Archive for the ‘Människovärde’ Category

”Är detta allt?”

23 februari 2015

Kristdemokrati

 

 

 

 

 

 

Jag kom till hotellrummet i Örebro efter en dag av seminarier och möten med partivänner. En bra dag under Kristdemokraternas kommun- och landstingsdagar vad det gällde ny kunskap, trivsamma återseenden och nya bekantskaper. Ändå infann sig frågan: ”Är detta allt?” Ny (ibland nygammal) kunskap, glada skratt och muntra historier?

Nej, tänkte jag, det är inte allt. Det finns i allt det här arbetet och alla dessa väl organiserade tillställningar en djupare dimension än vad vi många gånger tänker på. Kristdemokraterna har ett väsentligt uppdrag att vara med och förändra Sverige till ett bättre land.

The Economist har kallat kristdemokratin för ”Västeuropas mest succérika politiska rörelse sedan 1945”. I det ideologiska landskapet är kristdemokratin unik eftersom den skiljer sig från högerns övertro på marknadskrafterna, liberalismens individcentrering och socialismens materiella människosyn.

Min drivkraft, min handlingskraft hämtar jag ur de unika värden som finns i kristdemokratin. Många försöker reducera Kristdemokraternas betydelse. Men jag är övertygad om att partiet har en fantastisk möjlighet att växa och bli en påtaglig kraft i bygget av ett mänskligare Sverige.

När jag så småningom lämnar Örebro för västkusten klingar Göran Hägglunds avslutningsord inom mig: ”…ett samhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter”.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Folkets röst: ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” – DEL 2

10 februari 2015

Knapp FanpageLYSSNANDETS TID! Här följer DEL 2 av förslag från dialogen ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” på Facebook. Fortsätt komma med inspel. Möjligheterna till profilering för KD har aldrig varit större. Tillsammans finner vi vägen!”

Du kan se DEL 1 av förslagen här.

 • Mer folkets väl i landet.En nertransponerad politik till vardagsmänniskorna.
 • Även det politiska partiet kan vara salt och ljus. Moralister behöver vi inte fler, däremot ett parti som folk känner att de följer mig i min vardag. Hjälper styrker mig i mina val.
 • Det är precis det som Kd måste utvärdera och tydliggöra. Fundera över på skillnaden mellan kristna värderingar och konservativa värderingar. Konservativt är inte samma sak som kristen etik.
 • Kristen har aldrig betytt mesig och politiskt korrekt. KD måste börja gå mot strömmen då och då.
 • Begränsa barnbidraget för de som tjänar mest. Låt de som har lägst lön få två bidrag.
 • Personer som jobbat hela sitt liv måste få en rimlig pension.
 • Trygghet är ett ord som vårt folk behöver få uppleva igen. ”Er går att lita på”.
 • KD måste bryta alliansen, allt annat är svek mot de som inte tillhör de privilegierade.
 • Jag tror vi är beroende av kärnkraften och tycker inte den ska ersättas. Annars tror jag att KD kan vara på väg ät rätt håll.
 • Ett parti som har ett mål kan välja väg och jag tror att KD skulle vara betjänt av att bestämma ett mål, staka ut vägen dit och genomföra resan. Oavsett ledare så kommer en diskrepans mellan ledarskapet och vagnarna att göra vägen framåt vinglig. Det gör att trovärdigheten hos eventuella passagerare minskar för att den påbörjade vägen går till målet, då blir det mindre medresenärer och därmed valresultatet lågt.
 • Tänk om det skulle bli en partiledning som bestämmer sig för att definiera målet och vägen dit med ord som folk känner igen, förstår och som framförallt är betydelsefulla för vardagens liv och grundläggande trygghet. Börja med strukturen, fakta – behov – åtgärd – resultat.
 • KD behöver genomgå en förändringsprocess där social rättfärdighet står i centrum!

 

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD

Folkets röst: ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” del 1

06 februari 2015

ÖraATT LYSSNA ÄR EN KONST! Här följer ett axplock av svaren på en inbjudan på Facebook 3 februari: ”Vad är viktigast för dig? Passa på nu för möjligheterna till profilering för KD har aldrig varit större. Tillsammans finner vi vägen!”

