Archive for the ‘Familjen’ Category

Idag överger Folkpartiet och Centerpartiet vårdnadsbidraget, mot föräldrarnas vilja!

10 november 2015

VårdnadsbidragetVEM SA DETTA?: ”Politiken måste inriktas på att ge föräldrarna en ökad valfrihet så att de själva kan välja mellan förvärvsarbete utanför hemmet och arbeta med barnens omvårdnad i hemmet”. SVAR: Centerpartiets Torbjörn Fälldin på en Centerkongress i Sundsvall för 40 år sedan. Han förespråkade ett vårdnadsbidrag som skulle ligga till grund för beräkning av sjukpenning och ATP-poäng!

Centerpartiet och Folkpartiet, tillsammans med sina Allianskollegor Kristdemokraterna och Moderaterna, gjorde det 2008 möjligt för kommuner att erbjuda vårdnadsbidraget, det gav föräldrar med barn i åldern ett till tre år en möjlighet att stanna hemma längre. Summan på 3 000 kronor per månad är skattefri och inte pensionsgrundande.

Centerpartiet och Folkpartiet har aviserat att de idag under Socialförsäkringsutskottets möte kommer att överge den gemensamma politiken. De kommer då att liera sig med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet när de röstar för att avskaffa vårdnadsbidraget. Att Folkpartiet överger föräldrarnas rätt till valfrihet är i och för sig inte oväntat med tanke på att den dominerande kraften i FP idag är ”liberal feminism” som står över andra liberala värden.

Men Centerpartiets kovändning är märklig. Att det inte är Fälldins tankar som styr partiet idag har vi fått flera bevis på tidigare men i Centerpartiets idéprogram står det att ”partiet tror på varje människas rätt och förmåga att själva forma sin egen framtid”, därför vill man ”att makt ska finnas så nära människor som möjligt”. Hoppsan!

Det är sorgligt att vårdnadsbidraget, en valfrihetsreform som Alf Svensson så träffande kallade ”mer tid för barnen-reformen”, nu ser ut att avskaffas. Mot föräldrarnas vilja! Jag, och Kristdemokraterna vill att det istället utvecklas, att beloppet höjs, görs pensionsgrundande och erbjuds föräldrar i Sveriges samtliga 290 kommuner!

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

Skärp rättstryggheten för barn!

11 februari 2013

Barn som är rädd AftonbladetNu har det hänt igen! Ett barn far illa på grund av domstolsbeslut som inte tar in barnets perspektiv.

I veckan kom en dom i kammarrätten att en femåring, lillebror till de mycket uppmärksammade ”Markbarnen”, skall flyttas från det familjehem där han levt hela sitt liv till sin biologiska mor. Detta trots att lagen säger att ett tydligt barnperspektiv ska vara rådande i alla ärenden gällande barn.

Drygt 20 000 barn och unga i Sverige är omhändertagna enligt de lagar vi stiftat. De nya ändringarna i socialtjänstlagen från 1 januari i år förtydligar barnens rätt. Exempelvis skall varje omhändertaget barn få en egen socialsekreterare. Denne ska besöka barnet regelbundet utifrån barnets behov.

Räcker inte

Men detta räcker inte. Vi vill utöka handläggaransvaret för socialsekreterarna. Regeringsformen 1 kap 9§ anger krav på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” inom offentlig förvaltning. När man bryter mot detta måste det bli kännbara konsekvenser. Effektiv tillsyn och kvalitetskontroll krävs av både utredningsarbete och vårdinsatser.

Vidare bör vårdnadsöverflyttningar övervägas i fler fall när barnen blir kvar i familjehemmet och de biologiska föräldrarna har en mycket dålig prognos att under överskådlig tid ta hand om sina barn. Barnperspektivet skall väga tyngre än föräldrarätten. Möjligheten finns redan i socialtjänstlagen men genomförs bara undantagsvis.

Vidare bör barnet företrädas av ett ombud när det omhändertas, eller vid vårdnadstvister, umgänge och boende. Med ett ombud skulle de lagar som skall trygga barns rätt följas bättre. FN:s barnkonvention bör också inkorporeras i svensk lag. Det skulle leda till bättre uppmärksammande av barns rättigheter och till ett starkare skydd.

