miljöpartiets Stina Bergström, motta 2.a priset (bilden). Grattis till socialdemokraten Jan-Olof Larsson som vann rallyt!

De cirka 2.000 seminarier som hålls under veckan är ett smörgåsbord av högsta dignitet för den som har möjlighet att välja sina intresseområden. I inget annat sammanhang som jag känner till kan man få så mycket matnyttigt under så kort tid. Dessutom har man möjlighet att höra en partiledare varje kväll leverera sin politik inför tusentals förväntansfulla åskådare. Ett riskfyllt moment för partiledaren där förmågan att leverera ett budskap och få med sig människor sätts på prov. Då kan allt hända i Almedalen…

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Läs mer om Almedalen i Aftonbladet, Expressen, DN, Svenska Dagbladet och GP.

Från bänk 129 – Partiledardebatt med recensioner

13 juni 2012

Befinner mig live i partiledardebatten i Sveriges riksdag. Först talade statsminister Fredrik Reinfeldt (M) som bl.a. lyfte konkurrenskraftens kris i Europa och möjlighet för Sverige att behålla sin ställning som en stark industrination.

Nyss talade Mikael Damberg (S). Nog för att jag är partisk som kristdemokratisk riksdagsledamot och Alliansvän men maken till svepande formuleringar har jag sällan hört. Ett enda konkret förslag från Socialdemokraterna att förändra Sverige: 20 dagars obligatorisk sommarskola för elever i årskurs 6-9 som riskerar att inte få behörighet att gå vidare till gymnasiet.

Jusat nu Göran Hägglund (KD) i replik med Åsa Romson (MP). Göran tar upp att Miljöpartiet vill slopa avdragen för resor på landsbygden. Allt enligt MP:s partistyrelseledamot Karin Svensson Smith. Det vore ett mycket svårt slag mot landsbygden. Åsa Romson blev svaret skyldig och Göran tog hem replikrundan.

En partiledardebatt varar i cirka fem timmar och ibland kan det bli en svacka i både debatten och i lyssnandet men det är en fantastisk värdemätare och även en temperaturmätare av det politiska livet i Sverige.

Jan Björklund (FP) har talat om skolan. Annie Lööf (C) tagit upp näringslivsfrågor. Jonas Sjöstedt (V) om riskkapitalbolag och Jimmie Åkesson (SD) om invandringens problem.

Halvvägs in i debatten dristar jag mig att betygsätta de åtta partiledarnas retorik:

Fredrik Reinfeldt (M) 4

Mikael Damberg (S) 2

Göran Hägglund (KD) 4

Jan Björklund FP) 4

Jonas Sjöstedt (V) 3

Åsa Romson (MP) 4

Annie Lööf (C) 3

Jimmie Åkesson (SD) 2

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Läs mer i Svenska Dagbladet, Aftonbladet, DN, Expressen