Archive for the ‘Ambassadör Ilan Ben-Dov’ Category

ISRAEL 70 ÅR – mitt tal i Göteborgs Synagoga

21 augusti 2018

Dear mr Josef Frisher representing mr Marcus Wald, dear ambassadeur Ilan Ben-Dov , dear guests.

Det är en ära för mig som riksdagsledamot att få tala här idag. Det är 70 hedervärda år sedan David Ben-Gurion reste sig upp i den stora salen på Tel Avivs museum och läste upp självständighetsdeklarationen och i radiosändning förklarade att Israel nu var en egen stat. En milstolpe i världshistorien!

Det var ett fantastiskt modigt steg av Ben-Gurion och det var ett nödvändigt steg. 70 år senare kan Israeler känna en oerhörd stolthet över att landet har överträffat alla de förväntningar och ambitioner som grundarna en gång hade. Israel har utvecklats till en teknologisk, ekonomisk och vetenskaplig supernation. Från fattigt jordbruksland till att få öknen att blomstra. Israel är det land i världen förutom USA som har flest företag listade på Nasdaqbörsen. Världen och inte minst Sverige har mycket att lära.

Israel är visserligen med på Sveriges lista över prioriterade handelspartners, men ändå har vi ännu inte något Business Sweden-kontor i landet, idag sköts istället förbindelserna från Europakontoret i Wien.

Israel har samtidigt blivit ett viktigt center för kulturen, egentligen helt oproportionerligt med sin storlek. Den enastående klassiska musiken och alla litteraturpristagare möter jag ofta i mitt arbete som ledamot i riksdagens kulturutskott.

För 70 år sedan ville Ben-Gurion förbjuda tv:n då han trodde att det skulle ha en negativ inverkan på israelisk bildning och kultur. Men Israel har som ingen annan nation lyckats kombinera just bildning, den klassiska litteraturen och musiken.

Israel är idag en demokratins oas i en diktaturernas öken! En levande och stabil demokrati. Men istället för att förmå andra länder i regionen att erkänna Israel har Sverige förts in i FN:s enformiga talkör som ständigt och ensidigt kritiserar Israel.

Idag är en glädjens dag då vi har samlats för att hylla 70-åringen Israel. Men jag måste ändå säga några ord om människors likgiltighet. För ingenting är så farligt för en demokrati som människors likgiltighet. Den skapar utrymme för ondska. Och ondskan finns alltid och lurpassar på tillfällen.

Det är allas vår demokratiska plikt att aldrig glömma den ondska som gastkramade Europa under nazismen och kommunismen. Vi får inte tro att vi som lever och verkar här idag har så mycket förstånd att framtiden är automatiskt säkrad för de goda krafterna. Idag, i vårt Sverige, varnas judar för att bära kippa och Davidsstjärna. Detta ska vi politiker givetvis fördöma. Men det räcker inte med att enbart använda det gängse ordet ”oacceptabelt”.

Det räcker inte med enbart ord. Det krävs handling, mod och upprepad information i varje skola och i varje klassrum. Organisationer som Nordiska Motståndsrörelsen bistår med vanvettiga värderingar. Vi måste dessutom inse att många människor som har kommit till Sverige har med sig en hatisk inställning till Israel och det judiska folket. För detta kan vi aldrig stå likgiltiga.

Som kristdemokrat utgår jag från den judisk-kristna etiken och vill på allt sätt motverka antisemitism och den negativa syn gentemot staten Israel som präglar stora delar av vårt samhälle.

Personligen vill jag till sist citera ett gudomligt löfte som återfinns i Jeremia bok kapitel 33 vers 25 och 26: ”Jag kommer aldrig att överge Israels barn, eller ändra min plan att en son till min tjänare David en dag ska regera över Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Istället ska jag återupprätta deras välstånd och förbarma mig över dem.”

Grattis och Guds rika välsignelse Israel – du är en 70-åring väl värd att fira!

Tack för ordet!

Roland Utbult, riksdagsledamot, Kristdemokraterna

På bilden fr.v. Marie Nylén Utbult, ambassadör Ilan Ben-Dov, undertecknad

Talet skrivet i samarbete med riksdagsledamot Sofia Damm (KD), utrikespolitisk talesperson