Bo Edvardsson

docent i psykologi och socialt arbete

Ingela Thalén (S)

fd socialminister, ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Roland Utbult (KD)

riksdagsledamot

Visioner och mål i politiken

07 februari 2013

BirgerUtbultI lördags (2/2) talade jag på årsmötet hos Kristdemokraterna på Öckerö. Det är min barndoms ö och där har jag mina rötter. Min släkt har levt här sedan 1600-talet. Mannen på affischen är Birger Utbult, min fars kusin, som var riksdagsman för Folkpartiet 1945-1954. Han var en visionär som arbetade hårt för det folk som han representerade i Sveriges Riksdag. Affischen hänger på Fiskerimuseet på Hönö.

Det var ett öppet möte på Öckerö så det kom även icke-medlemmar. Temat var ”Vilket samhälle vill vi kristdemokrater skapa?” Vi ser att förändringarna sker väldigt snabbt i samhället. Men en sak som jag tror blir viktig framöver och som vi ska kämpa för är också ett av Kristdemokraternas fundament: Människovärdet.

Mitt tal hade en limit på 50 minuter. Här följer några korta utdrag ur talet:

Visioner och mål

En vision är en gemensam bild av ett önskat framtida tillsånd. En bild hur verkligheten bör se ut på längre sikt. Visionen ska fungera som en kompass för utvecklingsarbetet.

 ”Kristdemokraternas vision är ett varmare, mänskligare och hederligare Sverige.”

Mål är något man ska uppnå, förvärva eller förverkliga genom att genomföra insatser. Till skillnad från vision är mål något som måste vara tidsbestämt och möjligt att följa upp och utvärdera, så att vi steg för steg kan slå fast att vi är på rätt väg.

FAMILJEN – BARN OCH UNGA

Mål: Stärka familjens ställning! Varför? Kristdemokraterna menar att familjen är den viktigaste enheten i samhället. Vi måste underlätta för föräldrar att ta hand om sina barn. Att satsa på barn och unga är att satsa på framtiden.

Insats: Förbättra de ekonomiska möjligheterna för familjerna (t.ex. den nyligen höjda ersättningen från 180 till 225:-/dag i föräldraförsäkringen), utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet till friare uttag i tre år, utökat vårdnadsbidrag, delat barnbidrag mellan föräldrarna.

Insats: Det handlar också om barn som far illa där vi bl.a. vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

ÄLDRE

Mål: Den nationella värdegrunden för äldreomsorgen gäller alla kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. ”Alla personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå det ska äldreomsorgen bland annat värna och respektera den enskilda personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning (5 kap. socialtjänstlagen).”

Fakta: Idag är en halv miljon människor över 80 år. Om 15 år är antalet 1 miljon!

Insats: Att äldre själva i högre grad ska få välja var och hur de ska vårdas. Fortsätta sänka skatten för pensionärer.

LANDSBYGDEN

Mål: Basservice ska garanteras i varje kommun. T.ex. myndigheter som Arbetsförmedlingen, Polisen, Försäkringskassan, Skattemyndigheten,  Posten och Apoteket.

Insats: Bilda opinion, engagerade politiker lokalt, regionalt, nationellt.

Insats: Underlätta kapitaltillförsel till mindre företag, bl.a. genom det nya Investeringsavdraget som är planerat att genomföras under 2013, där privatpersoner kan gå in med kapital och dra av halva summan.

INTEGRATION

Mål: Alla människors lika värde. Gemenskap. De flesta som kommer har gått igenom ett trauma – men vi kan se det som en möjlighet!

Insats: Arbetslinjen. Mötesplatser och alternativ sysselsättning genom ideella organisationer. Goda exempel som Asylhälsan i Västerås som arbetar med tolkar som inte bara tolkar ord för ord utan även tolkar in den svenska och invandrarens kultur.

SJUKVÅRDEN

Mål: Korta köerna ytterligare, värdigt bemötande, trygghet för medborgarna att vården fungerar.

