Archive for the ‘EU’ Category

Frågan som ministern inte kunde/ville svara på

01 november 2015

Morgan Joh NigrationVi har inte alltid lösningar på akuta problem. Ett problem med flyktingströmmen är avsaknad av gränskontroll, att så många kommer in i Sverige utan att räknas eller registreras. Ingen vet hur många personer det gäller. Den ansvarige ministern för invandringen i Sverige, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, kan inte svara på frågan hur regeringen skall lösa problemet. Han värjer sig mot frågor om gränskontroll genom att tala om stängsel och murar, när det egentligen handlar om ökade resurser för tull och polis vid Sveriges viktigaste gränsövergångar.

I Uppdrag Gransknings program om flyktingströmmen genom Europa märker man tydligt hur migrationsministern undviker att svara på en av de viktigaste frågorna: gränskontroll. Eller är det så att ministern helt enkelt saknar svar och inte kan presentera en lösning på ett allvarligt och växande samhällsproblem?

Journalisten: Det finns bland flyktingströmmen de som kommer till Sverige utan att ha asylskäl. Hur ska Schengen kunna skyddas från de som kommer hit och som flyr t.ex. från ett fängelsestraff?

Morgan: Vi har rutiner där Säpo och annan underrättelsetjänst kontrollerar de här fallen. Det är en del i själva prövningen när man söker asyl… och upptäcker man ett sådant fall så är det grund för avslag för asyl.

Journalisten: Men om man kommer till Sverige och undviker att söka asyl, alltså om man bara kommer in här, det är ju öppet för vem som helst.

Morgan: Ja det är klart, då kommer man ju inte att upptäcka dem förrän de begår ett brott till exempel.

Journalisten: Så hur ska vi skydda den yttre gränsen?

Morgan: Ja, om alternativet är att bygga en mur från norr till söder. Det tycker inte jag är ett alternativ faktiskt.

Journalisten: Men hur ska vi skydda gränsen?

Morgan: Stängsel vill jag inte vara med om, vi har nog av murar i Europa.

——————

Roland Utbult (KD)

Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson

Ett växande skuggsamhälle

24 oktober 2015

Illegala invandrare

 

DETTA MISSADES I MIGRATIONSSAMTALEN. Samtalen mellan regeringen och oppositionen är över. Överenskommelsen består av ett 20-tal olika punkter.

Kristdemokraterna har drivit på för ett socialt, medmänskligt och hållbart flyktingmottagande med fokus på: hur vi snabbare välkomnar människor in i samhällsgemenskapen, stöd till kommunerna för att klara av uppgiften, att det ska gå snabbare att komma i arbete och tillfälliga uppehållstillstånd.

I tillägg blir det tvingande regler om att kommuner måste ta emot flyktingar. Totalt avsätter regeringen tio miljarder för åtgärderna, varav 200 miljoner ska gå till civilsamhället. Men det räcker inte!

INFÖR GRÄNSKONTROLLER! En av de viktigaste åtgärderna för att uppnå det som statsministern benämner ”ordning och reda” är att det införs gränskontroller. Det har man helt missat i migrationsöverenskommelsen.

Svensk lagstiftning har sin grund i internationella konventioner som fastslår rätten att söka asyl och tillgång till en rättssäker asylprocess. Men idag försvinner människor in i det svenska samhället utan att registreras eller räknas. Det finns alltså ingen som räknar de som passerar våra gränser. Det är en uppgift för tull och polis men resurser och uppdrag saknas. Ingen myndighet kan svara på hur många de gömda är, var de befinner sig eller vad de sysslar med.

På det sättet uppstår ett parallellsamhälle, ett växande skuggsamhälle som påverkar vårt samhälle negativt. Det här är en del av det nya Sverige. Det kommer inte att upphöra om inget görs. Så här kan vi inte ha det. Det är inte värdigt de här människorna, det är inte värdigt Sverige.

Roland Utbult (KD)

Kristdemokraternas migrationspolitiska talesperson

 

Möte med Migrationsverket. Plats: Huvudkontoret i Norrköping. Tid: måndag 19/10 kl. 09.30.