 • Framtiden är ett främmande land. De gör saker annorlunda där. En ny ledare måste tycka om förändring och förnyelse.
 • Om någon vågar stå upp och tala klarspråk till folket på ett folkligt sätt och inge hopp och visa vägen. Då kanske vi har någonting att bygga på?!
 • Det viktigaste är att våga ta debatten i frågor som är känsliga men heta! Att våga diskutera ”elefanten i rummet” att jobba för ett mänskligare och inkluderande samhälle där vi vågar ställa krav på individ och samhälle.
 • Lagstadgad samvetsfrihet för vårdpersonal! En självklarhet!
 • Sänk abortgränsen och lagstifta om rätt till samvetsfrihet!
 • Samvetsfrihet för vårdpersonal, borde vara självklart. Men vidga debatten, det handlar om mer än aborter. Även i Psykvården finns personal som skulle vilja avstå från att delta i ex.vis. ”bältningar”
 • Utveckla valfrihetspolitiken i barnomsorg. Låt vårdnadsbidraget ingå i en större lösning där barnfamiljer ges ännu större frihet att välja mellan olika former och huvudmän, kanske mixa?
 • Formulera en tydlig politik kring den ideella sektorns betydelse i samhället. Hur stödja och uppmuntra? Vilken dialog finns mellan stat/kommun och Kyrkor/föreningar? Varför särbehandlas idrotten?
 • Kanske nås Roland Utbults 12%-mål den dag KD lyckats få in i det allmänna medvetandet att partiet har en annan själ än den som ihärdigt pådyvlas: den fundamentalistiska kristna högern med USA-anstrykning.
 • Gå med i Nato!
 • Fortsätt med förslag som förbättrar integrationen, inte minst när det gäller sysselsättning och bostäder.
 • Avveckla kärnkraften och satsa på förnyelsebart i alla dess former!
 • Pensionsfrågorna om hur det kan komma sig att så många kvinnor inte kommer att kunna försörja sig under ålderdomen.
 • Kristdemokrati handlar om människors unika värde och detta får aldrig stå tillbaka för politiska kompromisser. Keep up the good work!
 • Vi måste göra något åt psykvården och BUP nu. Våra barn och ungdomar mår allt sämre, många vuxna har det tufft.
 • Gör som Lewi Pethrus sade: – Angående vår politiska inriktning i detta nya parti ska vi göra så här. Vi ska ta den socialdemokratiska ekonomiska politiken i sin helhet, och tillägga kristna värderingar. Så får det bli.
 • Tillbaka till grundfundamenten Vad var tanken från början med Kd Driv dom frågor som Kd kärnväljare anser viktiga Var inte rädd att säga , det som ändå alla andra tänker.
 • KD ska vara ett parti för folket, inte bara storfinansen, folket uppfattar oss som ett stödparti för moderaterna.
 • Hitta tillbaka till de kristna kärnvärdena och exempelvis en öppen invandringspolitik och värna om utsatta grupper i samhället.
 • 1 Familjepolitiken 2 Skolan, mindre klasser och mer kompetenta lärare/ fröknar 3 Integrations/ migrationsfrågor
 • Värna om att vårt land fortsatt skall ta ansvar för människor på flykt. Välkomna de som flyr undan världens elände. Gärna med en ytterligare humanisering av asylmottagandet och möjligheten att återförenas med anhöriga.
 • Hitta konstruktiva lösningar för hur vi också ska ta hand om dessa som kommer på ett bra sätt. ”Volymerna” är inte problemet, det är bristerna i mottagning och integration som bör adresseras. Med en väl fungerande integration kan asylmottagandet i princip vara obegränsat…
 • Vi behöver utveckla vårt sätt att förhålla oss till varandra, som partier, personer o organisationer, där kan vi vara överens. Jag tycker dock det är en mycket skrämmande utveckling när KD vill försvåra för människor från helvetet i ex Syrien att komma hit. Du säger att du inte sneglar på SD, det är bra. Men att flytta intill SD just i den fråga de har stått ensamma i, det är enligt mitt sätt att se – ett väldigt långt steg bort från den kristna värdegrund ni säger att ni har som utgångspunkt. Det gör mig ledsen.
