Archive for the ‘Socialutskottet’ Category

Låt begreppet ”barnfattigdom” finnas kvar!

19 januari 2013

Glömda barnen

Det är märkligt vilket inflytande media har. När Uppdrag granskning avslöjar hur Rädda barnen, Bris och Majblomman manipulerat med siffror för att stärka sitt varumärke och locka till sig fler bidragsgivare så får det ett oerhört genomslag i media. Detsamma hände för några år sedan då Röda korset avslöjades med höga löner och styrelsearvoden.

Tack och lov så finns det organisationer som inte använder sig av överdrifter av det slaget som kommit fram i Uppdrag granskning och inte heller erbjuder sina chefer löner som sticker i ögonen på dess bidragsgivare och andra.

Barnfattigdom handlar främst om att familjer på olika sätt får svårt att hantera sin ekonomi vilket går ut över barnen. Men det är viktigt att komma ihåg vad som menas med fattigdom. Vi talar ofta om tre olika former fattigdom:

1. DEN ABSOLUTA FATTIGDOMEN Då ligger inkomster eller tillgångar under en viss bestämd nivå. Vi möter denna fattigdom bl.a. i Afrika och talar då om en dagsinkomst som understiger en eller ibland två amerikanska dollar.

2. RELATIV FATTIGDOM ”avser inkomster eller tillgångar relativt en annan individ, grupp eller stat, och ser därmed till skillnaderna mellan olika grupper eller individer i ett samhälle. Genom att använda begreppet relativ fattigdom går det att mäta enskilda individers upplevelser av sin fattigdom och hur fattigdomen i ett samhälle utvecklas; trots att medborgarnas absoluta fattigdom minskar, kan den relativa fattigdomen öka, genom exempelvis större löneskillnader, något som kan mätas genom en jämförelse mellan olika inkomstgrupper” (Wikipedia).

3. RÄDDA BARNEN har ”infört” ytterligare ett sätt att mäta fattigdom och då riktar man in sig på just begreppet ”barnfattigdom”. Det handlar om att barn i familjer som får försörjningsstöd (socialbidrag) eller har låg inkomst inte kan täcka de nödvändiga kostnaderna. Barnen drabbas genom att de t.ex. inte kan följa med på skolutflykter, gå till simhallen, vara med i musikskolan eller gå på bio med kompisar.

I Sveriges Riksdag, där jag är ledamot för Kristdemokraterna i bl.a. socialutskottet, används uttrycket ”barnfattigdom” som ett slagträ av oppositionen. Det finns ingen hejd på alla de gånger som uttrycket slungats i förhoppningen att vinna politiska poäng. Det är naturligtvis lika ohederligt som att överdriva siffror för att få in mer pengar till sin organisation.

Men jag menar ändå att uttrycket barnfattigdom är alldeles för allvarligt för att begreppet ska tas bort. Vi måste se att det finns barn som har det väldigt svårt också i vårt land. Vi måste se barnen som växer upp i outhärdliga situationer. Det kan bero på sociala svårigheter i familjen, som t.ex. någon typ av missbruk eller psykiatrisk problematik. Ur ett barns perspektiv är denna fattigdom inte bara en fråga om pengar utan också om avsaknad av social omsorg.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Läs mer om Barnfattigdom i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Expressen, GP.

Sverige behöver fler ICA-Jerry

04 juni 2012


Idag besökte ombudsman Jakob Hallman och jag Strömstad kommun och träffade  bl.a. Carina Oleniusson, som arbetar som praktikstödjare och  enhetscheferna Håkan Wikander och Anna Almén. Syftet med besöket var att  se hur de arbetar med att hjälpa personer med funktionsnedsättning in på  arbetsmarknaden.

Det blev ett mycket bra möte som också gav en del att fundera över. Strömstads kommun gör betydande sociala insatser för sina invånare. Arbetslösheten är dessutom låg. Vi konstaterade att arbetsgivarnas vilja att anställa personer med funktionsnedsättning inte ska överskattas men att det samtidigt finns lysande exempel på företagare som med hjärtat på rätt ställe anställer och ser till att arbetet blir meningsfullt för den enskilde.

Regeringen vill nu också öka stödet för arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning. I den nyligen presenterade FunkA-utredningen föreslås förenklade stödformer och ett nytänkande i synen på hur personer kan ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

För oss kristdemokrater är det viktigt att alla får känna sig behövda. Vi har också satt som mål att 10.000 personer med funktionsnedsättning ska anställas inom kommun- och landstingssektorn. Vi vill ha ett samhälle som tar vara på människors möjligheter och inneboende förmåga. Var och en ska ges möjlighet att arbeta 100% av sin förmåga! ICA-Jerry behöver följas av Konsum-Kalle och Bokia-Stina.

Bilden från vänster: undertecknad, Carina Oleniusson, Anna Almén och Håkan Wikander.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot i Socialutskottet

Blå måndag i Norden

25 juli 2011

Talmannen Per Westerberg aviserade måndagen den 25 juli en tyst minut kl. 12 för offren i de norska terrordåden i centrala Oslo och på ön Utöya. Jag tog mig till hamnen i Uddevalla eftersom jag älskar havet. Här befann jag mig i en sorgefylld stund denna blå måndag. Tillsammans med miljoner människor hedrades de som fick offra sina liv. Samtidigt går tankarna till de anhöriga som är med om outsägbara förluster och till de skadade som bär på livslånga inre sår som kanske aldrig kommer att helt läkas.

Hur en människa kan utföra dessa fasansfulla gärningar kan inte jag förklara på ett rationellt sätt. När man läser om hans utveckling från vanlig tonåring till kallblodig massmördare så hopar sig en mängd frågetecken. Men en sak reagerar jag på – massmördarens användning av diverse anabola stereoider. Dessa tillsatser förändrar det känslomässiga beteendet, förvrider personligheten och gör vissa människor till vandrande krutdurkar.

Dagen, AftonbladetExpressen och VG är några av de tidningar som rapporterar. Det är viktigt att vi slår vakt om demokratin. Den är sårbar, precis som vi människor, men den är värd att kämpa för. Vi ger det norska folket vårt stöd och står tillsammans upp för vårt fria och öppna samhälle.

Bilden: Norska flaggan vajar på halv stång på Stortinget.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)