Archive for the ‘Riksdagsval 2010’ Category

Dags att ta över stafettpinnen

10 september 2010

 

 

 

 

 

 

 

Rosita Runegrund har varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Västra Götaland västra (hela Bohuslän + kommunerna Mölndal, Partille och Härryda) sedan 1998. Hon har gjort betydande insatser för människor i utsatta situationer och har dessutom ett starkt engagemang när det gäller utrikespolitik.

Nu lämnar Rosita över stafettpinnen till den som blir ny riksdagsledamot för KD efter valet 19 september. Det skulle vara en ära att få ta över efter Rosita och fortsätta lyfta viktiga frågor för Västsverige, för landet som helhet och för hela den planet som vi är satta att förvalta.

Roland Utbult  (KD)

www.kryssautbult.nu

Det händer i valrörelsen

24 augusti 2010

Efter en konsert i somras i norra Bohuslän hörde Berit av sig. Hon berättade att hon länge haft en bön i sitt hjärta att kyrkan där hon bodde skulle fyllas av människor. När vi var där med vår konsert fylldes kyrkan nästan helt.

Dagen efter mailade Berit och beskrev sin glädje över konserten och alla människor som kommit till kyrkan. Men så skickade hon ytterligare ett mail: ”Jag har sett på Facebook att du vill ha hjälp i valrörelsen. Jag tror att jag kan bidra…”

Jag anade inte då vilken insats Berit skulle göra (och kommer att göra eftersom valrörelsen nu går in i ett intensivare skede). Hittills har hon varit med att klistra affischer, delat ut Kristdemokraternas broschyrer och mina personvalsfoldrar på bl.a. Rabbalshede marknad, pratat med människor i sin omgivning om min kandidatur. Det kan mycket väl vara så att när kryssen på valsedlarna räknas samman efter valet den 19 september så är det Berits insats som i hög grad bidragit till min seger. I så fall ska jag se till att Berit och Anish (som hjälps åt på bilden ovan) och alla de andra som aktivt hjälper till under min peronvalskampanj, ska dela den segern med mig!

Vi går nu in i tre veckors hårt kampanjande för Kristdemokraterna i valkretsen Västra Götaland västra (hela Bohuslän + kommunerna Härryda, Partille och Mölndal). Med tanke på händelsen med Berit och annat mirakulöst som inträffat hittills, så ser jag fram emot en spännande och inspirerande personvalskampanj. Läs mer på www.kryssautbult.nu

Roland Utbult

Riksdagskandidat  (KD)

Politik och religion

30 maj 2010

Mona Sahlin fick applåder på Miljöpartiets kongress nyligen när hon sa: ”Det Kristdemokraterna är för ska man vara emot”. Så här börjar KD:s principprogram: ”Kristdemokrati är demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.” Bra ändå att Sahlin och Miljöpartiet talar klarspråk så man vet var de står.

Religion är inte politik. Politik är inte heller religion. I många kulturer är emellertid religionen bärare av den människosyn och etik, som genomsyrar samhället. I det avseendet är i vår del av världen kristendomen den tongivande förmedlaren av den människosyn och de grundläggande värden, som motiverar mänskliga rättigheter och skyldigheter.

Mitt sociala engagemang med bl.a. tio år i en organisation i Göteborg som arbetar med personer som hamnat i hemlöshet, missbruk eller psykiatrisk problematik är grunden för mitt politiska engagemang. Jag har sett hur det går att förändra människors situation och därför tror jag att det går att förändra samhället till det bättre. Politik är för mig att påverka. Jag vill göra det utifrån min kristna människosyn om människans okränkbara värde och med Jesu liknelse om den barmhärtige samariern som utgångspunkt. I liknelsen tar en samarier sig an en person som ligger slagen vid vägkanten och visar därmed på en medkänsla som får konsekvens i praktisk handling.

Liknelsen är en fråga: Vem är min nästa? Den talar inte bara om att vi ska hjälpa dem som vi är bekanta med utan också främlingar och okända. Den ger oss hjälp att förstå den utgivande kärlekens princip och får praktiska konsekvenser för oss när det gäller integration av invandrare som kommer från oroliga områden och att motverka alla former av social utslagning. Ett samhälle behöver en gemensam värdegrund. Den kristna idétraditionen och värdegemenskapen har format och utvecklat vårt västerländska samhälle av demokrati och frihet. På det personliga planet har den hjälpt oss som människor att förhålla oss till etik och moral. Att ha en gemensam värdegrund är inte bara ett stöd för enskilda personer, det handlar om en hel nations välbefinnande.

När jag läser de olika politiska partiernas program så framstår en bild allt klarare: Det finns endast ett parti i Sverige som uttryckligen i sitt partiprogram bygger sin politik på kristna värderingar. Inget annat parti har den kristna etiken och idétraditionen som uttalad utgångspunkt. I Kristdemokraternas principprogram står följande: ”Med kristna värden avses de allmänt giltiga värden som inspirerats och förvaltats av den kristna traditionen. Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum”. Ett samhälle som nu visar sig så sårbart på både sociala och ekonomiska områden är i stort behov av en sammanhållande värdegrund. Jag menar att den öppna kristna människosynen med ett starkt socialt engagemang och förvaltande av skapelsen är den kompass vi behöver för att skapa ett samhälle där människor upplever trygghet, gemenskap, öppenhet och frihet.

Detta kommer jag att arbeta för och jag är stolt över de pionjärer som startade Kristdemokraterna och såg behovet av en röst som lyfte fram den kristna idétraditionen. Låt mig avsluta med ett citat ur Kristdemokraternas idéprogram: ”Kristdemokraterna bildades inte för att slå vakt om en särskild samhällsgrupps intressen, utan för att främja idéer med grund i den kristna etiken. Vårt partinamn förklarar att vi står för demokrati byggd på kristen människosyn och värdegrund.” Kan det sägas bättre?

Roland Utbult (KD)

Riksdagskandidat 2010

Mona Sahlin sågar den gren…

03 mars 2010

Vi läser i Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Göteborgs-Posten att flera socialdemokrater i topposition använder hushållsnära tjänster – samtidigt som de vill avskaffa avdraget. Under ett valår kanske man skulle bli glad över oppositionens dumdristigheter men det här gör mig istället smått uppgiven och frustrerad. Lars Johansson (S), vice ordförande i skatteutskottet är en av dem som nyttjar avdraget för hushållsnära tjänster. Han försvarar sitt handlande med att skattereglerna ska vara lika för alla och så länge avdraget finns så tänker han utnyttja det.

Men hallå, om man håller en politisk linje att denna skattereform ska avskaffas så bör man väl i rimlighetens namn själv hålla fingrarna borta från syltburken. Bosse Ringholm och Göran Persson är andra socialdemokrater som använder sig av dessa ”förhatliga” hushållsnära tjänster. Ylva Johansson, tänkbar socialminister i en ny regering, har utnyttjat avdragen med upp till 50.000 under 2009. Samtidigt tycker hon att avdraget inte ska finnas för sådana höginkomsttagare som hon själv… Man tar sig för pannan.

Ordet etik verkar ha försvunnit ur den politiska vokabulären. Moral har heller ingen stor frekvens. Dubbelmoral verkar vara ordet för dagen. Men vad händer med väljarna och deras syn på politiker i allmänhet och den rögröna oppositionen i synnerhet. Ja, det är ju knappast mitt problem om oppostitionen förlorar mark. Ett större problem är att väljarna, alltså medborgarna slutar tro på politikens möjligheter att förändra samhället till det bättre.

Oppositionen, med Mona Sahlin i spetsen, har antagit strategin att såga så djupt i den gren regeringen sitter på att man själv kan ta plats på den…

Roland Utbult (KD), kandidat till riksdagen 2010

http://www.kryssautbult.nu/

Tre hjärtefrågor

12 februari 2010

Här kommer tre hjärtefrågor för mig inför valet till riksdagen 2010. Mitt politiska engagemang har sina rötter i mitt sociala arbete. Det handlar om mer än tio år i en verksamhet bland missbrukare, hemlösa och barn till fångar i Göteborg. Därefter arbete i en organisation med inriktning på nödlidande barn  i ett 25-tal länder runt om i världen. Det har lärt mig hur man möter människor i utsatta situationer. Därför går hela min personvalskampanj under rubriken ”SE MÄNNISKAN”.

Kristdemokraterna är det parti som visar störst intresse och engagemang när det gäller socialt arbete i Sverige och i världen. Jag är glad och stolt att få kandidera till riksdagen för Västra Götaland västra/Bohuslän i årets val söndagen den 19 september.

Familjen i fokus

Jag menar att familjen idag är ännu viktigare än den varit i tidigare generationer. Perfekta familjer och felfria föräldrar existerar självfallet inte. Men trots sina brister är familjen den viktigaste byggstenen i vårt samhälle. I relationen till dem som står oss närmast skapas grunden för vår trygghet.

Barns och ungdomars rättigheter

Alltför många barn och ungdomar far illa på olika sätt. Skyddet för barn och unga behöver stärkas. Samhällets gemensamma ansvar för barn som befinner sig i svåra situationer behöver betonas ytterligare.

Motverka den sociala utslagningen

Social utslagning förekommer i alla åldersgrupper. Därför är det viktigt att i tid se problemen, öka de förebyggande insatserna och sätta in åtgärder där behoven finns.

Roland Utbult (KD), kandidat till Riksdagen 2010

http://www.kryssautbult.nu/index.html

Provval och riksdagsval

07 februari 2010

Inför riksdagsvalet håller Kristdemokraterna, som de flesta andra partier, provval bland partiets medlemmar för att se vilket stöd kandidaterna har inför valet. Därefter sätts listan på valsedeln där väljarna kan kryssa den kandidat de vill ska företräda dem i riksdagen.

Jag vann provvalet klart i valkretsen Västra Götaland Västra/Bohuslän som innefattar hela Bohuslän plus kommunerna Mölndal, Partille och Härryda. Dessutom vann jag provvalet i norra valkretsen (Alingsås, Trollhättan, Dalsland m.m.) kom fyra i östra (Falköping, Mariestad, Skövde m.fl.) och så vidare. Stödet för mig har visat sig vara enormt i hela Västra Götaland liksom i Göteborg (som är en egen valkrets).

Västra Götaland Västra/Bohuslän är den valkrets jag bor i och den valkrets som jag satsar mest på inför riksdagsvalet söndagen den 19 september. Det starka stödet för mig från medlemmarna är en indikation på att stödet från väljarna också kan bli omfattande.

På valsedeln till riksdagen är jag placerad på plats 3 efter Magnus Jacobsson och Rebecka Olsson. Eftersom jag kom ny till partiet i augusti förra året så är jag oerhört nöjd att vara bland toppkandidaterna i mitt första val som kristdemokrat!

Nu startar valrörelsen där jag har alla förutsättningar att bli inkryssad av väljarna och ta plats i riksdagen efter 19 september. För det behövs ca 1.600 kryss i hela valkretsen. På intet sätt omöjligt. Jag ser det som en stor förmån att få representera Kristdemokraterna och kommer att arbeta hårt för att öka partiets väljarstöd.

……………………………………………………..

Valet 19 september är viktigt. Det är på många sätt ett ödesval för Sverige och alla oss som bor här. Låt mig belysa tre områden som är viktiga för mig som kristdemokrat: jobben, pensionerna och Sverigedemokraterna.

Jobben. Jobbskatteavdraget för den som arbetar är ett viktigt incitament för att stimulera arbetsmarknaden. För till exempel en undersköterska har jobbskatteavdraget gett 1 500 kronor mer i plånboken varje månad. För varje arbetad timme i vårt land blir det mer pengar till vård, skola och omsorg.

