Archive for the ‘Integritet’ Category

Metoo-rörelsen – en revolution

28 december 2017

Det är inte ofta som en rörelse sätts igång och får den orkanstyrka som #metoo-rörelsen fått. Som en löpeld har den spridit sig över världen och avslöjat hur många kvinnor systematiskt utsatts för olika sexuella trakasserier. Äntligen är locket lyft och berättelserna ute. Många är de män som nu får stå till svars för sina handlingar.

Metoo-rörelsen har genomsyrat bl.a. stora delar av det svenska kulturlivet. Hashtaggar som tystnadtagning, tystdansa, visjungerut och närmusikentystnar är bara några exempel. Men det är också större än bara en kulturfråga. Den genomsyrar hela samhället, alla samhällsskikt. I ett jämställt land som Sverige tycker man att vi borde ha kommit längre. Detta är ett uppvaknande.

Våra värderingar grundas framförallt i familjen, den viktigaste byggstenen i samhället, men även skolan och andra samhällsinstitutioner har viktiga funktioner som normgivare. Om barn och ungdomar kan undervisas om grundläggande etiska värden så tror jag att det finns en möjlighet att vi framöver kan se ett mer jämlikt samhälle.

Under stycket ”Värdegrund” i läroplanen för grundskolan står det: ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”

Detta är vad vi bygger vårt land på. Grundläggande etiska värden där den sociala omtanken står i centrum. Dessa värden behöver återupprättas.

#metoo-rörelsen är en motståndsrörelse, en revolution, som har skakat om vårt land. Det kommer att bli ett före och ett efter #metoo. Förhoppningsvis får rörelsen en långtgående och fördjupande effekt för hela vårt samhälle, ett värderingsskifte där män och kvinnor möts med respekt för varandras integritet.

Roland Utbult

Riksdagsledamot, kulturpolitisk talesperson (KD)