Archive for the ‘Religion’ Category

Man känner sorg

21 mars 2011
Att sätta sig in i den situation som alla dessa människor som drabbats av tsunamin i Japan upplever är inte möjligt. Den obeskrivliga sorgen över förlorade anhöriga saknar gränser. Kvar blir tomhet och ett försök att gripa tag i det halmstrå av hopp som finns kvar

Ändå är det inte mängden omkomna eller statistiken som berör mest. För den enskilde som förlorat sin son, dotter, förälder eller vän är saknaden oerhörd. Jag är själv uppvuxen vid havet och en av mina bröder drunknade i hamnen på Öckerö innan jag föddes. Min mor och far måste ha lidit fruktansvärda kval över det som hände. Sorgen satt i hos dem hela livet. De lyckades med vänners hjälp och genom sin kristna tro ändå se att livet på något sätt gick vidare.

Religionshistorikern Karen Armstrong, som medverkade i ett av Skavlans TV-priogram, ser just hur religionen kan besvara våra innersta frågor, något som tekniken och vetenskapen inte förmår. Skavlan kopplade händelserna i Japan till religionens betydelse för att hjälpa människor att finna meningen med livet.

Kärnkraftsolyckan i Fukushima öppnar upp för frågor kring kärnkraften som framtidens energikälla. Vi är sårbara, både som samhälle och enskilda människor. Men kärnkraften kommer troligen att finnas under många generationer, kanske för all framtid. Det är utmaningen för politiken och vetenskapen.

Vi vill alla uppleva trygghet och glädje över att vara människor med de möjligheter som livet bjuder. Just nu känner jag mest sorg över det som hänt och händer människor cirka 11 timmars flygresa från oss i Sverige.

Roland Utbult
Riksdagsledamot (KD)

Politik och religion

30 maj 2010

Mona Sahlin fick applåder på Miljöpartiets kongress nyligen när hon sa: ”Det Kristdemokraterna är för ska man vara emot”. Så här börjar KD:s principprogram: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.” Bra ändå att Sahlin och Miljöpartiet talar klarspråk så man vet var de står.

Religion är inte politik. Politik är inte heller religion. I många kulturer är emellertid religionen bärare av den människosyn och etik, som genomsyrar samhället. I det avseendet är i vår del av världen kristendomen den tongivande förmedlaren av den människosyn och de grundläggande värden, som motiverar mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Mitt sociala engagemang med bl.a. tio år i en organisation i Göteborg som arbetar med personer som hamnat i hemlöshet, missbruk eller psykiatrisk problematik är grunden för mitt politiska engagemang. Jag har sett hur det går att förändra människors situation och därför tror jag att det går att förändra samhället till det bättre. Politik är för mig att påverka. Jag vill göra det utifrån min kristna människosyn om människans okränkbara värde och med Jesu liknelse om den barmhärtige samariern som utgångspunkt. I liknelsen tar en samarier sig an en person som ligger slagen vid vägkanten och visar därmed på en medkänsla som får konsekvens i praktisk handling.

Liknelsen är en fråga: Vem är min nästa? Den talar inte bara om att vi ska hjälpa dem som vi är bekanta med utan också främlingar och okända. Den ger oss hjälp att förstå den utgivande kärlekens princip och får praktiska konsekvenser för oss när det gäller integration av invandrare som kommer från oroliga områden och att motverka alla former av social utslagning. Ett samhälle behöver en gemensam värdegrund. Den kristna idétraditionen och värdegemenskapen har format och utvecklat vårt västerländska samhälle av demokrati och frihet. På det personliga planet har den hjälpt oss som människor att förhålla oss till etik och moral. Att ha en gemensam värdegrund är inte bara ett stöd för enskilda personer, det handlar om en hel nations välbefinnande.

När jag läser de olika politiska partiernas program så framstår en bild allt klarare: Det finns endast ett parti i Sverige som uttryckligen i sitt partiprogram bygger sin politik på kristna värderingar. Inget annat parti har den kristna etiken och idétraditionen som uttalad utgångspunkt. I Kristdemokraternas principprogram står följande: ”Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum”. Ett samhälle som nu visar sig så sårbart på både sociala och ekonomiska områden är i stort behov av en sammanhållande värdegrund. Jag menar att den öppna kristna människosynen med ett starkt socialt engagemang och förvaltande av skapelsen är den kompass vi behöver för att skapa ett samhälle där människor upplever trygghet, gemenskap, öppenhet och frihet.

Detta kommer jag att arbeta för och jag är stolt över de pionjärer som startade Kristdemokraterna och såg behovet av en röst som lyfte fram den kristna idétraditionen. Låt mig avsluta med ett citat ur Kristdemokraternas idéprogram: ”Kristdemokraterna bildades inte för att slå vakt om en särskild samhällsgrupps intressen, utan för att främja idéer med grund i den kristna etiken. Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.” Kan det sägas bättre?

