Archive for the ‘Riksmötets öppnande’ Category

Humanisternas syfte är att splittra

19 september 2012

Riksdagens öppnande högtidlighålls av tradition varje år bland annat med en gudstjänst i Storkyrkan. Det sker i närvaro av kungafamiljen, ministrar, riksdagsledamöter, andra politiker och tjänstemän. Förra året genomfördes en interreligiös gudstjänst med medverkande från andra trossamfund.

I år, vid samma tidpunkt, satsade förbundet Humanisterna för första gången på ett eget alternativ till den traditionella gudstjänsten i Storkyrkan, under rubriken ”humanistisk samling”. Humanisternas ordförande Christer Sturmark la igår ut texten på SVT Debatt. I inbjudan till Humanisternas samling stod det: ”De riksdagsledamöter och andra politiker som inte ser sig som kristna, eller föredrar en sekulär högtidsstund är varmt välkomna till en samling i humanismens och upplysningens anda”. Samlingen hölls på restaurangen Den Gyldene Freden i Gamla stan i Stockholm.

Man ska komma ihåg att gudstjänsten i Storkyrkan är en traditionell högtid som absolut inte frågar efter en kristen bekännelse för att man ska närvara. Humanisterna lockade med ”de som inte ser sig som kristna” – men det är inte vad gudstjänsten i Storkyrkan handlar om.

Tvärtom, det är en traditionsrik samling över alla gränser som vittnar om fred och försoning. Det finns inget ont i att samlas i en kyrka med tradition och trygghet som grund. Men Humanisternas syfte är att splittra och det är djupt olyckligt.

Jag har stor respekt för att människor kommer fram till olika slutsatser i frågor om tro. Men vi kan alldeles säkert vara överens om att den kristna värdegrunden har haft stor betydelse för vårt lands utveckling. I byggandet av Sverige har den stått för viktiga principer som blivit hörnstenar i vårt demokratiska samhälle. Det handlar om dygder, om etisk kompass, om civilkurage, trygghet, förvaltarskap och solidaritet med personer som lever i utsatta situationer.

Humanisternas mål är att skapa en sekulär stat. Eller som det står i deras idéprogram: ”Humanisterna förespråkar en sekulär etik, där religiös tro eller uttolkning av föregivet heliga skrifter inte kan tillåtas styra samhällets moraluppfattningar.” Det experimentet har genomförts i exempelvis kommunistiska diktaturer som Sovjet och Kina. Men det har grundligt misslyckats eftersom människors längtan efter frihet att själva bestämma sin livsåskådning alltid är starkare.

Till Storkyrkan gick de folkvalda för en stunds högtidlighet och eftertanke inför ett år fyllt av intensivt arbete och viktiga beslut. Till Den Gyldene Freden gick splittrarna med Christer Sturmark i spetsen.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)