Archive for the ‘Sveriges Riksdag’ Category

Lågvattenmärken i politiken

19 oktober 2017

Från min plats nummer 158 i riksdagens kammare har jag möjlighet att betrakta en hel del av de debatter som jag själv inte är involverad i. Ofta håller debatterna en hög nivå där åsikter möts och bemöts. Det finns en respekt för rummet, talmannen och kollegerna från andra partier.

Men det går att notera en del lågvattenmärken i den politiska debatten så här ett år innan valet. I samband med den finanspolitiska debatten i slutet av september sa Vänsterpartiets Ulla Andersson i ett replikskifte med moderaten Ulf Kristersson: ”Ulf Kristersson uttalade när han var socialminister något väldigt symptomatiskt för en moderat: – Jag tycker att psykiskt sjuka människor ska sluta dega hemma i soffan och gå och jobba istället.”

Det hade han naturligtvis aldrig sagt och hans reaktion var bland de mest upprörda jag har sett live i en riksdagsdebatt.

Men den som tar priset när det gäller låg nivå är Jimmie Åkesson. Det var i och för sig inte i riksdagen men, och kanske ännu värre, i TV-Aktuellt. ”Kristdemokraterna grundades delvis av nazister”. Jag tror att Åkesson var lite tilltufsad efter att Ebba Busch Thor kraftigt kritiserat Sverigedemokraternas skandalomsusade riksdagsgrupp under den TV-sända partiledardebatten veckan innan.

Vi var nog många som hoppade högt i TV-soffan över dessa befängda påståenden om KD och nazister. Börjar en pressad Åkesson se slutet på SD:s framgångar och häver ur sig lögner om andra partiers historia? Försöker han flytta fokus från den alltmer utbredda uppfattningen att Sverigedemokraterna är en skandalfabrik?

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Vad KD vill göra annorlunda i kulturpolitiken

17 januari 2016

picture-105NyckelKristdemokraternas kultursyn handlar om att kultur ger mening i nuet, bär våra historiska rötter och ger oss vingar in i framtiden.

Jag vill ge några korta, personliga reflektioner om Kristdemokraternas framtida roll i kulturpolitiken. Citaten är hämtade från ett upprop på min Facebooksida i januari i år.

 

DET ÖPPNA RUMMET

Vi står vid en kulturpolitisk skiljeväg där vi i Sverige har bekänt oss till mångkultur. Men det finns två ytterligheter. På ena sidan total assimilering, på andra sidan aggressiv nationalism. Däremellan finns ett öppet rum som präglas av ett anständigt sätt att argumentera för kulturarvet, det som binder oss samman. Den som invandrar till Sverige måste förhålla sig till det. I det svenska kulturarvet har vi något gemensamt. Det handlar om grundläggande värderingar, om respekt för varje individ, om demokrati. Det handlar om tankefrihet, samvetsfrihet och yttrandefrihet. Och frihet att utöva religion. Det motsäger inte att vi respekterar den som kommer hit med en annan uppfattning.

Vi har alla något gemensamt, vi är människor, och ska forma en framtid för landet och världen tillsammans. Poängen är att det inte är ytterlighetspartierna som ska fylla det öppna rummet. I detta öppna rum ska vi kristdemokrater finnas med argument och förslag som skapar gemenskap och framtidstro.

SOCIALT PATOS

Kärnan i den kristdemokratiska ideologin är socialt patos med ett stort engagemang för människor i utsatta situationer. Främst handlar det om barnens utsatthet. Vi är barnens och familjernas parti.

Det handlar om att böja sig ner till de allra svagaste. Det är många som kämpar en ojämn kamp idag. Detta har vi med oss, också när vi utformar kulturpolitiken.

FRITIDSPENGEN

  • Hej! Jag heter Ellinor och är diakon. Jag önskar att alla barn ska kunna utöva aktiviteter på fritiden. Bland de som söker hjälp hos oss är det inte ovanligt att man ber om hjälp för att kunna betala terminsavgiften hos Kulturskolan eller fotbollsföreningen.

Fritidspengen på 3 000 kronor, som infördes av Alliansregeringen, har getts till barn som lever i familjer med ekonomiskt små marginaler och är en viktig kristdemokratisk fråga. Den har gjort det möjligt för barnen att delta i olika fritidsaktiviteter eller betala sin kulturskoleavgift. Det är närmast ofattbart att vänsterregeringen tar bort den med argumentet att man tror på en generell välfärd och sänker kulturskoleavgiften med 300 kronor för alla, även de i de rikaste kommunerna. Om vi får tillbaka regeringsmakten 2018 så kommer jag att kämpa för att fritidspengen införs igen.

KULTURSKOLORNA

  • Mitt namn är Maria. Jag vill påminna starkt hur viktig stödet till Kulturskolan/ Musikskolan är i landet. Barn på alla åldersnivåer i grundskolan och fritiden måste fortsatt få rätt att utöva musik, bild, dans: att få uttrycka sig! Jag ser dagligen små barn blomma ut och utvecklas fantastiskt genom att spela och kunna behärska ett instrument.

Att sänka avgifterna för kulturskolorna är varje kommuns uppgift. Det ska vara möjligt för alla barn som vill att få möjlighet att lära sig spela, sjunga eller dansa. Värdet av kultur är enormt! Som kulturskapare prioriterar jag barns och ungas rätt till kulturella aktiviteter.

IDROTT

  • Jag heter Mats. För en som jobbat med kultur och fritidsfrågor i 23 år varav åtta år som ordförande så är det välkommet att det händer något på riksnivå också. Idrottsrörelsen är vår största folkrörelse och den ideella sektorn måste lyftas fram.

Även idrotten har en oerhört viktig uppgift. Framförallt som ideell sektor där barn ska få en stark möjlighet att idrotta utan att utsättas för onödig selektering vid unga år. Idrotten ska stödjas och jag kommer att arbeta för att avdragsrätt för gåvor till idrottsföreningar från både privatpersoner och företag införs.

KULTUR OCH HÄLSA.

  • Jag ser gärna att du tar Kultur och hälsa-frågan vidare. Anne Marie
  • Viktigt att arbetet med kultur och hälsa fortsätter! Det efterfrågas! Maria
  • Kultur i vården! Det helar både patienter och personal. Sara
  • Kultur på recept. Kenneth

Det finns nycklar till varje människa och kulturen är en sådan nyckel. När mörkret omger oss är kulturen ett ljus i mörkret. När dystopierna får dominera samhällsklimatet så är kulturen en kraft som skapar livskvalitet. Den går från hjärta till hjärta och hjälper oss att se och bekräfta varandra.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Kristdemokraternas talesperson i kulturfrågor

https://www.facebook.com/Roland-Utbult-124683600889658/?fref=ts

Har du frågor eller förslag, maila: roland.utbult@riksdagen.se

Idag överger Folkpartiet och Centerpartiet vårdnadsbidraget, mot föräldrarnas vilja!

10 november 2015

VårdnadsbidragetVEM SA DETTA?: ”Politiken måste inriktas på att ge föräldrarna en ökad valfrihet så att de själva kan välja mellan förvärvsarbete utanför hemmet och arbeta med barnens omvårdnad i hemmet”. SVAR: Centerpartiets Torbjörn Fälldin på en Centerkongress i Sundsvall för 40 år sedan. Han förespråkade ett vårdnadsbidrag som skulle ligga till grund för beräkning av sjukpenning och ATP-poäng!

Centerpartiet och Folkpartiet, tillsammans med sina Allianskollegor Kristdemokraterna och Moderaterna, gjorde det 2008 möjligt för kommuner att erbjuda vårdnadsbidraget, det gav föräldrar med barn i åldern ett till tre år en möjlighet att stanna hemma längre. Summan på 3 000 kronor per månad är skattefri och inte pensionsgrundande.

Centerpartiet och Folkpartiet har aviserat att de idag under Socialförsäkringsutskottets möte kommer att överge den gemensamma politiken. De kommer då att liera sig med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet när de röstar för att avskaffa vårdnadsbidraget. Att Folkpartiet överger föräldrarnas rätt till valfrihet är i och för sig inte oväntat med tanke på att den dominerande kraften i FP idag är ”liberal feminism” som står över andra liberala värden.

Men Centerpartiets kovändning är märklig. Att det inte är Fälldins tankar som styr partiet idag har vi fått flera bevis på tidigare men i Centerpartiets idéprogram står det att ”partiet tror på varje människas rätt och förmåga att själva forma sin egen framtid”, därför vill man ”att makt ska finnas så nära människor som möjligt”. Hoppsan!

Det är sorgligt att vårdnadsbidraget, en valfrihetsreform som Alf Svensson så träffande kallade ”mer tid för barnen-reformen”, nu ser ut att avskaffas. Mot föräldrarnas vilja! Jag, och Kristdemokraterna vill att det istället utvecklas, att beloppet höjs, görs pensionsgrundande och erbjuds föräldrar i Sveriges samtliga 290 kommuner!

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot i Socialförsäkringsutskottet

Fem favoritdikter av Tomas Tranströmer

29 mars 2015

TranströmerNär jag packat ner det som behövs för en veckas vistelse i Stockholm lägger jag som vanligt med min ständige följeslagare Tomas Tranströmers ”Samlade dikter”. Mitt i socialförsäkringsutskottets ständiga flöde av nya ärenden drar jag mig ibland undan en stund och läser Tranströmer, 2011 års Nobelpristagare i litteratur. En älskad diktare har gått ur tiden men hans poesi lever. Här följer fem av mina favoriter:

 

 

Romanska bågar

Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvmörkret. Valv gapade bakom valv och ingen överblick. Några ljuslågor fladdrade. En ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela kroppen: ”Skäms inte för att du är människa, var stolt! Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” Jag var blind av tårar och föstes ut på den solsjudande piazzan tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och Signora Sabatini, och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt.

Nocturne

Jag kör genom en by om natten, husen stiger fram i strålkastarskenet – de är vakna, de vill dricka. Hus, lador, skyltar, herrelösa fordon – det är nu de ikläder sig Livet. – Människorna sover:

En del kan sova fridfullt, andra har spända anletsdrag som om de låg i hård träning för evigheten. De vågar inte släppa allt fast deras sömn är tung. De vilar som fällda bommar när mysteriet drar förbi.

 

Gläntan 

Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse. Gläntan är omsluten av en skog som kväver sig själv. Svarta stammar med lavarnas askgrå skäggstubb. De tätt sammanskruvade träden är döda ända upp i topparna där några enstaka gröna kvistar vidrör ljuset. Därunder: skugga som ruvar på skugga, kärret som växer. Men på den öppna platsen är gräset underligt grönt och levande. Här ligger stora stenar, liksom ordnade. De måste vara grundstenarna i ett hus, jag kanske tar fel. Vilka levde här? Ingen kan ge upplysning om det. Namnen finns någonstans i ett arkiv som ingen öppnar (det är bara arkiven som håller sig unga). Den muntliga traditionen är död och därmed minnena. Zigenarstammen minns men de skrivkunniga glömmer. Anteckna och glöm. Torpet sorlar av röster, det är världens centrum. Men invånarna dör eller flyttar ut, krönikan upphör. Det står öde i många år. Och torpet blir en sfinx. Till slut är allt borta utom grundstenarna. På något sätt har jag varit här förut, men måste gå nu. Jag dyker in bland snåren. Det går bara att tränga sig igenom med ett steg framåt och två åt sidan, som en schackspringare. Så småningom glesnar det och ljusnar. Stegen blir längre. En gångstig smyger sig fram till mig. Jag är tillbaka i kommunikationsnätet. På den nynnande kraftledningsstolpen sitter en skalbagge i solen. Under de glänsande sköldarna ligger flygvingarna hopvecklade lika sinnrikt som en fallskärm packad av en expert.

 

Ur ”Ostinato”

Ur vrakens kretsande punkt av stillhet

rullar havet dånande fram i ljuset,

tuggar blint sin betsel av tång och frustar

skum över stranden.

 

Jorden höljs av mörker som fladdermössen pejlar.

Vraken stannar och blir en stjärna.

 

Ur ”Epilog”

När året sparkar av sig stövlarna, och solen klänger högre, lövas träden och fylls av vind och seglar fram i frihet. Vid bergets fot står barrskogsbränningen,

men sommarns långa, ljumma dyning kommer, drar genom trädens toppar sakta, vilar ett ögonblick och sjunker åter undan — avlövad kust står kvar.