 • De kristna värderingarna kommer inte att gälla sedan när muslimer är i majoritet! Inser ni inte det? Det finns bara en gud för muslimer och det är Allah, inte Jesus! Man ska inte vara så naiv!
 • Jag har aldrig röstat på KD. Men jag och många med mig skulle nog börja göra det om ni stod upp för sanna kristna värderingar. Många känner nog sig väldigt svikna. ”Frimodighet ger stor lön”
 • KD har inte velat utreda nuvarande abortlag för att ev föreslå förändringar, tvärtom öppnat för abortturism. Inte heller drivit frågan om samvetsfrihet för barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.
 • Tror inte att man efterfrågar ”Kristen etik och moral” i större omfattning, åtminstone inte utanför de religiösa kretsarna. Att ha ”Krist” i partinamnet tror jag är ett rött skynke för ”den stora massan” Visst, etik o moral i sig är absolut ett bra riktmärke, men att blanda ihop religion och politik är ingen bra väg mot 12% , det (K) D ska försöka göra är att bryta fördomsvallen och det gör man inte i abortmotståndens namn, eller att peka moraliska fingrar. Lär av CDU i Tyskland istället
 • När pastor Lewi Pethrus tog initiativ till bildandet av detta parti, var det just utifrån att han trodde på att det behövdes ett nytt parti i Sveriges riksdag, med förankring i en kristen värdegrund. Det var alltså inte för att det behövdes ett nytt allmänborgerligt parti, utan för att det behövdes ett parti som vågade stå upp för etik och moral förankrad utifrån en kristen värdegrund.
 • KD behöver vara det som det var ämnat att vara från början och inte hålla upp fingret för att se vartåt vinden blåser.
 • Angående invandrare, ge dem rätt att plugga engelska på förläggningarna. Nu får de inget göra så länge de inte vet om de får stanna. Det skulle ge dem något att göra och de har nytta av var de än hamnar.
 • Tillsammans med tydliga mål lär det ju bli bra. En kristen indentitet och profil som kan vara med och påverka. Jag förstår att man måste gå halva vägen var i mycket för att kunna samarbeta. Men en del frågor som hör till viktiga värderingar som utgör mer av att bevara vårt samhälle i en dräglig mänsklighet borde vara fridlyst och omutbart. Sedan tycker jag att man inte behöver skämmas för vårt kristna arv vilket har inspirerat vårt samhälle i rätt riktning.
 • Jag tror man ska vara lyhörd att lyssna in impulserna i samhället för att sedan ganska omgående vara närvarande och ge svar i ett brus av intryck som delas digitalt i warp fart. Man kanske inte hinner med allt men bygga upp gedigna artiklar med fördjupning. Men samtidigt vara bergfast i vissa ämnen för att inte vara en ”vindflöjel” som ”vänder kappan efter vinden” utan skapar en pålitlighet och förtroende i vilja man är och vill. Gör man detta grundligt och seriöst som jag tror du menar då kan man t.o.m. vinna tillbaka ”kärnväljare” och det finns en bred uppbackning av kristna medmänskliga värderingar också hos dem som inte har en personlig kristen tro men sympatiserar med kristna värderingar och traditioner.
 • Det har ju kommit hit folk från andra länder som redan är mycket seriösa kristna och just nu upplivar dom kristna församlingar med sin respekt och vördnad av kristna värderingar och som känner att dom kommit till ett s.k ”kristet land” med en frihet och demokrati. Mitt tips varför inte bekänna oss att vi är ett kristet land och vara frimodiga att försvara vårt grundfäste nu när det stormar så mycket.
 • Glömde säga en sak som jag tycker är jätteviktigt att KD gör: Stå upp för Israel!

