Archive for the ‘Kristdemokrati’ Category

Vad KD vill göra annorlunda i kulturpolitiken

17 januari 2016

picture-105NyckelKristdemokraternas kultursyn handlar om att kultur ger mening i nuet, bär våra historiska rötter och ger oss vingar in i framtiden.

Jag vill ge några korta, personliga reflektioner om Kristdemokraternas framtida roll i kulturpolitiken. Citaten är hämtade från ett upprop på min Facebooksida i januari i år.

 

DET ÖPPNA RUMMET

Vi står vid en kulturpolitisk skiljeväg där vi i Sverige har bekänt oss till mångkultur. Men det finns två ytterligheter. På ena sidan total assimilering, på andra sidan aggressiv nationalism. Däremellan finns ett öppet rum som präglas av ett anständigt sätt att argumentera för kulturarvet, det som binder oss samman. Den som invandrar till Sverige måste förhålla sig till det. I det svenska kulturarvet har vi något gemensamt. Det handlar om grundläggande värderingar, om respekt för varje individ, om demokrati. Det handlar om tankefrihet, samvetsfrihet och yttrandefrihet. Och frihet att utöva religion. Det motsäger inte att vi respekterar den som kommer hit med en annan uppfattning.

Vi har alla något gemensamt, vi är människor, och ska forma en framtid för landet och världen tillsammans. Poängen är att det inte är ytterlighetspartierna som ska fylla det öppna rummet. I detta öppna rum ska vi kristdemokrater finnas med argument och förslag som skapar gemenskap och framtidstro.

SOCIALT PATOS

Kärnan i den kristdemokratiska ideologin är socialt patos med ett stort engagemang för människor i utsatta situationer. Främst handlar det om barnens utsatthet. Vi är barnens och familjernas parti.

Det handlar om att böja sig ner till de allra svagaste. Det är många som kämpar en ojämn kamp idag. Detta har vi med oss, också när vi utformar kulturpolitiken.

FRITIDSPENGEN

 • Hej! Jag heter Ellinor och är diakon. Jag önskar att alla barn ska kunna utöva aktiviteter på fritiden. Bland de som söker hjälp hos oss är det inte ovanligt att man ber om hjälp för att kunna betala terminsavgiften hos Kulturskolan eller fotbollsföreningen.

Fritidspengen på 3 000 kronor, som infördes av Alliansregeringen, har getts till barn som lever i familjer med ekonomiskt små marginaler och är en viktig kristdemokratisk fråga. Den har gjort det möjligt för barnen att delta i olika fritidsaktiviteter eller betala sin kulturskoleavgift. Det är närmast ofattbart att vänsterregeringen tar bort den med argumentet att man tror på en generell välfärd och sänker kulturskoleavgiften med 300 kronor för alla, även de i de rikaste kommunerna. Om vi får tillbaka regeringsmakten 2018 så kommer jag att kämpa för att fritidspengen införs igen.

KULTURSKOLORNA

 • Mitt namn är Maria. Jag vill påminna starkt hur viktig stödet till Kulturskolan/ Musikskolan är i landet. Barn på alla åldersnivåer i grundskolan och fritiden måste fortsatt få rätt att utöva musik, bild, dans: att få uttrycka sig! Jag ser dagligen små barn blomma ut och utvecklas fantastiskt genom att spela och kunna behärska ett instrument.

Att sänka avgifterna för kulturskolorna är varje kommuns uppgift. Det ska vara möjligt för alla barn som vill att få möjlighet att lära sig spela, sjunga eller dansa. Värdet av kultur är enormt! Som kulturskapare prioriterar jag barns och ungas rätt till kulturella aktiviteter.

IDROTT

 • Jag heter Mats. För en som jobbat med kultur och fritidsfrågor i 23 år varav åtta år som ordförande så är det välkommet att det händer något på riksnivå också. Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse och den ideella sektorn måste lyftas fram.

Även idrotten har en oerhört viktig uppgift. Framförallt som ideell sektor där barn ska få en stark möjlighet att idrotta utan att utsättas för onödig selektering vid unga år. Idrotten ska stödjas och jag kommer att arbeta för att avdragsrätt för gåvor till idrottsföreningar från både privatpersoner och företag införs.

KULTUR OCH HÄLSA.