18 oktober 2015

Flyktingar gympasalMin kollega i riksdagen Magnus Oscarsson och jag som migrationspolitisk talesperson för KD möter idag måndag Migrationsverket (MV) på deras huvudkontor i Norrköping. Läget är allvarligt med den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Nästan 10.000 personer i veckan kommer nu till Sverige. Vi behöver en politik med både hjärta och hjärna. Grundprincipen är ett rättssäkert asylsystem. Det handlar om personer som befunnit sig i ett sammanhang med familj, vänner och intressen. Allt grusades och nu söker de ett nytt sammanhang. En stor utmaning för varje person men också för vårt svenska samhälle.

Det finns ett antal frågor och synpunkter som ska behandlas. En del ligger på regeringsnivå men kommer att tas upp. Här följer 8 exempel:

  • För kommunerna gäller att det inte finns tillräckligt med bostäder. Hur ska kommunerna få ersättning för sitt ökade åtagande så att inte andra delar av den kommunala verksamheten påverkas negativt? Bör kommunerna/regionerna få en kvot när det gäller flyktingmottagandet utifrån ett antal parametrar?
  • Öka gränskontrollen och registrering av inkommande personer så att det blir ordning och reda i flyktingmottagandet.
  • Ökade resurser till polisen att verkställa avvisningsbeslut.
  • Öka FN- och EU-insatserna på plats i länder i krig och dess närområden.
  • Sverige tar emot flest asylsökande per invånare inom EU. Hur får vi andra länder att ta ett solidariskt ansvar?
  • Tillfälliga uppehållstillstånd så att personers skyddsbehov prövas på nytt efter tre år.
  • Lista på säkra länder som inte är i krig. Personer därifrån har i de flesta fall inte skyddsbehov. Snabbar på Migrationsverkets hantering.
  • Sänk trösklarna in på arbetsmarknaden för nyanlända och ungdomar.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Den nya underklassen

20 september 2015

Morgan Joh debatt

Utdrag ur mina inlägg i interpellationsdebatt i riksdagen 18/9 2015. Förutom Morgan Johansson (S) deltog Tina Ghasemi (M) som också hade initierat debatten.

SKUGGSAMHÄLLE. Jag vill varna för ett växande ”skuggsamhälle” när fler med avvisningsbeslut går under jorden och försöker klara sig till exempel genom att jobba svart.

Kristdemokraten Robert Schuman var med och startade EU en gång. Han sa så här: ”Samhället byggs av människor men består genom institutioner.” Man skulle kunna säga att regeringar kommer och går men institutionerna består. De är en stabiliserande faktor i en orolig tid. Det riktigt allvarliga är när institutionerna inte längre helt fungerar.

Jag arbetade i 10 år i Göteborgs Räddningsmission, som är en del av civilsamhället. Vi arbetade med personer med missbruksproblem, psykiatrisk problematik eller ekonomisk misär, och de levde som hemlösa. Men de var en del i ett större sammanhang, och institutionerna – socialtjänsten, polisen och andra – hade kontroll över vad som hände. Socialstyrelsen räknade till och med de hemlösa både 2005 och 2009.

VAD GÖR POLISEN? I dag har det uppstått en parallell värld i Sverige. Det finns personer som lever ett slags skuggliv. Det har inte har rätt att stanna i Sverige men gömmer sig för att undvika att utvisas. Jag vill nämna en växande grupp invandrare i Sverige som lever i en gråzon juridiskt sett. De kommer från bland annat afrikanska länder. De har fått uppehållstillstånd i södra Europa och kommer hit därför att de har rätt till det under tre månader. När de stannar längre än vad de har rätt till blir de som papperslösa. De blir också ett fall för polisen men enligt uppgift gör polisen inga försök att avvisa dem enligt svensk lag.

De dyker upp på kvällarna på bl.a. Stockholms central. Det märkliga med det här stora antalet hemlösa personer är att de varken missbrukar eller är psykiskt sjuka. De arbetar på dagarna på restauranger, städfirmor, bilverkstäder eller i livsmedelsbranschen. De är en del av vår ekonomi i en växande svart marknad.

DEN NYA UNDERKLASSEN. De är en ny underklass som lever och arbetar under slavlika förhållanden för småpengar där svenska lagar och regler är satta ur spel. De får inte hjälp av facket därför att de inte är medlemmar i någon fackförening.

Det här är en del av det nya Sverige. Det kommer inte att upphöra om inget görs. Det kommer istället att bli värre! Institutionerna, de som ska göra så att det här samhället består, har inget grepp om situationen. Så frågan blir hur den högst ansvarige ministern vill lösa den här situationen?

Som kristdemokrat och medmänniska har jag djup förståelse för människors kamp att överleva. Men svenska lagar ska följas, även om 20-30 kronor i timmen hos en städfirma är bättre än fattigdomen i hemlandet.

VAD GÖR REGERINGEN? Vad finns det för lösning? Antingen får vi inlemma de här personerna i det svenska samhället fullt ut, eller så får de avvisas efter de regler vi har. Så här kan vi inte ha det. Det är inte värdigt de här människorna; det är inte värdigt Sverige. Frågan är vilken väg Morgan Johansson, landets justitie- och migrationsminister, tillika högst ansvarig i regeringen för invandringen, vill gå? OSA

Media som rapporterat från interpellationsdebatten ”Ett rättssäkert asylsystem”: Metro, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Nordjyske Stiftstidende (Danmark), Vasabladet (Finland) m.fl.

Här kan du följa hela debatten: Ett rättssäkert asylsystem 

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Kristdemokraternas migrationspolitiske talesperson

Löfvens Palestinaerkännande utan grund

05 oktober 2014

Israel PalestinaDet är inte utan att man undrar på vilka grunder Stefan Löfven i sin regeringsförklaring uttrycker den nya regeringens ställningstagande ”Sverige kommer att erkänna staten Palestina”.

EU:s linje är också USA:s linje, nämligen att ett erkännande av en palestinsk stat endast kan ske genom en framförhandlad lösning, en resolution som slutligen löser flera frågor samt erkännande från båda sidor. USA anser att det är ”för tidigt” att erkänna en palestinsk stat, enligt amerikanska utrikesdepartementets talesperson Jen Psaki. Först måste båda parter ”komma överens om hur de ska kunna leva i två stater, sida vid sida”.

En av stötestenarna är att den israeliska regeringen och den palestinska myndigheten inte kommit överens i förhandlingar om hur gränserna ska dras. Den palestinska myndigheten kontrollerar enbart Västbanken medan Hamas kontrollerar Gaza.

I december 2012 deklarerade Hamas ledare Khaled Meshal att de inte kommer att backa från kravet på hela Israels område och inte kommer att erkänna staten Israel. Hur är det då möjligt för Sveriges nya statsminister Stefan Löfven att i en regeringsdeklaration deklarera att ”Sverige kommer att erkänna staten Palestina” samtidigt som han och regeringsbildarna i samma stycke skriver ”En tvåstatslösning förutsätter ömsesidigt erkännande och vilja till fredlig samexistens”? Det må vara politisk retorik men faller på sin egen orimlighet.

Då tror jag att tidigare utrikesminister Carl Bildt låg närmare verkligheten i ett uttalande om bildandet av en palestinsk stat: ”Vi är också redo att erkänna Palestina när det finns ett avtal. Men där är vi inte ännu.”

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Läs mer: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Dagen.

Trenden är bruten – nu går vi mot 12%

26 maj 2014

Knapp 12 mot 6Kristdemokraterna har fått 6% i valet till Europaparlamentet. Det är en stark ökning från de 4,68% som vi fick i EP-valet 2009. Det är också en opinionsmässig framgång eftersom våra väljarsiffror dalat i varje val sedan 1998. Därmed är trenden bruten – vi är nu halvvägs till 12%!!!

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – KD är ett 12%-parti!!! Vi har varit där förut och vi ska dit igen.  Vi vet också att Göteborgs Universitet i en undersökning i samband med riksdagsvalet 2010 visade att Kristdemokraterna skulle haft 12,8% om väljarna valt efter sina politiska åsikter. Och när trenden neråt nu är bruten så handlar det om att få in känslan av att det målet är möjligt att nå. Vi har en politik byggd på en värdegrund om förvaltarskap och människovärde som ett samhälle i utveckling inte kan vara utan.