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Att vara kristen i politiken

01 februari 2015

KD PrincipprogramEn kristen politiker kan utgöra ”en positiv påverkan på samma vis som för varje kristen som inte lämnar tron hemma utan tar med sig den till sitt dagliga jobb, inte minst i den brännande frågan om invandring och integration”, skriver Elisabeth Sandlund i Dagen den 13 januari i år.

Det är klokt skrivet. Jag ser i riksdagsarbetet min kristna tro som en enorm resurs där jag aldrig upplever mig stå ensam. I den utsatthet och de utmaningar som jag befinner mig i är mitt andliga liv och min inre övertygelse en inspirationskälla och en tröstande kraft i motgångens stund.

Den norske politikern Erik Lunde skriver i sin bok ”Kristen demokrati” att ordet ”kristen” i kristdemokratin har varit rörelsens styrka och svaghet. ”Styrka för att de kristna värderingarna har haft avgörande betydelse när det gäller utvecklingen av mänskliga rättigheter, demokrati och omsorg för de som behöver samhällets stöd. Svaghet eftersom kristdemokratin har blivit missförstådd som kristendomens, eller kyrkans, representant i politiken.”

Kristdemokrati är inte detsamma som ”kristen politik”. Kristdemokratin är en politisk ideologi byggd på värderingar och principer ur den kristna idétraditionen. Man behöver heller inte vara uttalat kristen för att kallas kristdemokrat eller rösta på Kristdemokraterna. Det handlar bland annat om en radikal politik för att säkra social rättfärdighet.

I det ideologiska landskapet är kristdemokratin unik eftersom den skiljer sig från högerns övertro på marknadskrafterna, liberalismens individcentrering och socialismens materiella människosyn. I kristdemokratin har alla människor ett unikt och okränkbart värde inte bara ur ett etiskt perspektiv utan också ur ett juridiskt. Om politiska beslut inte följer dessa principer skapas orättvisa, eget berikande och kaos.

Bland de kristdemokratiska principer som tilltalar mig mest är ofullkomlighetstanken. ”Föraktet för de svaga och önskan om en fullkomlighet kommer alltid att kulminera i katastrof” skriver Erik Lunde. De kristdemokratiska partierna växte fram i kölvattnet av andra världskriget som en absolut motsats till mellankrigstidens totalitära strömningar och ideologiska fanatism, där människan var reducerad till ett medel.

Ingemar Olssons sång ”Du vet väl om att du är värdefull” är älskad. Den talar om det medmänskliga och varje persons unika förmåga att bidra till samhället utifrån de gåvor man fått. Vi är alla sårbara och ofullkomliga och vi behöver varandra. Vi har alla en uppgift och rätten att vara en fullvärdig del av samhället. Därför är utvecklingen med selektering av människor i olika former en utveckling som leder åt fel håll. Människan har rätt till skydd från livets början till en naturlig död.

Politik är att påverka. Det är i de ständigt pågående frågeställningarna och processerna som jag går till jobbet och bär min kristna tro med mig in i arbetet. Den kristna tron är inte bara en energikälla, det är också en kompass i svåra etiska frågor. Och som andra som går till jobbet och bär sin tro med sig är jag målmedveten och inställd på att göra skillnad.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Alla dessa goda krafter

20 augusti 2014

Julia SwiftAv Sveriges befolkning över 16 år är 79 procent medlemmar i minst en förening.

Tiden som läggs på ideellt arbete uppgår ungefär till fyra timmar per vecka, vilket motsvarar cirka 400 000 årsarbetskrafter. Överallt finns engagerade människor som brinner för sina föreningar; föräldrar som kämpar i barns idrottsklubbar, diakoner som delar ut matkassar, biståndsarbetare som brinner för sin sak och nykterhetsrörelsen som driver hjälpverksamhet för personer med alkoholproblem.

För Kristdemokraterna har civilsamhällets alla organisationer en viktig roll i samhället. I vårt Sverige kommer samhället alltid att vara större än staten. I regeringsställning har vi framgångsrikt arbetat för att skapa bättre förutsättningar inte bara för familjer och företag utan också för föreningar i det civila samhället.

