Archive for the ‘Bonusar’ Category

Verklighetens folk reagerar mot höga löner

31 oktober 2009

April 08  byar Alivis 114

Göran Hägglunds uttryck ”verklighetens folk” har fått ett oerhört genomslag i den svenska debatten. Jag mötte verklighetens folk i Partille och på Tjörn i samband med två träffar med daglediga för en kort tid sedan. Det gällde Erikshjälpens sociala arbete i Sverige och runt om i världen. Men diskussionen kom också att handla om de höga löner som tas ut av vissa chefer i välgörenhetsorganisationer.

Verklighetens folk representerades alltså av några pensionärer som under många år gått med insamlingsbössor för Röda korset. De hade nu tappat gnistan eftersom det kommit fram att cheferna på Röda korset tar ut en mycket hög lön.

Generalsekreteraren Christer Zettergren lyfter över en miljon om året. Styrelseordförande Bengt Westerbergs arvode är 800 000 kronor om året. Nu reagerar medborgarna inte bara på finansmarknadens oskäliga bonusar utan blickarna riktas även mot chefer inom välgörenhet. Bland dem som ligger högst finns Röda korset, Rädda barnen och SOS Barnbyar. Orsaken till de höga ersättningarna, tror jag, är att dessa personer och styrelser blivit fartblinda.

Argumenten för de höga lönerna är att man har stora organisationer att styra och att man måste erbjuda höga löner om man ska kunna rekrytera de bästa cheferna. Men eftersom hela denna verksamhet bygger på förtroende menar jag att ersättningarna måste upplevas som rimliga av både givare och alla dem som arbetar ideellt. Det ska också sägas att det finns kristna missionsorganisationer med en helt annan hållning där chefernas löner ligger på en rimlig nivå.

Det mest oroväckande är om det sociala engagemanget nu kommer att minska. De synpunkter som jag mötte i Partille och på Tjörn tror jag representerar vad en majoritet av befolkningen anser. Dessa personer arbetar ideellt eftersom de brinner för nödlidande runt om världen. Om deras insats försvinner så drabbar det i slutändan de allra svagaste människorna. Det får inte ske.

Det är viktigt att hjälporganisationerna är öppna med att redovisa all verksamhet inklusive ersättningsnivåer. De stora hjälporganisationerna bör dessutom ta sig en rejäl funderare på hur de i framtiden ska agera när det gäller ersättningar. De har nämligen inte en chans att överleva utan verklighetens folk.

Roland Utbult, kommunikatör inom socialt arbete

Och…

26 mars 2009

home_for_the_homeless

 

I dessa tider av bonusar och höga ersättningar som vi läser om i bl.a. SvD, Expressen och Göteborgs-Posten så vill jag ta med dig till en annan verklighet.

  

En dag åkte jag ut till ett boende för hemlösa, ett lågtröskelboende för personer som behöver akut hjälp för att de skall slippa ligga i trappuppgångar, i ett tält i skogen eller i ett övergivet bilvrak.

  

Jag var där för att äta lunch med några av gästerna. Jag satte mig bredvid en person och sa:

– Hej, jag heter Roland Utbult, jag kommer från Öckerö men bor i Uddevalla.

Han svarade:

– Och…

– Ja, jag heter Roland Utbult och jag tänkte att det kunde vara roligt för dig att lära känna mig.

– Och…

Sedan kom vi inte längre. Det var tvärstopp.

  

Ett par veckor senare mötte jag en socialarbetare som jobbade med hemlösa. Plötsligt sa han:

– Det finns nycklar till varje människa.

De orden träffade mig verkligen. Det är inte lätt att nå in till sårade och slagna människor, de med nästan död själ efter att livet hamnat i fullständig misär. Hur når man in? Hur finner man nyckeln som passar?

  

Det börjar alltid med respekt för en person om man vill skapa en förtrolig kontakt. Inte rädsla men respekt. Inte en nedlåtande attityd som ”stackars människa” men medkänsla. Om man försöker finna rätt nyckel så kommer det att lyckas. Men det kan ta tid.

  

Dessa människor, de oälskade och oönskade i vårt samhälle, som är hemlösa på grund av missbruk, psykisk ohälsa eller något annat är våra bröder och systrar.

  

”De fattigaste av de fattiga” kallar Moder Teresa de hemlösa. De har förlorat allt och avståndet mellan dem och de besuttna är lika långt som stjärnhimlen till den svenska åkerjorden. Eller också är det inte det… av jord är du kommen…

  

Roland Utbult

Kommunikatör inom socialt arbete

Du kan ingenting ta med dig…

21 mars 2009

 

girighet

Ledarskap bygger på förtroende. Genom det skapas också ömsesidiga ansträngningar mellan parterna att göra bra ifrån sig. Att missbruka ett förtroende skapar besvikelse, frustration och ibland vrede hos motparten.

 

I SvD kan vi idag läsa om hur statliga AMF:s vd och tidigare vd (med understöd av LO:s och Svensk näringslivs styrelseledamöter) missbrukat sitt förtroende på ett upprörande sätt. En del personer är tydligen beredda att offra sitt förtroendekapital om de kan se sitt eget kapital växa på banken. 

 

Det allvarliga är att denna företeelse, som vi nu kan läsa om var och varannan dag, kommer att påverka den allmänna moralen. ”Om de kan göra så varför ska vi göra något annat?” Resultatet blir att moralen sjunker.

 

Nu hukar sig de som ordnat sina bonusar och oskäligt höga löner eftersom folkets frustration och vrede växer. De vet att ett samtal från media kan få förödande konsekvenser för deras eget och företagets/organisationens förtroendekapital. Något som inga pengar i världen kan köpa tillbaka.

 

Roland Utbult