Archive for the ‘Förintelsen’ Category

Om detta må vi berätta

05 september 2013

Auschwitz-BirkenauHar varit på studieresa till Auschwitz-Birkenau med Forum för levande historia, en myndighet under Kulturdepartementet som arbetar för demokrati och alla människors lika värde. Med på resan var författaren Göran Rosenberg. Hans skildring över faderns resa från förintelselägret är vida känd genom boken ”Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz”.

Men det som gjorde djupast intryck var alla de berättelser om personer och deras öden som vi fick oss till del genom vår guide Ola Flennegård. Hans beskrivning av tomheten efter de som deporterats och mördats i förintelselägren dröjer sig kvar. Det blev inte främst en studie i siffror och tekniska ”lösningar” som nazisterna använde. Vi var på ett stort antal platser där just avsaknaden av liv blev så påtaglig. Byggnader från judiska och romska getton som gapade tomma. Vägar och järnvägar där människor färdats på väg mot en säker död.

Är det möjligt att förstå Förintelsen? Varför detta judehat? Hur kunde människor göra så här mot andra människor? Känslan av det ofattbara. Är det lagt ovanför vad mänskligt förstånd klarar av? Vad gör det här besöket med mig? Jag försöker förstå men frågorna är fler än svaren. Men jag måste bemöda mig, anstränga mig mer med att försöka förstå.

Boken ”Om detta må ni berätta…: En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945 är en svensk faktabok om Förintelsen. Boken kan beställas från Forum för levande historia.

Bilden från Auschwitz-Birkenau – en väg in i döden.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot