Archive for the ‘Reinfeldt’ Category

Telefonkontakt direkt från Bryssel med statsministern

08 mars 2014

ReinfeldtDet är oro i och omkring Ukraina. Ryssland genomför en aggressiv militär aktion på Krimhalvön. I samband med detta möttes EU:s regeringschefer i möte torsdag kväll 6/3. Efter mötet fick vi i riksdagens EU-nämnd en redogörelse från statsminister Fredrik Reinfeldt per telefon. Vi ställde sedan frågor till honom.

Här kommer en kortfattad återkoppling av telefonmötet – som är offentligt via riksdagens hemsida/SVT Forum – mellan EU-nämnden och statsminister Fredrik Reinfeldt (på linje från Bryssel):

Ukrainas premiärminister Arsenij Jatsenjuk deltog i regeringschefernas möte. Han beskrev läget som spänt och dramatiskt. Han välkomnade associeringsavtalet med EU liksom ekonomiskt stöd på 11 miljarder euro (delvis villkorat).

Ett uttalande (engelska) lades på vårt bord som alla regeringschefer ställt sig bakom. Det innehåller bl.a. starkt stöd till Ukrainas suveränitet, stöd till regeringen, fördömande av den ryska aggressionen, begäran om att Ryssland lämnar Krim.

Den folkomröstning på Krimhalvön som Ryssland initierat strider mot Ukrainas grundlag.

Som ett nästa steg framöver (om inte situationen förbättras) handlar det om att avbryta bilateralt avtal med Ryssland och frysning av tillgångar. Dessutom ställs G8-toppmöte in i Sotji i sommar. Ryssland är mer ekonomiskt beroende av Europa än vice versa.

Min fråga till statsministern: Det ges från EU ekonomiskt stöd och dessutom skapas associeringsavtal med Ukraina. Hur kan den här utvecklingen i förlängningen resultera i en tätare förbindelse mellan Ukraina och EU sett bl.a. utifrån folkviljan? Ett EU-medlemskap?

Statsministerns svar: Ukraina är en suverän stat. De har presidentval 25 maj. Dörren står öppen till EU och det associeringsavtal som nu skapas är positivt. Men landet själv avgör eventuellt EU-medlemskap.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot i EU-nämnden