Archive for the ‘Massmedia’ Category

PK är ett gissel

30 juli 2013

Poltiskt korrekt mediaNyligen fick jag, tillsammans med ett antal riksdagsledamöter från andra partier, frågan från nyhetssajten Nyheter24: Anser du att Ramadan är en svensk tradition?

Jag svarade: ”Nej, det är inte en svensk tradition. Inte i betydelsen svenska sedvänjor som förts vidare genom generationer. Men det är en jätteviktig del av det muslimska året”.

Till min förvåning (som inte skall överdrivas) så svarade de övriga ja på frågan (utom en moderat som var tveksam). Flera svarade ”Självklart är Ramadan en svensk tradition” (se länk nedan).

Nyheter24 hade också ställt samma fråga till allmänheten. Av dessa svarade 86,6% nej. Bara 3 % höll med de politiker som svarat ja på frågan.

Det man frågar sig är varför de ja-sägande politikerna svarade som de gjorde? Jag tror att de gjorde det av rädsla för att stöta sig med de muslimska väljarna. Att den breda allmänheten har en annan uppfattning stör dem inte eftersom de tror att de på det här sättet framstår som progressiva, om inte annat så i medias ögon.

Det kallas att svara ”politiskt korrekt”, förkortat PK.

Problemet är att PK hindrar oss från att få en ärlig och öppen debatt om olika frågor. PK håller borta människor från att diskutera viktiga frågor samtidigt som samhället förändras. PK sätter munkavle på personer med sunda och bra åsikter.

Tänk på att vår demokrati bygger på frihet att tänka och att uttrycka sig. Samtidigt bidrar media, professionella tyckare och en del politiker till att bara vissa frågor diskuteras och under speciella former.

Ta frågan om religion och politik. Genom årtionden har religiösa övertygelser hållits borta från det offentliga och politiska rummet i Sverige. Det skall hållas privat. Trots att livsåskådningar har stor plats i många människors vardagsliv så har den inte fått någon betydande plats i den offentliga debatten.

Vi behöver försvara det fria samhället och rätten för varje människa att uttrycka sig fritt. Vi behöver skapa ett utrymme där debatten inte hämmas på grund av det politiskt korrekta. Men hur går det till? Genom att hålla debatten och samtalet levande i viktiga frågor så att fler vågar yttra sig, framföra sina åsikter och bli en del i samtalet. Bara så kan vi få en ärlig och öppen debatt och finna nycklar till dagens och framtidens utmaningar.

http://nyheter24.se/nyheter/politik/749479-politikerna-sjalvklart-ar-ramadan-en-svensk-tradition

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot