Archive for the ‘Fildelning’ Category

Stå upp för upphovsrätten, Annie Lööf!

17 november 2011

  

Det är med stor förvåning och växande oro som jag noterar att vår näringsminister Annie Lööf, tillika partiledare i Centerpartiet, ställer sig bakom och förordar fri nedladdning ”för privat bruk” på internet. Det som idag är illegalt när det gäller fildelning ska kunna göras lagligt, enligt Annie Lööf i en intervju i TV-Aktuellt tidigare i höst. Hon säger också att hon och Centerpartiet länge har varit ivriga påhejare av att detta genomförs.

Begriper inte Annie Lööf och Centerpartiet att de angriper något så grundläggande som äganderätten? Äganderätt är en av grundpelarna för ett fritt och demokratiskt samhälle. Vilket blir i så fall nästa område som ska attackeras? Om man inte tycker att upphovsrätten ska gälla på nätet, på vilka grunder kan man då försvara en annan form av upphovsrätt, patentskyddet?

Redan 1834 kom den första patentlagstiftningen i Sverige. Den har banat väg för exportframgångar som L M Ericssons telefoner, SKF:s kullager, Johan Petter Johanssons skiftnyckel (eng. ”Swedish wrench key”), Tetra Pak och mycket mer. Patent, licensrättigheter och goodwill är precis som musikverk immateriella tillgångar och har i högsta grad bidragit till vårt lands välstånd. Nyligen släppte PRV (Patent- och registreringsverket) en rapport där man bland annat konstaterar att det finns en stark koppling mellan ett lands tillväxt och kunskapsnivån om hur man hanterar immateriella tillgångar.

Näringsministern och Centerpartiet bör läsa igenom Alliansregeringens kulturproposition ”Tid för kultur” (sid. 53-54): ”Upphovsrätten är av grundläggande betydelse för kulturskaparnas möjligheter att disponera över och skörda frukterna av sitt konstnärliga arbete. Upphovsrätten ger den upphovsman som har skapat ett verk – t.ex. en film, ett musikstycke eller en bok – ensamrätt att bestämma över hur verket ska användas. Upphovsmännen och andra rättighetshavare som investerat tid och engagemang i sitt konstnärliga verk eller sin prestation och som ofta tagit stora ekonomiska risker ska kunna känna sig trygga i att det finns en fungerande marknad där de upphovsrättsliga regelverken säkrar både en rätt till ekonomisk ersättning och ett skydd för verkets särart.”

Annie Lööf måste ha missuppfattat sitt uppdrag om hon anser att man som näringsminister skall ändra lagstiftningen på ett sådant sätt att man ger sig på småföretagare som sedan länge har en väl fungerande verksamhet i några av Sveriges största exportnäringar: musik, film, dataspel och datorprogram.

Den som vill tafsa på upphovsrätten är skyldig oss en förklaring. Förklara hur man tänkt. För det är väl ändå inte så att man ser till den politiska trenden först och till de faktiska konsekvenserna sedan? Ett sådant beteende har i så fall ett namn. Det kallas populism.

Roland Utbult (KD)       

Riksdagsledamot i kulturutskottet

Musiker

Snart tystnar musiken

17 mars 2009

Inlägg i fildelningsdebatten


broken

 

SvD har idag en intressant artikel om den nya fildelningslagen. Upphovsrätten för författare, tonsättare, filmskapare är grundläggande för liberaler. Den som har skapat ett verk har också rätten att få ersättning när det publiceras för offentligheten. Det är för mig som låtskrivare helt självklart. Ändå vet jag att noter kopierats i årtionden och skivor kopierats över till kassetter och CD lika länge. Jag har aldrig varit särskilt sur för det och inte ens agerat mot det (utom genom en och annan debattartikel) eftersom musiken har spridits på det sättet och genererat konserttillfällen.

 

Det som är tråkigt idag är att upp- och nerladdning på internet är så omfattande att skivbutikerna tvingas slå igen och artisterna/skivbolagen förlorar möjligheten att investera i nya inspelningar.

 

De som har skapat och producerat material har dyra kostnader och bör få möjlighet att hämta igen ersättning för fortsatt verksamhet. Det sker normalt genom försäljning. Därför behöver vi lagar som förhindrar olaglig nedladdning likaväl som vi behöver hastighetsbegränsning på vägarna. Alla kör inte lagligt men många tänker sig för och de allra flesta försöker hålla sig inom gränserna.

 

Men Internet är en stor kraft hos unga. Den har tagit oss in i framtiden och fildelningen ser inte ut att kunna hejdas. Dessutom är det häftigt hur en låt som skapas i Sverige kan skickas till exempelvis Japan via internet och spelas där.

 

De lagliga tjänsterna för fildelning bör därför göras mer användarvänliga. Studier visar att de illegala pirattjänsterna är betydligt lättare att använda än de lagliga tjänsterna.

 

Men det finns goda exempel, som Spotify där man kan gå in och lägga upp hur mycket musik man vill gratis. Man laddar inte ner så att det hamnar på datorn, har den inte på USB och kan inte skicka den vidare. Man har sitt eget konto som är gratis. Upphovsmannen får ersättning genom den reklam som visas.

 

Ipred-lagen behövs men de rättsliga åtgärderna bör samtidigt stå i rimlig proportion till brottet.

 

Jag tror att människor även i framtiden vill ha ny, välproducerad musik av sina favoritartister.Om det skall bli så är upp til dig och mig.

 

Roland Utbult