De senaste decennierna har mängder av personer i vårt land hamnat i bidragsberoende vilket till slut även fick socialdemokraterna att reagera. Under den senaste socialdemokratiska regeringen startades reformeringen av sjukförsäkringen. Målet var att halvera sjukskrivningarna men man lyckades inte. Parollen var ”Alla ska med” men resultatet blev ändå att många lämnades kvar på perrongen. 140 nya förtidspensionärer tillkom varje dag under den senaste (s)-regeringen. Totalt var 750 000 människor sjukskrivna eller förtidspensionerade.

Nu är det viktigt att Alliansregeringen fullföljer sin jobblinje och att de grupper som hamnat utanför arbetsmarknaden får det stöd de behöver för att komma tillbaka. Därför har Alliansregeringen startat en rehabiliteringskedja som ska hjälpa människor som varit sjukskrivna att komma tillbaka in i arbetslivet. För den som ändå på grund av sjukdom inte kan komma tillbaka är det viktigt att det sociala skyddsnätet fungerar. För mig som kristdemokrat är detta en hjärtefråga. Staten har det övergripande ansvaret för att varje individ i vårt land ska uppleva social trygghet.

Pensionerna. Pensionärerna är 2000-talets förlorare. Genom en överenskommelse över blockgränserna på 1990-talet så skulle pensionerna följa den ekonomiska utvecklingen, oberoende av statens budget. När den ekonomiska krisen slog till så drabbades pensionärerna mer än andra. Medan en familj med två barn under 2000-talets första decennium fått mer än 8 000 kronor per månad att röra sig med så har pensionärerna i praktiken gått back. Jobbskatteavdragets 70 miljarder under den här mandatperioden ska jämföras med att pensionärerna under samma period endast fått 5,5 miljarder. Det är en stor och viktig grupp, 1,8 miljoner väljare.

Under socialdemokraternas tolv år vid makten sänktes inte skatten för pensionärer en enda gång. Alliansregeringen genomför nu för andra gången en skattesänkning genom höjt grundavdrag för pensionärerna. Framförallt gäller det personer med låg pension. Detta motverkar den svaga utvecklingen av pensionerna. Men mer behöver göras för att pensionärerna som grupp inte ska halka efter utan komma ikapp för förlorade år. Många äldre sliter med sin ekonomi och dessutom oroas de över hur deras boende ska bli på ålderns höst.

Kristdemokraterna har genom åren varit det parti som främst av alla värnat om pensionärernas situation. Vi kommer att prioritera ytterligare skattesänkningar för pensionärer. Det är verkligen dags att de som har byggt upp det här landet och offrat sitt liv till hårt och uppoffrande arbete nu får smaka frukten av det. Personligen kommer jag att slåss för att pensionärerna ska få en förbättrad standard och ett tryggare liv.

Sverigedemokraterna. Ett antal väljarundersökningar har visat att Sverigedemokraterna kan vara på väg in i riksdagen. I demokratiska val har väljaren givetvis makten över sin egen röst och om Sverigedemokraterna lyckas så måste valresultatet respekteras. Men det kan bli en komplicerad situation om de blir tungan på vågen.

Sverigedemokraternas ideologi har sina rötter i en invandrarfientlig strömning som värnar om nationalstaten. Sverigedemokraterna vill enligt sitt program ”upphöja det svenska” och varnar för ”inskränkningar av den nationalistiska principen”. Det finns mycket i invandringspolitiken som har misslyckats och behöver förändras. Men det är en sak att hämta sin näring i missnöjet hos många svenskar. En helt annan och svårare uppgift är att finna en lösning. Då handlar det om att utgå från en människosyn som inte kränker personer eller grupper.

För mig är det viktigt att se människan i första hand, därför vill jag föra en annan politik än den som Sverigedemokraterna står för. Jag tror att det bästa sättet att möta Sverigedemokraterna är att bemöta deras partis och kandidaters argument sakligt och korrekt. Då tror jag att deras ideologi, eller brist på ideologi, kommer att träda fram och de blir inte längre ett intressant alternativ inför nästa års val.

Roland Utbult (KD) Kandiderar till riksdagen 2010

http://www.kryssautbult.nu/