Insats: Faktum är att vi levererar! Bl.a. kömiljarden som gjort att köerna i vården halverats. Den nya patientmaktslagen utgår mer från patienterna än tidigare lagstiftning.

SKOLAN

Mål: En skola där alla får möjlighet att utvecklas.

Insats: Vi stöder friskolor och menar att det är kvaliteten som är avgörande! Lars Leijonborg leder utredning som tar upp olika aspekter när det gäller friskolorna contra kommunala skolor.

EU

Mål: Stanna kvar. Var med och utveckla.

Alf Svensson: ”Är det något parti som bör vara positiva till EU så är det KD” (europeiskt…)

Insats: Hållningen deklareras: Vi är inte emot EU även om vi är tveksamma och ibland negativa till vissa inslag. Vi skyddar subsidiaritetsprincipen som handlar om att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

SLUTAPPELL – citat från Göran Hägglunds tal under kommun- och landstingsdagarna i Helsingborg i januari i år:

”Med den kristna etiken som grund sätter vi barn och unga i fokus.
Vi ska göra det tydligt för väljarna vad vi har åstadkommit. Men ännu mer, vad vi vill åstadkomma.
Vi ska kämpa för den enskilda människan i vården – inte för systemen.
Vi ska fajtas för att de med de minsta marginalerna får lägre skatter – inte högre.
Vi ska strida för att underlätta för de företagsamma – inte klämma åt dem.
Vi ska stödja civilsamhället – inte bekämpa det.
Vi ska slåss för att ge mer makt till familjer – inte till politiker.”

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Möte med en världsmästare

14 januari 2011

Det är inte varje dag man möter en riktig världsmästare. En World Champion i klass med Ingemar Johansson, Ingemar Stenmark eller Carolina Klüft. Visserligen var det 1960-tal men en gång Champ alltid Champ. Dessutom blev han OS-guldmedaljör och mottagare av Svenska Dagbladets guldmedalj. Utsedd till Nordens bäste idrottsman 1964.

Han heter Jonny Nilsson, skridskovärldsmästare som fyller 68 år om några veckor. Han har åsikter om det mesta och är inte rädd för att framföra dem. I mängder av sammanhang har han berättat om sitt fantastiska liv. Det alla kommer ihåg är TV-sändningarna från Karuizawa och Innsbruck som fick svenska folket att sitta klistrade framför TV-apparaterna.

Det berättas att förre statsministern Göran Persson efter ett politiskt möte i ett stort tält på Öland fick syn på Jonny Nilsson i folkmassan. Göran ropade spontant så alla hörde: 15.33,00!!! Dessa magiska siffror har etsat sig fast hos många svenskar. Det var ett av de stora ögonblicken i svensk idrottshistoria när Jonny Nilsson slog världsrekord på 10.000 meter i Karuizawa i Japan.

Vi träffas på Partille Torg, tillsammans med Bert Nygren, långt ifrån lika känd men minst lika entusiastisk. Jonny ställde upp i Europavalet 2009 och i förra årets riksdagsval för Kristdemokraterna. Bert Nygren var en av de mest fantastiska valarbetare jag träffat. Varje dag stod han på Partille Torg under valrörelsen och delade ut KD:s valmaterial.

Jonny vill göra Kristdemokraterna mer folkligt och förankrat bland ”verklighetens folk”. Han menar att Kristdemokraterna ska vara ett parti för alla men att man självklart ska våga stå för de kristna, goda värden som finns i partiets grundvärderingar. Han talar sig varm för familjens sociala betydelse. Han säger att familjen, trots sina brister, är den viktigaste byggstenen i samhället. Bert Nygren nickar instämmande. Och jag tänker att Kristdemokraterna är ett parti för alla, från oss vanliga till en riktig världsmästare!

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Helg

14 november 2010

Stockholm är en fantastisk stad. Att få gå rundan tidigt på morgonen genom Stockholms gator är en stor upplevelse. Att sedan få ha sin arbetsplats i Sveriges Riksdag på ett av de starkaste politiska mandaten av alla ledamöter är både en stor utmaning, ett stort ansvar och en given inspiration. 