 • Jag ser gärna att du tar Kultur och hälsa-frågan vidare. Anne Marie
 • Viktigt att arbetet med kultur och hälsa fortsätter! Det efterfrågas! Maria
 • Kultur i vården! Det helar både patienter och personal. Sara
 • Kultur på recept. Kenneth

Det finns nycklar till varje människa och kulturen är en sådan nyckel. När mörkret omger oss är kulturen ett ljus i mörkret. När dystopierna får dominera samhällsklimatet så är kulturen en kraft som skapar livskvalitet. Den går från hjärta till hjärta och hjälper oss att se och bekräfta varandra.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Kristdemokraternas talesperson i kulturfrågor

https://www.facebook.com/Roland-Utbult-124683600889658/?fref=ts

Har du frågor eller förslag, maila: roland.utbult@riksdagen.se

Ge Lars Adaktusson plats i partiets ledning

24 april 2015

AdaktussonKnapp Fanpage

 

 

 

 

Lars Adaktusson är en av Sveriges mest kända profiler. Den positionen har han nått genom en helt enastående karriär som journalist. Han var tidigare nyhetsankare i Aktuellt, där han även varit inrikespolitisk reporter, inrikeschef samt utrikeskorrespondent i tre olika delar av världen: Centraleuropa (Wien), USA (Washington) och Mellanöstern (Amman). Han är författare och en uppskattad föredragshållare. Att bli känd är en sak, att samtidigt skapa ett förtroendekapital runt sin person på det sätt som Lars Adaktusson gjort kräver både målmedvetenhet, mod och förmåga att beröra.

I februari 2013 engagerade sig Lars politiskt för Kristdemokraterna och 2014 ställde han upp som förstanamn på valsedeln till Europaparlamentet. Efter valet den 25 maj blev han invald i parlamentet efter att Kristdemokraterna fått 5.93 procent av väljarstödet. Lars fick 108 000 personkryss, den största andelen av samtliga partiers kandidater i valet.

Lars Adaktusson är idag ordinarie ledamot av Europaparlamentets utrikesutskott och i underutskottet för mänskliga rättigheter, han är dessutom suppleant i transportutskottet.

Lars har meddelat att han står till förfogande till partistyrelsen. Hans motivering är att ”kristdemokratiska värderingar behövs mer än någonsin tidigare i samhällsdebatten”. Han säger också till TT: ”Att få vara med i arbetet för förnyelse och utveckling av den kristdemokratiska politiken, tillsammans med Ebba Busch Thor och övriga i partiets nya ledning, skulle vara en stor förmån.”

Det vore naturligtvis ett mycket stort misstag att inte ge plats för Lars Adaktusson i partiets ledning. I första hand som ordinarie ledamot i partistyrelsen. Men även en plats i partiets verkställande utskott, VU, ser jag som predestinerad åt en av våra mest framträdande personer i partiet.

Västra Götaland västra (kommunerna i Bohuslän samt Mölndal, Partille, Härryda) är ett av Sveriges starkaste KD-fästen. Inför det extra rikstinget samlades distriktets ombud för att ge vår syn på valberedningens förslag till presidiet och partistyrelsen. Vi ställde oss bakom valberedningens förslag till presidium och när vi kom till partistyrelsen föreslogs Lars Adaktusson utöver valberedningens förslag. Det rådde enighet kring förslaget att nominera Lars som ordinarie ledamot. Uppdraget gick till mig som distriktsordförande att lägga fram förslaget under det extra rikstinget.

Det är min personliga uppfattning att Lars Adaktusson är given i Kristdemokraternas partistyrelse och även i det verkställande utskottet (VU, som väljs av partistyrelsen i ett konstituerande möte efter det extra rikstinget). Med sin politiska klokskap och internationella erfarenhet kommer Lars att bli en viktig spelare i det lag som ska möta många utmaningar framöver. Kristdemokraterna är ett parti som består av kompetenta och ambitiösa medarbetare i olika funktioner och sammanhang runt om i landet. Ett starkt team av ledare har också stor betydelse för att skapa energi och glädje åt alla delar i partiet. Tillsammans ska vi lyfta Kristdemokraterna till framgång och visa att vi är på väg mot 12%!

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Läs mer inför extra rikstinget: Dagen, Svenska Dagbladet

FOLKETS SVAR PÅ FRÅGAN: Vad lägger du i uttrycket ”Sanna kristna värderingar”?

02 mars 2015

Vägen framåtKnapp Fanpage

UTMANINGEN. På mina Facebook-sidor har jag fler än 10.000 vänner. Under rubriken ”Folkets röst: ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” ställde jag frågan vad som är vägen framåt för KD. Svaren finns redovisade i min blogg under rubriken: ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” del 1 och 2.

Ett citat var ganska typiskt: ”Jag har aldrig röstat på KD. Men jag och många med mig skulle nog börja göra det om ni stod upp för sanna kristna värderingar.” På Facebook ställde jag därför den riktigt svåra frågan till mina vänner: VAD LÄGGER DU I UTTRYCKET ”SANNA KRISTNA VÄRDERINGAR”?

Svaren nedan kan mycket väl bli en kompass för riktningen och vägen framåt för Kristdemokraterna – om folket får bestämma!