Roland Utbult (KD)

Riksdagskandidat 2010

Einstein och Paulus

12 oktober 2009

Veckans tanke på min politiska hemsida www.kryssautbult.nu kommer från vetenskapsmannen och snillet Albert Einstein (1879-1955): ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.

Einstein levde ju under första hälften av 1900-talet och kunde knappast ha insikt om de enorma förändringar som skulle komma., t.ex. när det gäller klimatfrågan. Mot ljuset av det är hans uttalande imponerande.

De gamla lösningarna på de stora problemen har inte visat sig hålla. Så vi kanske behöver förflytta oss tillsammans för att få ett nytt perspektiv och hitta vägar till nya lösningar. För mig som kristen finns de nya vägarna och tankarna i vandringen tillsammans med Jesus!

Även om fysikern och nobelpristagaren Albert Einstein var en av våra största tänkare så var han ändå som människa begränsad när det gällde att förstå hela Guds skapelse och de djupa dimensioner som finns i Jesu liv och undervisning.

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” Paulus i Romarbrevet kapitel 12.

Valrörelsen är igång

01 oktober 2009

railroad_tracks

Om mindre än ett år är det val. Det kan verka avlägset för många men sanningen är den att valrörelsen redan är igång, på flera plan. Vi läser i Dagen och Kyrkans Tidning om hur  den sekulära organisationen Humanisterna startar ett nätverk bland riksdagsledamöter för att få mer att säga till om i Sveriges Riksdag.

Som kristdemokrat vill jag naturligtvis peka på den kristna trons och traditionens betydelse, inte bara för enskilda personer utan också för vårt land som nation. Varje människa ska mötas med respekt och i argumentationen med Humanisterna (hur lyckades de lägga beslag på det ordet?) kommer jag att lyssna men också vara tydlig med var jag står.

Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund. Det innebär att människovärdet och de etiska grundvärdena står i centrum i den kristdemokratiska politiken. Ledorden är trygghet och gemenskap. 

Min förhoppning är att efter nästa års val få representera Kristdemokraterna i riksdagen, läs mer på min hemsida genom att klicka här. Då kommer jag att med respekt för andra människors åsikter vara tydlig med att jag bärs av en kristen tro  

Det är intressant att Kristdemokraterna till stor del har hand om Socialdepartementet inom regeringen. Det betyder att kristdemokratins värdebaserade politik har chans att lyckas och att människor i utsatta situationer kan se en möjlighet till en ljusare framtid.

Roland Utbult (KD)

Sverigedemokraterna inget alternativ för kristna

21 september 2009

Sverigedemokraterna går framåt i årets kyrkoval. Det kan vi läsa om i bl.a. Svenska Dagbladet, Dagen och Göteborgs-Posten. De går framåt trots att de, enligt statsvetaren Magnus Hagevi, inte har något större intresse av religion. De ser kyrkovalet som en språngbräda mot riksdagen. På sin hemsida manar partiet sina väljare att gå och rösta: ”Ett starkt resultat i detta val skapar en starkare plattform inför riksdagsvalet 2010.”

Om ett år är det val till riksdag, landsting och kommun i Sverige. Ett antal undersökningar, bl.a. i Sifos första väljarbarometer efter sommaren, visar att Sverigedemokraterna är på väg in i riksdagen. I demokratiska val har väljaren givetvis makten över sin egen röst och om Sverigedemokraterna lyckas så måste valresultatet respekteras. Men det kan bli en komplicerad situation om SD blir tungan på vågen.

För mig som kristen är Sverigedemokraterna inte ens ett alternativ. Deras ideologi utgår inte från kristna grundvärden utan har sina rötter i en invandrarfientlig strömning som värnar om nationalstaten. Sverigedemokraterna vill enligt sitt program ”upphöja det svenska” och varnar för ”inskränkningar av den nationalistiska principen”.

Det Sverigedemokraterna gör är att koppla invandringen till samhällets olika problem. Det finns mycket i invandringspolitiken som har misslyckats och behöver förändras. Men det är en sak att hämta sin näring i missnöjet hos många svenskar. En helt annan och svårare uppgift är att finna en lösning. Då handlar det om att utgå från en människosyn som inte kränker personer eller grupper.

För mig som kristdemokrat innehåller Jesu liknelse om den barmhärtige samariern den människosyn som jag ansluter mig till. Budskapet är en fråga: Vem är min nästa? Jag tror att det bästa sättet att möta Sverigedemokraterna är att bemöta deras partis och kandidaters argument sakligt och korrekt. Då tror jag att deras ideologi, eller brist på ideologi, kommer att träda fram och de blir inte längre ett intressant alternativ inför nästa års val.

Roland Utbult (KD)