Hur stort det än är att ha sin arbetsplats i Sveriges huvudstad så toppas det ändå av att komma hem till Uddevalla och familjen. ”Borta bra men ett hem är bäst” kan vara en annorlunda travestering av ett gammalt ordspråk men det stämmer.

Talmannens introduktion att ”ni är riksdagsledamöter dygnet runt årets alla dagar”  i början av oktober gjorde sig påmind när jag fick ett meddelande på tågresan på väg hem från Stockholm. Ett meddelande om den nya alkohollagen (som kommer att tas i början av nästa år) följdes av 8 bilagor med text som måste läsas in i helgen. Så är det att vara riksdagsledamot. Men att delar av helgen används till arbete delar jag ju med så många andra i vårt land.

Söndagen var Fars dag men bilagorna från socialutskottet väntade otåligt på genomläsning. Den stördes av en ny Sifomätning som gav mitt parti 4,1% av väljarstödet. Inte alls bra och vårt parti diskuterar just nu hur vi ska gå vidare med vår politik för att den ska få genomslag.

Helgen tar slut och det bär av till Stockholm igen. Balans i tillvaron är viktig, balans mellan arbete och ledighet, mellan Stockholm och rötterna på Västkusten.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Tre hjärtefrågor

12 februari 2010

Här kommer tre hjärtefrågor för mig inför valet till riksdagen 2010. Mitt politiska engagemang har sina rötter i mitt sociala arbete. Det handlar om mer än tio år i en verksamhet bland missbrukare, hemlösa och barn till fångar i Göteborg. Därefter arbete i en organisation med inriktning på nödlidande barn  i ett 25-tal länder runt om i världen. Det har lärt mig hur man möter människor i utsatta situationer. Därför går hela min personvalskampanj under rubriken ”SE MÄNNISKAN”.

Kristdemokraterna är det parti som visar störst intresse och engagemang när det gäller socialt arbete i Sverige och i världen. Jag är glad och stolt att få kandidera till riksdagen för Västra Götaland västra/Bohuslän i årets val söndagen den 19 september.

Familjen i fokus

Jag menar att familjen idag är ännu viktigare än den varit i tidigare generationer. Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte. Men trots sina brister är familjen den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. I relationen till dem som står oss närmast skapas grunden för vår trygghet.

Barns och ungdomars rättigheter

Alltför många barn och ungdomar far illa på olika sätt. Skyddet för barn och unga behöver stärkas. Samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i svåra situationer behöver betonas ytterligare.

Motverka den sociala utslagningen

Social utslagning förekommer i alla åldersgrupper. Därför är det viktigt att i tid se problemen, öka de förebyggande insatserna och sätta in åtgärder där behoven finns.

Roland Utbult (KD), kandidat till Riksdagen 2010

http://www.kryssautbult.nu/index.html

Det är de ”ovanliga” blommorna som är vackrast

07 januari 2010

Utsorterande fosterdiagnostik är ett av de mest skrämmande inslagen i vår tid. Den står i bjärt kontrast till varje människas okränkbara värde. De kub-tester och fostervattensprov som utförs idag kan komma att inom några år ersättas av ett enkelt blodprov där man redan i vecka 6-8 kan ställa diagnos på fostret och även avgöra dess kön. Även lindrigare skador och sjukdomar kommer att kunna upptäckas med den alltmer förfinade fosterdiagnostiken. För barn med till exempel Downs syndrom ter sig möjligheten att få leva som ganska liten i en värld där nyttoetiken vinner terräng.

Det finns idag teknik och synsätt som skakar om hela vår syn på människovärdet. Därför måste vi tänka om och värdera våra liv på nytt igen. Vad är det för samhälle vi vill ha? Vem ska avgöra vilka människor som ska få finnas och inte finnas? För mig är svaret givet, varje människa är unik och har samma okränkbara värde.

Den mest kände svenske företrädaren för nyttoetiken (utilitarism) är Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi. Han anser inte bara att det bör vara tillåtet att abortera ett foster på grund av fel kön utan också att detta val att sortera ut flickor inte är något att skämmas för.

Tännsjö har offentligt argumenterat för att släppa dopning fritt, för utsorterande fosterdiagnostik, för abort på grunder som kön, begåvning, dyslexi eller färgblindhet, för dödshjälp och för självmordskliniker. Den människosyn han företräder är skrämmande för vuxna med funktionsnedsättning, för föräldrar till barn med Downs syndrom och för oss alla som vill kunna uppleva en trygghet att svensk sjukvård respekterar alla människors absoluta och okränkbara värde.

På Vårdfackets hemsida finns följande kommentar till en artikel om fosterdiagnostik: »Det är de ”ovanliga blommorna” som kostar mest i blomsteraffären, de är vackrast och kräver ofta speciellt mycket omsorg för att blomma och leva men skänker i gengäld så mycket glädje och fägring till ägaren och omgivningen. Det är de ”blommorna” vi rensar bort genom all denna diagnostik och provtagning och ställer människor inför ofantligt stora beslut att sedan leva med resten av livet, att en människas liv avslutats innan det fick chansen att börja på grund av att det skulle ha blivit annorlunda. Kanske måste vi våga släppa taget och kontrollen och låta de ovanliga, svårskötta men färgrika och glädjespridande ”blommorna” få chansen leva, växa och visa vad de går för och kanske också lära oss ”vanliga blommor” något nytt o berikande om vad det egentligen handlar om att leva o vara människa.«

Samhället har ett ansvar för att stoppa en människosyn som nu smyger sig in i sjukvården. En människosyn där alla människors lika värde undergrävs. Det finns områden där gentekniken är användbar. Men gränser behöver sättas för hur den nya tekniken ska användas. Vi kan annars få ett samhälle där endast ”perfekta” foster tillåts födas. Historien har visat att ett sådant samhälle är dömt att gå under.

Roland Utbult

Vad gør verklighetens folk under helgen?

23 oktober 2009

Den här helgen befinner jag mig i broderlandet Norge för att göra fyra konserter i Trondheimsområdet. Jag startade min resa tidigt fredag morgon med destination Gardermoens flygplats utanför Oslo. Det slog mig att de svenska vägarna var i ett bedrövligt skick och jag såg fram emot att komma över gränsen och glida fram på nya norska motorvägar hela vägen från Svinesund till Gardermoen.

Annat var det för några år sedan. Då kom norrmännen till Sverige och ”grisekjörte” eftersom norska vägar på den tiden var smala, slingriga och långsamma. När norrmännen såg skylten med ”90”  blev de alldeles till sig.

För flera år sedan stod s-regeringens ”mirakelman” Björn Rosengren och lovade motorväg hela sträckan Svinesund-Göteborg. Det visade sig att han hade ”sålt skinnet innan björnen var skjuten”. Nu mer än tio år senare håller man fortfarande på och gräver i jorden för att så småningom bli klar.

När jag kom till flygplatsen märkte jag att var och varannan i servicenäringen var svensk. De gjorde jobb som norrmännen inte ville göra. Så det kan bli. Idag är Norge en oljenation av rang.

Så småningom hämtades jag i Trondheim av John Arne Gladsö, impressario för helgen, församlingsledare för Frikirken i Steinkjer och Facebookvän. John Arne tillhör ”verklighetens folk” – i Norge… Han har en fulltrimmad Saab 9-5 Vector Active med allt av utrustning som man kan tänka sig. Hemma har han en fiberoptisk bredbandskopplad superdator. När vi kommer fram till hans hus så berättar han att bara utsikten är värd mer än en halv miljon norska kronor. Det får mig att tänka på den norske författaren Björnstierne Björnsons ord: ”Norrmän är ett ungt folk som tror, svenskar är ett gammalt folk som tvivlar”.

Vi hinner med lite politik innan det är dags att lägga upp programmet för helgens konserter. Jag frågar John Arne vad han röstade på i valet i september i Norge. – Kristelig Folkeparti (KRF). Varför? – Det är det enda partiet som bygger sin politik på kristna värderingar.