 • Jag tro inte det handlar om givna sanna politiska värderingar, utan mer ett förhållningsätt till livet och tron som formar ens värderingar i en viss riktning. Alla måste ta ett eget ansvar som kristen och det gör man både privat och inom politiken.
 • Att stå upp för de svaga, bl.a. att ta hand om de som kommer till vårt land de som är på flykt.
 • Att inte bara säga ja till flyktingströmmen utan att faktiskt ha en plan för dem när de kommer hit.
 • Att utöka socialtjänstens resurser dvs kommunen i de sociala frågorna, resurserna på skolorna, stärka elevhälsan. Mer pengar åt förebyggande elevhälsa. Vi vet att klarar man skolan är det bästa skyddsfaktorn.
 • Våra äldre som bara sitter på hemmen och sitter av sin sista tid i livet, mer personal som inte skall sköta mat o städ utan någon som kan aktivera o prata med de gamla.
 • Skolavslutningar i kyrkan och inte bara det, prästen måste ju få nämna ordet GUD igen. Vem har inbillat oss att någon har något emot det? Har någon något emot det, så får de väl ha det.
 • Inte bara Darwins teori i skolan utan bredda tänket. Gud har skapat himmel o jord.
 • Bibeläventyret i skolan som en del av religionsundervisningen i mellanstadiet borde vara en obligatorisk del.
 • I USA pratar man om Gud i alla sammanhang, inom politiken är det rätt tyst, KD behöver stå upp och gå i Guds tjänst. Inte lätt i dag men nödvändigt.
 • Stå upp för vad K:et i KD betyder!! KRIST demokraterna! Dåå är jag med!!!
 • Ofullkomligheten, ojämnheter, kantighet i blommans bladverk o mångfald är vitsippans, kristdemokraternas logga.
 • Godt spørsmål, Alltid lettere å kritisere enn å komme med konstruktive løsninger/forslag. Et kristent parti er ingen menighet, derfor må det tenke bredere enn en menighet i mange spørsmål.
 • Fatta beslut med Bibeln som rättesnöre, så blir det bra!
 • Ställ upp för samvetsfrihet och låt respekten för människor i alla åldrar vara vägledande.
 • Alla människors lika och okränkbara värde!
 • Kärlek!!!
 • Demokrati och ett okränkbart värde som människa och allt vad det kan inbära praktiskt och konkret.
 • Gudsfruktan, rättfärdighet och nästankärlek. Att stå upp för de svaga och sköra i samhället. Ödmjuk vördnad och förundran inför livet.
 • Politiken bygger på ideologin som rättesnöre. Detta gör att vi kan ta beslut som kan påverka våra medmänniskor positivt vilket är en kristen handling i sig.
 • Sänk abortgränsen till EU-standard.
 • Det ska finnas personal inom vård och skola.
 • 10 Guds Bud
 • Vad du vill att någon ska göra dig det ska du göra dem!
 • WWJHD = What Would Jesus Have Done = Vad skulle Jesus ha gjort?
 • Företag som inte bryr sig om detta utan där medarbetare blir sjukskrivna ska få tillägg på arbetsgivaravgiften på grund av att de orsakar samhället mer kostnader och individen mer lidande.
 • Att i varje fråga ha med den minstes perspektiv, för som regel har de ingen egen röst!
 • Svår fråga, men inte omöjlig. KD behöver våga mera, vara mer tydlig och sluta vara så rädda för sina kristna rötter. Vi har inget att skämmas för!
 • Förbättra A-kassan och sjukförsäkringsreglerna.
 • Kristna värderingar för mig är att se alla människor oavsett var de är i livet, t.ex. anser jag att barnbidraget skall sänkas för de som tjänar mest. Ge de mest utsatta barnfamiljerna dubbla barnbidrag.
 • Att vara ett parti som ser den svaga människan och stöttar henne i stället för att straffa henne. Ett parti som genomsyras av kärleksbudskapet.
 • Skulle Jesus vilja stänga landets gränser för flyktingar, skulle han som själv var flykting i Egypten pratat om ”volymer” eller vilja förbjuda tiggeri?
 • Skulle Jesus som alltid stod på de svagas sida vilja se en utveckling där människor allt mer får klara sig själva med privata försäkringar på grund av försämringar i de allmänna sociala skyddsnäten?
 • Skulle Jesus som låg till bords med syndare och tullindrivare och pratade om att den utan synd ska kasta första stenen – vilja ha politiker som dömer ut människors livsstil eller läggning i stället för att låta deras gärningar vara en sak mellan dem och honom?
 • Jag menar att eftersom ni har tagit ett nytt grepp om invandringsfrågorna och uttalandet om adoptioner för samkönade förhållanden, så har ni gläntat på dörrar till nya väljare som i botten har era värderingar, men som saknat det ni gör nu. Kds ganska djupt rotade värderingar kring homosexuella, är dock något som måste uppdateras till modern tid. Även dessa par kan vara kristna och för övrigt dela alla era värderingar, men man kan inte vara med i – eller rösta på – ett parti som vill förvägra alla möjligheten till det som andra människor har. Ni är i alla fall på rätt väg.
 • Ärlighet, Tala klarspråk. Man är inte rasist för att man är realistisk. Våga gå mot strömmen, även om det är jobbigt