”Jag tillåter mig att vara säker”, sa Gudrun Schyman om FI:s chanser att till hösten ta plats i Sveriges Riksdag. Hon talar om Feministiskt Initiativ som en folkrörelse. Det är naturligtvis överdrivet och stöddigt men Gudrun vet vad hon gör. Det handlar om en strategi där man får människor att koppla upp sig till vinnare. Självklart vill man vara med i ett vinnande lag. Där föds också en stor del av den energi som kännetecknar ett lag i medvind.

Jag minns riksdagsvalet 2010. Målet för mig var att bli personkryssad med 8% av Kristdemokraternas röster i mitt valdistrikt Västra Götaland västra/Bohuslän. Efter mycket hårt arbete nådde jag 16,5%, ett av de starkaste mandaten i Sveriges riksdag. Men jag hade inte nått dit utan mina medarbetare. Vi var och blev ett vinnande team!

Nu börjar valrörelsen inför riksdags-, kommun- och landstings/region-val 14 september. Det kommer att bli hårt arbete och många kommer att ge sig hän inom Kristdemokraterna för att så småningom kunna brista ut i de jubelrop som kännetecknar, inte minst under valvakor, de som gått segrande ur striden,

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

 

Press: DN, Svenska DagbladetDagenExpressen

”Jag vill också ha en 12%-knapp”

13 maj 2014

KD 12% Inblick”Vilka av följande partier överväger du att rösta på i nästa riksdagsval?” Så frågade United Minds 1.318 väljare mellan 17 april och 8 maj i år: Av dessa svarade 7% att de övervägde att rösta på Kristdemokraterna i riksdagsvalet 14 september. Undersökningen publicerades i Aftonbladet 12/5 och samtliga 10 partier fanns med (även Feministiskt Initiativ och Piratpartiet).

Samma dag publicerade Expressen Demoskops väljarundersökning inför Europaparlamentsvalet där KD får 6% – halvvägs till 12%!

En partikollega i riksdagen kom till mig en dag och sa: ”Jag vill också ha en 12%-knapp”. En annan kollega hade knappen på sig på ett kafé och fick igång ett politiskt samtal på 30 minuter…

Det som händer är intressant. För att nå 12% behövs det uppfyllas vissa delmål. Det är det som händer just nu med Kristdemokraterna. Men det är inget självspelande piano. Det krävs mycket vilja och rejäla insatser från många för att nå målet.

KDU (Kristdemokratiska Ungdomsförbundet), en stark kraft i KD med Sara Skyttedal i spetsen, har varit aktiva på flera håll i den här 12%-kampanjen.

”Vision är ett framtida önskvärt tillstånd”. Men det är inte bara en vision vilken som helst: 1. Vi har varit där på 12% i väljarstöd tidigare. 2. Göteborgs Universitet har visat i en undersökning att Kristdemokraterna hade fått 12,8 % i valet 2010 om väljarna varit fullt informerade om vår politik och röstat efter vad de faktiskt tycker.

Vill du också ha en 12%-knapp? Just nu har alla tagit slut men jag kommer att trycka fler. Om du meddelar mig så återkommer jag till dig.

Glöm inte att rösta i EU-valet 25 maj. Din röst är viktig för en fortsatt levande demokrati.

“There’s no reward without work, no victory without effort, no battle won without risk.” (Nora Roberts)

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

6% – nu är vi halvvägs till 12%!

12 maj 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI dagens väljarundersökning från Demoskop inför EU-valet 25 maj, publicerad i Expressen, ligger Kristdemokraterna på 6%. Det betyder att vi är halvvägs till de 12% som jag hävdat att KD som parti ska ligga på i den svenska riksdagen – minst 12%!

Därför har jag också tryckt upp knappen ”KD över 12% Valen 2014”, läs mer om det här.

Jag har alltid sagt att vi är ett 12%-parti. Men inte bara jag: en väljarundersökning vid Göteborgs Universitet i samband med valet 2010 visade att KD skulle haft 12,8% om väljarna hade röstat efte sin politiska övertygelse.