Vår ideologi har omsatts i konkreta politiska beslut. Ett av de viktigaste förslagen är att vi gjort det möjligt för privatpersoner att göra avdrag för gåvor till organisationer. Man kan göra skatteavdrag på 25 procent för gåvor upp till 6 000 kronor. Sedan 2012 har antalet gåvogivare ökat med 135 000 personer, och i antal kronor gav svenskarna år 2013 cirka 344 miljoner mer än året innan.

Bara i Västra Götalands län har givandet ökat med närmare 55 miljoner kronor på ett år, inte mindre än 33 procent jämfört med 2012.

En viktig del av det civila samhället är trossamfunden. De står för en rik verksamhet för både unga och gamla, där värderingar och etik diskuteras. Den religiösa övertygelsen är en stark drivkraft för bland annat sociala insatser för medmänniskor. I stunder av kris ses samfunden som en trygg plats dit människor söker sig för samtal och tröst, men däremellan uppmärksammas sällan deras betydelse eller insatser för samhället.

Regeringen anser att trossamfunden har en viktig roll, därför att deras unika verksamhet har en betydelse för samhället, men även för att de når människor som tycker att det är lättare att ha kontakt med en ideell organisation än med myndigheter. Därför har bidraget till trossamfunden de senaste åren höjts med närmare 60 procent.

Regeringen har även tillsatt en utredning, som leds av kristdemokraten Dan Ericsson, som ska se över hur staten ska kunna underlätta för det civila samhällets organisationer att bedriva sin verksamhet, att utvecklas och därigenom bidra till demokrati, välfärd, folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.

Det finns ingen enkel manual för hur ett samhälle ska möta alla utmaningar, men gemenskap är en nyckelfaktor där det civila samhället spelar en viktig roll. Vi är övertygade om att alla föreningar och församlingar behövs för att bygga ett tryggt, varmt och medmänskligt samhälle.

Stefan Attefall (KD)

Samfundsminister

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot Bohuslän

Länk: kristdemokraterna.se

Om politiken som ett kall

01 juni 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJag läser just nu Lars Korvalds memoarer ”Politikk og kall”. Han var norsk statsminister en period och en av förgrundsfigurerna i Kristelig Folkeparti (KrF), Norges motsvarighet till Kristdemokraterna, under 1970-talet och början av 80-talet. I valet 1977 använde han också musiken som ett medel att nå ut till väljarna…

 Lars Korvald skriver: ”Partiets politik hör framtiden till. Jag tror att erkännandet att vi har rätt kommer att visa sig i frågor om grundläggande värderingar och i miljö- och resursfrågor. Jag tror också att erkännandet kommer när det gäller behovet av en politik byggd på ’nestekjærlighet’, värme och mellanmänsklig gemenskap.”

Jag tror på Kristdemokraterna! Jag tror på de kristna värderingar som ligger till grund för partiet och vårt samhälles demokratiska utveckling. Konsekvenserna av de värderingarna är bl.a. ett starkt socialt engagemang för människor som lever i utsatta situationer. Det handlar också om förvaltarskapstanken som resulterar i ett starkt klimat- och miljöengagemang.

Kristdemokraterna är också det parti som på allvar lyfter fram de etiska frågorna kring vårt samhälles utveckling. Jag hörde det i EU-valrörelsen när Lars Adaktusson talade mycket om värderingar. Jag hörde det i Alf Svensson tal om ”närvärme” i ett klassiskt inlägg i valrörelsen 1998.

Kristdemokraterna är ”den sociala rösten”, inte bara i Alliansen utan i hela den svenska politiken. Det sociala perspektivet med människovärdet i centrum och en familjepolitik med fokus på barns och ungas uppväxtvillkor.

Lars Korvald skriver i avslutningen av sina memoarer: ”Det kommer alltid att finnas behov av ett kristet socialt parti som bär en kristen kulturutveckling med upprättelse av människovärdet som huvudmål”.