Sammanställt av Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Nominerad till Kristdemokraternas presidium och Partistyrelsen

Jakten på det perfekta leder samhället i fel riktning

28 februari 2015

Foster

”It takes two baby” sjunger Mavin Gaye och Kim Weston i en megahit från 1960-talet. De besjunger en sanning lika gammal som människans vistelse på jorden. Två människor möts, kärlek uppstår, barn kommer till världen. Så har det alltid varit och i tusen och åter tusen sånger genom historien har dessa känslor förmedlats.

Men tiderna förändras. I Storbritannien har underhuset röstat för att barn kan ha tre biologiska föräldrar. Enligt läkarna kan man genom att använda DNA från ytterligare en kvinna, utöver mamman, förhindra att barnet får vissa ärftliga sjukdomar. Överföringen av mitokondriellt DNA är ännu bara på provstadiet men uppslutningen från forskarvärlden är stor. Den relevanta frågan är: Är det rätt att modifiera mänskliga foster?

I ett djupare perspektiv handlar det om vilket samhälle vi vill ha. Jakten på det perfekta sätter människan under press. Den moderna teknologin gör det möjligt att selektera bort det som en del ser som ofullkomligt. Därmed ligger vägen öppen för ett samhälle som sorterar bort det oönskade. Möjligheten att genetiskt designa barn är snart en verklighet. Är det en framtid som vi önskar?

Föraktet för de svaga och önskan om en fullkomlighet har i historien visat sig kulminera i katastrof. Nazismen ville skapa ”övermänniskor” som härskade över andra folkslag. Kommunismen har sin ”El hombre nuevo”, Che Guevaras vision om ”en ny människa” som skulle vara grunden för de kommunistiska samhället. Båda dessa totalitära politiska riktningar vill kontrollera människan.

De kristdemokratiska partierna växte fram i kölvattnet av andra världskriget som en absolut motsats till mellankrigstidens totalitära strömningar och ideologiska fanatism, där människan var reducerad till ett medel. Här föddes ingen vision om det perfekta samhället men istället en dröm om ett samhälle där det ofullkomliga fick plats och där mångfald och olikheter hälsades välkomna.

Frågan till oss alla är: Vilket samhälle vill vi ha? Ett samhälle där alla får plats oavsett egenskaper? Ett samhälle där det okränkbara människovärdet och respekten för varje människas rätt till liv, autonomi och frihet är absolut? Vill vi ha ett sådant samhälle så måste vi slå vakt om det och höja våra röster. För det är sant som Martin Luther King en gång sa: ”Den yttersta tragedin är inte de onda människornas brutalitet, utan de goda människornas tystnad”.

I kristdemokratin har alla människor ett unikt och okränkbart värde inte bara ur ett etiskt perspektiv utan också ur ett juridiskt. Om politiska beslut inte följer dessa principer skapas orättvisa, eget berikande och kaos. Vi har alla en uppgift och rätten att vara en fullvärdig del av samhället. Därför är utvecklingen med selektering av människor i olika former en utveckling som leder åt fel håll.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

nominerad till KD:s presidie och Partistyrelsen

”Är detta allt?”

23 februari 2015

Kristdemokrati

 

 

 

 

 

 

Jag kom till hotellrummet i Örebro efter en dag av seminarier och möten med partivänner. En bra dag under Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar vad det gällde ny kunskap, trivsamma återseenden och nya bekantskaper. Ändå infann sig frågan: ”Är detta allt?” Ny (ibland nygammal) kunskap, glada skratt och muntra historier?

Nej, tänkte jag, det är inte allt. Det finns i allt det här arbetet och alla dessa väl organiserade tillställningar en djupare dimension än vad vi många gånger tänker på. Kristdemokraterna har ett väsentligt uppdrag att vara med och förändra Sverige till ett bättre land.

The Economist har kallat kristdemokratin för ”Västeuropas mest succérika politiska rörelse sedan 1945”. I det ideologiska landskapet är kristdemokratin unik eftersom den skiljer sig från högerns övertro på marknadskrafterna, liberalismens individcentrering och socialismens materiella människosyn.

Min drivkraft, min handlingskraft hämtar jag ur de unika värden som finns i kristdemokratin. Många försöker reducera Kristdemokraternas betydelse. Men jag är övertygad om att partiet har en fantastisk möjlighet att växa och bli en påtaglig kraft i bygget av ett mänskligare Sverige.

När jag så småningom lämnar Örebro för västkusten klingar Göran Hägglunds avslutningsord inom mig: ”…ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter”.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)