För John Arne är det viktigt att Kristelig Folkeparti (Kristdemokraternas broderparti i Norge) fortsätter att offensivt lyfta de fundamentala värdefrågorna kring bl.a. familjen, skolan och äldreomsorgen.

Både min norske vän John Arne Gladsö och jag tror att det är i de nära relationerna som människor upplever trygghet och gemenskap. Var man än bor i världen så är behoven desamma för verklighetens folk.

Roland Utbult (KD)

Kristdemokraterna är på rätt väg

19 oktober 2009

Vi läser i Dagens Nyheter en debattartikel signerad Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell. Kristdemokraterna har hittat ett spår i svensk politik som gör att partiet kan komma att skörda stora framgångar i 2010 års val. Det handlar om ”verklighetens folk”, ett uttryck som Göran Hägglund lanserat och som har fått Åsikts-Sverige att rasa.

Att Göran Hägglund når så stor framgång med sin argumentation beror på att den stämmer med hjärtat i partiets politik. När socialister envisas med att tala om grupper och liberaler lyfter fram individens självförverkligande så talar Kristdemokraterna hellre om trygghet och gemenskap. Kristdemokraterna tvekar inte heller att säga att utgångspunkten är den kristna etiken som har präglat det västerländska samhällets utveckling och som betonar människors frihet, samhällsgemenskap och ansvar.

Göran Hägglund, Maria Larsson och Mats Odell tar upp flera exempel där utgångspunkten är att skapa det gemensammas bästa, inte att detaljreglera människors vardag. Det kan gälla bygglov, strandskydd, tvångsdelad föräldraförsäkring eller rent av alkoholpolitiken. De skriver att frihet och trygghet är två sidor av samma mynt. Att friheten är en relation och den trygga familjen dess linda.

För Kristdemokraterna har arbetet mot ett friare och tryggare samhälle bara börjat. Frågan är hur länge övriga partier bara nöjer sig med att se på när Hägglund kammar hem poäng efter poäng genom att stå upp för verklighetens folk och dess självklara rätt att leva sina liv fritt från pekpinnar.

Roland Utbult 

http://www.kryssautbult.nu/

Större valfrihet för familjer

17 oktober 2009

Ett av Kristdemokraternas viktigaste fokusområden är familjen. Det är också en av mina hjärtefrågor som du kan läsa om på min hemsida http://www.kryssautbult.nu/ Vi vill skapa större valfrihet för familjer att bestämma hur de vill ta hand om sina barn. Både barn och färäldrar önskar få mer tid tillsammans. Därför vill vi stärka familjen och ge föräldrarna ökade möjligheter att göra egna val när det gäller till exempel barnomsorgen.

En del politiker vill styra upp familjerna mer än vad som sker idag. Det ska ske genom kvoterad föräldraförsäkring. Men undersökningar visar att föräldrar själva vill bestämma hur föräldraledigheten ska tas ut. Det stämmer väl överens med det resonemang jag möter bland föräldrar. 

Vårdnadsbidraget är en av de reformer som Kristdemokraterna fått igenom i regeringen. Det är en viktig rättvisereform som gör det möjligt med en mjukare övergång mellan föräldraledighet och arbete. Med hjälp av vårdnadsbidraget kan föräldrar lättare välja om de till exempel vill förlänga föräldraledigheten, eller gå ner i arbetstid. Det är föräldrarna och inga andra som vet vad som är bäst för dem och deras barn.

Familjer kan se olika ut, men jag tror att inget samhälle kan vara utan det sammanhållande nätverk, som utgörs av familjen tillsammans med släkt, grannskap, arbete och föreningsliv. Marcus Birro uttrycker i en intervju: ”Familjen är värd att kämpa för”: http://www.vardagsliv.kristdemokraterna.se/Tidningen/Familjenarvardattkampafor.aspx 

Kristdemokraterna kommer att fortsätta arbeta för fler reformer som sätter föräldrarnas och barnens behov i centrum.

Roland Utbult (KD)