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Trenden är bruten – nu går vi mot 12%

26 maj 2014

Knapp 12 mot 6Kristdemokraterna har fått 6% i valet till Europaparlamentet. Det är en stark ökning från de 4,68% som vi fick i EP-valet 2009. Det är också en opinionsmässig framgång eftersom våra väljarsiffror dalat i varje val sedan 1998. Därmed är trenden bruten – vi är nu halvvägs till 12%!!!

Jag har sagt det förut och jag säger det igen – KD är ett 12%-parti!!! Vi har varit där förut och vi ska dit igen.  Vi vet också att Göteborgs Universitet i en undersökning i samband med riksdagsvalet 2010 visade att Kristdemokraterna skulle haft 12,8% om väljarna valt efter sina politiska åsikter. Och när trenden neråt nu är bruten så handlar det om att få in känslan av att det målet är möjligt att nå. Vi har en politik byggd på en värdegrund om förvaltarskap och människovärde som ett samhälle i utveckling inte kan vara utan.

”Jag tillåter mig att vara säker”, sa Gudrun Schyman om FI:s chanser att till hösten ta plats i Sveriges Riksdag. Hon talar om Feministiskt Initiativ som en folkrörelse. Det är naturligtvis överdrivet och stöddigt men Gudrun vet vad hon gör. Det handlar om en strategi där man får människor att koppla upp sig till vinnare. Självklart vill man vara med i ett vinnande lag. Där föds också en stor del av den energi som kännetecknar ett lag i medvind.

Jag minns riksdagsvalet 2010. Målet för mig var att bli personkryssad med 8% av Kristdemokraternas röster i mitt valdistrikt Västra Götaland västra/Bohuslän. Efter mycket hårt arbete nådde jag 16,5%, ett av de starkaste mandaten i Sveriges riksdag. Men jag hade inte nått dit utan mina medarbetare. Vi var och blev ett vinnande team!

Nu börjar valrörelsen inför riksdags-, kommun- och landstings/region-val 14 september. Det kommer att bli hårt arbete och många kommer att ge sig hän inom Kristdemokraterna för att så småningom kunna brista ut i de jubelrop som kännetecknar, inte minst under valvakor, de som gått segrande ur striden,

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

 

Press: DN, Svenska DagbladetDagenExpressen

6% – nu är vi halvvägs till 12%!

12 maj 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI dagens väljarundersökning från Demoskop inför EU-valet 25 maj, publicerad i Expressen, ligger Kristdemokraterna på 6%. Det betyder att vi är halvvägs till de 12% som jag hävdat att KD som parti ska ligga på i den svenska riksdagen – minst 12%!

Därför har jag också tryckt upp knappen ”KD över 12% Valen 2014”, läs mer om det här.

Jag har alltid sagt att vi är ett 12%-parti. Men inte bara jag: en väljarundersökning vid Göteborgs Universitet i samband med valet 2010 visade att KD skulle haft 12,8% om väljarna hade röstat efte sin politiska övertygelse.

Vi har dessutom varit där över 12% och vi ska dit igen!

Lars Adaktusson (t.v. på bilden) är Kristdemokraternas toppnamn i EU-valet. Han kommer att bli en bra arvtagare till Alf Svensson i Bryssel.

En viktig poäng är att du som väljare går och röstar i EU-valet söndagen den 25 maj – och att du gör det utifrån din övertygelse!

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Många vanvårdade drabbas igen

17 januari 2014

Barnhem SverigeRegeringspartierna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet står bakom den ramöverenskommelse som ligger till grund för ”lagen om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall”. Ett mycket hedervärt initiativ till upprättelse för de som vanvårdats i den svenska samhällsvården mellan 1920-1980.

Ersättningsnämnden är den myndighet som hanterar de olika fallen. Att det skulle bli svårbedömt med ersättningarna berättade nämndens ordförande Göran Ewerlöf redan i januari 2013.