 

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Ledamot Socialförsäkringsutskottet

Ersättare Kulturutskottet

Sång för andra gången i riksdagen

22 juni 2014

Utbult sång nr 2 i riksdagenVåren 2011 sjöng jag i en debatt i Sveriges Riksdag. Det blev stor uppmärksamhet och talmannen Per Westerbergs besked när jag frågade om det var möjligt att sjunga i en debatt riksdagen blev vida känt: ”Något sådant kan vi inte förbjuda”.

Det har gått tre år och jag har länge tänkt på Cornelis Vreeswijks fantastiska lilla visa ”Telegram för en bombad by” men inte hittat något passande tillfälle.

Så fick jag frågan om jag som suppleant i kulturutskottet ville ta debatten ”Fokus på unga” i juni i år. Då kontaktade jag talmannen igen och frågade på nytt om det var OK att sjunga i debatten i riksdagens kammare. Svaret från talmannen kom omgående via mail: ”OK, kör på!”

Sveriges Television uppmärksammade det hela och skrev på sin nyhetssajt:

Kristdemokraten Roland Utbult överraskade i kammaren. I debatten om ”Fokus på unga” lade riksdagsledamoten kraft bakom orden med hjälp av sång.

Först citerade Utbult det tal FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson höll på nationaldagen:

”Sverige är en del av världen, men världen är också en del av Sverige. Ett öppet och utåtvänt Sverige är ett rikare Sverige. Hemma och ute flyter samman”.

Därefter var det dags för Cornelis Vreeswijks ”Telegram för en bombad by”.

Hör sången i riksdagen här: Sång av Utbult i riksdagsdebatt.

PK är ett gissel

30 juli 2013

Poltiskt korrekt mediaNyligen fick jag, tillsammans med ett antal riksdagsledamöter från andra partier, frågan från nyhetssajten Nyheter24: Anser du att Ramadan är en svensk tradition?

Jag svarade: ”Nej, det är inte en svensk tradition. Inte i betydelsen svenska sedvänjor som förts vidare genom generationer. Men det är en jätteviktig del av det muslimska året”.

Till min förvåning (som inte skall överdrivas) så svarade de övriga ja på frågan (utom en moderat som var tveksam). Flera svarade ”Självklart är Ramadan en svensk tradition” (se länk nedan).

Nyheter24 hade också ställt samma fråga till allmänheten. Av dessa svarade 86,6% nej. Bara 3 % höll med de politiker som svarat ja på frågan.

Det man frågar sig är varför de ja-sägande politikerna svarade som de gjorde? Jag tror att de gjorde det av rädsla för att stöta sig med de muslimska väljarna. Att den breda allmänheten har en annan uppfattning stör dem inte eftersom de tror att de på det här sättet framstår som progressiva, om inte annat så i medias ögon.

Det kallas att svara ”politiskt korrekt”, förkortat PK.

Problemet är att PK hindrar oss från att få en ärlig och öppen debatt om olika frågor. PK håller borta människor från att diskutera viktiga frågor samtidigt som samhället förändras. PK sätter munkavle på personer med sunda och bra åsikter.

Tänk på att vår demokrati bygger på frihet att tänka och att uttrycka sig. Samtidigt bidrar media, professionella tyckare och en del politiker till att bara vissa frågor diskuteras och under speciella former.

Ta frågan om religion och politik. Genom årtionden har religiösa övertygelser hållits borta från det offentliga och politiska rummet i Sverige. Det skall hållas privat. Trots att livsåskådningar har stor plats i många människors vardagsliv så har den inte fått någon betydande plats i den offentliga debatten.

Vi behöver försvara det fria samhället och rätten för varje människa att uttrycka sig fritt. Vi behöver skapa ett utrymme där debatten inte hämmas på grund av det politiskt korrekta. Men hur går det till? Genom att hålla debatten och samtalet levande i viktiga frågor så att fler vågar yttra sig, framföra sina åsikter och bli en del i samtalet. Bara så kan vi få en ärlig och öppen debatt och finna nycklar till dagens och framtidens utmaningar.

http://nyheter24.se/nyheter/politik/749479-politikerna-sjalvklart-ar-ramadan-en-svensk-tradition

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Den som lägger en bra grund har något att stå på

04 juli 2013

Hägglund Almedalen 2013 2Har lyssnat till samtliga partiledartal så här långt under Almedalsveckan och vill ge min kommentar. Efter varje tal så ställer opinionsinstitutet Novus en fråga till en Almedalspanel på 200 personer som får ge sitt betyg. Göran Hägglund (KD), som höll det första talet för i år i söndags, fick betyget 3,1, Jimmie Åkesson (SD) fick 1,5 i betyg i måndags, och i tisdags fick Gustav Fridolin (MP) 3,3. Fredrik Reinfeldt fick igår kväll betyget 3,6.

Det är alltså Jimmie Åkesson som skiljer ut sig med ett underbetyg. Hans partikollegor, inte minst riksdagsledamöterna på första bänk, såg väldigt nöjda ut så de måste ha blivit förvånade över resultatet. Men går man in i Åkessons tal så förstår man snart vad underbetyget beror på.  Det är något som är fel i grunden. Sverigedemokraterna har ett par hyggliga retoriker i riksdagen. Men det hjälper liksom inte. Det är något i SD:s värdegrund – om det finns en sådan – som gör att budskapet blir snedriktat. Och då hjälper det inte ens att man tar fram bilder från verkligheten inom t.ex. äldreomsorgen.

Det är som att göra en musikinspelning. Om man lägger en bra grund med några duktiga musiker så finns möjligheten att i slutändan göra storverk. Men om något i grunden blir fel eller inte riktigt stämmer så får man liksom aldrig ordning på det hur man än försöker.

När Göran Hägglund talar om ”ett Sverige som håller samman” så bottnar han i den kristdemokratiska ideologin som lyfter fram mänskliga rättigheter och alla människors okränkbara värde. Det blir något annat. Budskapet bär ända fram till slutapplåden. Och vidare in i supervalåret 2014.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Läs mer: DN, SvD, GP, Dagen, Världen idag, Expressen och Aftonbladet.

Förbjud datorer och mobiler på rättspsyk

08 maj 2013

Rättspsyk mobiltelefonUnder våren har en intressant situation utvecklats där verkligheten krockar med gällande lag. Det handlar om huruvida patienter inom rättspsykiatriska kliniker ska få använda sig av elektronisk kommunikation som datorer och mobiltelefoner.

Enligt lagen så får en klinik inte utfärda ett generellt förbud. Men här har Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö gått sin egen väg. Socialstyrelsen, som ser till att lagen följs, har under våren hotat med vite om inte kliniken återställer möjligheten för patienterna att få använda mobiltelefoner.

Så här skriver Socialstyrelsen i ett utlåtande: ”Generella förbud mot tillgång till Internet eller telefoni får enligt lag inte förekomma inom den psykiatriska tvångsvården. Istället ska individuella prövningar göras.”

Det låter bra att individuella prövningar ska göras. Men verkligheten säger något helt annat. Undersökningar visar att intagna personer beställer vapen och narkotika. De hotar människor och har kontakt med kriminella gäng. Personal uppger att man inte har och inte får ha kontroll över de kriminella handlingar som sker via den elektroniska kommunikationen.

En mobiltelefon kan idag jämställas med en dator. När en sexualbrottsling döms till psykiatrisk vård har personen samma verktyg att fortsätta sin brottsliga bana med barnpornografi och att komma i kontakt med barn.

För brottsoffren handlar det om ett lidande som inte tar slut. Den som blivit utsatt för våld eller övergrepp hamnar i en svår situation med långvarig otrygghet och rädsla för förövaren. Även om förövaren döms för sitt brott kvarstår oron.

Socialminister Göran Hägglund, vars departement äger frågan, har uttalat sig positivt till att skärpa reglerna. Och justitieminister Beatrice Ask svarade under våren på en direkt fråga från mig i riksdagen att hon delar den uppfattningen.

Tillämpningen av lagen måste ändras och bli mer rättssäker. Om det inte låter sig göras så måste lagen ändras. För trots alla larmrapporter så fortsätter brotten inifrån de rättspsykiatriska klinikerna i oförminskad takt. Så ser verkligheten ut.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Debatt om vårproppen med ”Mästarnas mästare”

15 april 2013

riksdagen72dpiÅter på plats i Sveriges Riksdag och lyssnar på debatt i kammaren om 2013 års ekonomiska vårproposition ”Ansvar för jobb och trygghet”. Den europeiska krisen fortsätter och påverkar även den svenska ekonomin. Konkurrenskraften är svag i eurozonen och arbetsmarknaden har stora bekymmer. Det är skuggan som ligger över svensk ekonomi.

Den svenska ekonomiska utvecklingen under det här året och 2014 blir enligt finansminister Anders Borg (M) ”trög, långsam och segdragen”. I det läget har regeringen valt att satsa på t.ex. forskning och utveckling, infrastruktur och sänkt bolagsskatt. Sverige satsar på framtiden när andra drar ner!

Vårpropositionens inriktning är bl.a. att få fler i arbete och underlätta för dem som står långt ifrån, att säkra ett stabilt system och förbättra konsumenternas ställning på finansmarknaden (bl.a. bättre kontroll av sms-låneföretag).

Fredrik Olofsson (S): ”Jobben är nyckeln till välfärd och framtidstro. Vi vill se en annan inriktning än den regeringen för och det ska vi presentera om ett par veckor. Vi har bl.a. sagt att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.”

Anders Borg: ”Oppositionen är överens om en sak: Höjda skatter och höjda bidrag. Det är detta som det handlar om: Ska vi höja skatten för alla som sätter sig i bilen och åker till arbetet eller ska vi göra det mer lönsamt att jobba?”

Anders Sellström (KD) lyfte bland annat kvalitet i välfärden och ökat framtida byggande. Han hade dagens bästa metafor då han jämförde den sittande borgerliga regeringen med deltagarna i TV-programmet ”Mästarnas mästare”: ”Man måste ligga på topp hela tiden, vara uthållig och befinna sig högt på listan även om man kanske inte vinner alla grenar.”

Jag menar att det mest glädjande i regeringens vårpropositionen är satsningen på tre miljarder för att motverka arbetslösheten, bl.a. genom 12.400 extra utbildnings- och praktikplatser under både 2013 och 2014.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Skärp rättstryggheten för barn!

11 februari 2013

Barn som är rädd AftonbladetNu har det hänt igen! Ett barn far illa på grund av domstolsbeslut som inte tar in barnets perspektiv.

I veckan kom en dom i kammarrätten att en femåring, lillebror till de mycket uppmärksammade ”Markbarnen”, skall flyttas från det familjehem där han levt hela sitt liv till sin biologiska mor. Detta trots att lagen säger att ett tydligt barnperspektiv ska vara rådande i alla ärenden gällande barn.

Drygt 20 000 barn och unga i Sverige är omhändertagna enligt de lagar vi stiftat. De nya ändringarna i socialtjänstlagen från 1 januari i år förtydligar barnens rätt. Exempelvis skall varje omhändertaget barn få en egen socialsekreterare. Denne ska besöka barnet regelbundet utifrån barnets behov.

Räcker inte

Men detta räcker inte. Vi vill utöka handläggaransvaret för socialsekreterarna. Regeringsformen 1 kap 9§ anger krav på att ”iaktta saklighet och opartiskhet” inom offentlig förvaltning. När man bryter mot detta måste det bli kännbara konsekvenser. Effektiv tillsyn och kvalitetskontroll krävs av både utredningsarbete och vårdinsatser.

Vidare bör vårdnadsöverflyttningar övervägas i fler fall när barnen blir kvar i familjehemmet och de biologiska föräldrarna har en mycket dålig prognos att under överskådlig tid ta hand om sina barn. Barnperspektivet skall väga tyngre än föräldrarätten. Möjligheten finns redan i socialtjänstlagen men genomförs bara undantagsvis.

Vidare bör barnet företrädas av ett ombud när det omhändertas, eller vid vårdnadstvister, umgänge och boende. Med ett ombud skulle de lagar som skall trygga barns rätt följas bättre. FN:s barnkonvention bör också inkorporeras i svensk lag. Det skulle leda till bättre uppmärksammande av barns rättigheter och till ett starkare skydd.

Bo Edvardsson

docent i psykologi och socialt arbete

Ingela Thalén (S)

fd socialminister, ordförande i Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Roland Utbult (KD)

riksdagsledamot