Vi har dessutom varit där över 12% och vi ska dit igen!

Lars Adaktusson (t.v. på bilden) är Kristdemokraternas toppnamn i EU-valet. Han kommer att bli en bra arvtagare till Alf Svensson i Bryssel.

En viktig poäng är att du som väljare går och röstar i EU-valet söndagen den 25 maj – och att du gör det utifrån din övertygelse!

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Telefonkontakt direkt från Bryssel med statsministern

08 mars 2014

ReinfeldtDet är oro i och omkring Ukraina. Ryssland genomför en aggressiv militär aktion på Krimhalvön. I samband med detta möttes EU:s regeringschefer i möte torsdag kväll 6/3. Efter mötet fick vi i riksdagens EU-nämnd en redogörelse från statsminister Fredrik Reinfeldt per telefon. Vi ställde sedan frågor till honom.

Här kommer en kortfattad återkoppling av telefonmötet – som är offentligt via riksdagens hemsida/SVT Forum – mellan EU-nämnden och statsminister Fredrik Reinfeldt (på linje från Bryssel):

Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk deltog i regeringschefernas möte. Han beskrev läget som spänt och dramatiskt. Han välkomnade associeringsavtalet med EU liksom ekonomiskt stöd på 11 miljarder euro (delvis villkorat).

Ett uttalande (engelska) lades på vårt bord som alla regeringschefer ställt sig bakom. Det innehåller bl.a. starkt stöd till Ukrainas suveränitet, stöd till regeringen, fördömande av den ryska aggressionen, begäran om att Ryssland lämnar Krim.

Den folkomröstning på Krimhalvön som Ryssland initierat strider mot Ukrainas grundlag.

Som ett nästa steg framöver (om inte situationen förbättras) handlar det om att avbryta bilateralt avtal med Ryssland och frysning av tillgångar. Dessutom ställs G8-toppmöte in i Sotji i sommar. Ryssland är mer ekonomiskt beroende av Europa än vice versa.

Min fråga till statsministern: Det ges från EU ekonomiskt stöd och dessutom skapas associeringsavtal med Ukraina. Hur kan den här utvecklingen i förlängningen resultera i en tätare förbindelse mellan Ukraina och EU sett bl.a. utifrån folkviljan? Ett EU-medlemskap?

Statsministerns svar: Ukraina är en suverän stat. De har presidentval 25 maj. Dörren står öppen till EU och det associeringsavtal som nu skapas är positivt. Men landet själv avgör eventuellt EU-medlemskap.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot i EU-nämnden

Värderingar som kan påverka Europas framtid

08 mars 2013

EU flaggor”Ingenting kan byggas utan människor, men ingenting kan bli bestående utan institutioner”, sa en av EU:s tidiga visionärer Jean Monnet. Vår egen Alf Svensson menar att Europaparlamentet är världens viktigaste parlament. Det handlar om demokrati som en bärande kraft in i framtiden. Den måste vinnas i varje ny generation. De fasor som Europa genomled under två världskrig ska inte upprepas. Inte heller händelser som belägringen av Sarajevo och Srebrenicamassakern under Bosnienkriget i början av 1990-talet. Det handlar om EU:s samverkan för fred, trygghet och säkerhet.

EU handlar också om klimatåtgärder och en kontrollerad inre marknad. Som kristdemokrater är vi positiva till EU men framför också konstruktiv EU-kritik på flera områden. Vi varnar för överstatlighet och centralisering, för gemensam finanspolitik och beskattning. För oss är det oerhört viktigt att besluten fattas nära människorna.

Alf Svenssons EU-arbete är framför allt byggt på principen om det okränkbara människovärdet. Det arbetet måste fortsätta. Med gemensamt ansvar för migration, bistånd till fattiga länder, kampen mot den organiserade brottsligheten, jämställdhet mellan kvinnor och män. Vårt parti kan spela avgörande roll i det framtida Europa med de kristna grundvärden vi står för!

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Ledamot i Civilutskottet

Nominerad som kandidat för Kristdemokraterna inför valet till Europaparlamentet juni 2014