Nu hopar sig mailen och berättelserna från personer som fått avslag på sin ansökan om ersättning. Mötet med Ersättningsnämnden beskrivs av flera som hårt. Det kan givetvis bero på att man kommer som en mycket skör människa och möter en nämnd som sitter på rätten att besluta om det är så att övergreppen man genomlevt varit av tillräckligt allvarlig art. Om ett avslag på ansökan sedan kommit har det bara bekräftat att det trauma man genomlevt i fosterhem eller på barnhem inte varit tillräckligt illa och omänskligt.

Vad är det då för vanvård som det handlar om? Här några exempel: Inlåsning i skrubbar, tvångsmatning, att vara utan mat, brist på vård, försummelse, kroppsarbete, bestraffningar i form av stryk eller piskrapp, brist på skolgång, sexuella övergrepp.

Ett bekymmer är att nämnden har att förhålla sig till förhållandena vid tidpunkten för händelserna. Det betyder att den tidens lagar skall ligga till grund för bedömningen. Socialstyrelsen ger i publikationen ”Råd och anvisningar” (1948:9) tydliga anvisningar vad barnen inte får utsättas för. Det handlar om bl.a. inlåsning, tvångsmatning och stryk. Väger Ersättningsnämnden in Socialstyrelsens anvisningar och andra föreskrifter och förordningar från den tiden när man gör bedömningen av de upplevelser som ska ligga till grund för ersättning?

Av tänkta 5.000 fall hade det kommit in 3.594 ansökningar i december 2013. Sammanlagt 1.101 beslut hade då fattats och i 618 fall hade de sökande beviljats ersättning. 483 personer hade fått avslag på sin ansökan (drygt 43%). För dem som fått avslag är det knappast någon tröst att majoriteten av de som sökt fått ersättning. För dem har sveket de en gång fick genomlida istället upprepats ännu en gång. Och det efter att på nytt ha fått öppna såren från ett ofta helvetiskt lidande.

Upplevelserna påverkar hela människan och hela livet. För många har det betytt känslomässiga störningar med psykiatrisk problematik som följd, bristande utbildning och ekonomisk utsatthet. Berättelserna är många. För de som verkligen genomlevt vanvård av allvarlig art och ändå nekas ersättning fortsätter detta trauma.

Frågorna måste ställas: Finns det personer som nekats ersättning trots att de blivit utsatta för allvarliga övergrepp eller försummelser? Är Ersättningsnämnden för hård i sina bedömningar?

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Konsten att ta emot uppmuntran

29 oktober 2013

Beröm bildDet hände i början av åttiotalet att jag turnerade någonstans i Gävletrakten. Jag medverkade en kväll i ett mötestält med ett par hundra personer. Det var en bra atmosfär och jag hade god kontakt med publiken. Jag fick sjunga extranummer och applåderna ville inte ta slut…

Det var då jag skulle ha tackat ordentligt men jag bara vek undan och tänkte att Gud ska ha all äran. Det måste ha märkts på mig för efteråt kom en äldre dam fram till mig och sa: ”Du måste lära dig att ta emot kärlek från människor”.

Jag minns den händelsen så väl därför att den lärde mig en viktig läxa: Visst är det så att Skaparen ska ha all äran men det är inte fel att ta emot uppmuntran från människor.

Tommy Dahlman har en krönika den här veckan som han kallar Sankt Roland. Han öser beröm över mig och mina sånger. Han önskar mig dessutom lycka till i nästa riksdagsval. Eftersom jag lärt mig att ta emot kärlek från människor så har jag inga problem med det. Jag blir glad och uppmuntrad av hans generositet.

Att bli helgonförklarad är jag dock inte van vid och jag är inte alls säker på att mina närmaste skulle hålla med. Jag funderar också på vad Moder Teresa, Karol Wojtyla och andra som är helgonlika skulle säga om jag klampade in på deras område.

Tommy Dahlman, färgstark predikant och föreläsare, skriver om vikten av att uppmuntra andra. Det är också viktigt att ta emot uppmuntran och hantera den på ett bra sätt. Om man lär sig den konsten så kan det bli till stor hjälp i livet.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD), musiker