Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Från Mello till cello

27 februari 2016

Mello2

Cello

För ett par veckor sedan var det Melodifestival i Göteborg som jag hade möjlighet att besöka. Härom kvällen var jag på konserthuset i Stockholm och lyssnade på cellisten Marie Macleod som framförde Edward Elgars cellokonsert tillsammans med Kungliga Filharmonikerna.

Båda de här tillfällena drog mycket publik. Mellon drog givetvis flest men cello-konserten gavs två kvällar. Efter att ha gått ganska oberörd från Mellon så var jag djupt berörd av cellokonserten och hela den symfoniska upplevelsen som även innehöll Brahms och Schumann. Episkt!

 
Den klassiska musiken kan ibland vara som en svårtuggad entrecote med tillhörande grönsaker som kräver en del av lyssnaren. Den musik som framförs på Mellon är mer av bakelsekaraktär. Men vi vet att om man stoppar i sig för många bakelser och för ofta så kan det låga näringsvärdet bli förödande i längden.

Visst är vi värda en stunds proffsig TV-underhållning efter en veckas slit i skolor och på arbetsplatser. Men jag kan lova att en kväll på konserthuset med Kungliga Filharmonikerna väger upp en hel serie av Mellon.

Roland Utbult
Riksdagsledamot (KD)
Kulturpolitisk talesperson

6% – nu är vi halvvägs till 12%!

12 maj 2014

OLYMPUS DIGITAL CAMERAI dagens väljarundersökning från Demoskop inför EU-valet 25 maj, publicerad i Expressen, ligger Kristdemokraterna på 6%. Det betyder att vi är halvvägs till de 12% som jag hävdat att KD som parti ska ligga på i den svenska riksdagen – minst 12%!

Därför har jag också tryckt upp knappen ”KD över 12% Valen 2014”, läs mer om det här.

Jag har alltid sagt att vi är ett 12%-parti. Men inte bara jag: en väljarundersökning vid Göteborgs Universitet i samband med valet 2010 visade att KD skulle haft 12,8% om väljarna hade röstat efte sin politiska övertygelse.

Vi har dessutom varit där över 12% och vi ska dit igen!

Lars Adaktusson (t.v. på bilden) är Kristdemokraternas toppnamn i EU-valet. Han kommer att bli en bra arvtagare till Alf Svensson i Bryssel.

En viktig poäng är att du som väljare går och röstar i EU-valet söndagen den 25 maj – och att du gör det utifrån din övertygelse!

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Förbjud datorer och mobiler på rättspsyk

08 maj 2013

Rättspsyk mobiltelefonUnder våren har en intressant situation utvecklats där verkligheten krockar med gällande lag. Det handlar om huruvida patienter inom rättspsykiatriska kliniker ska få använda sig av elektronisk kommunikation som datorer och mobiltelefoner.

Enligt lagen så får en klinik inte utfärda ett generellt förbud. Men här har Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö gått sin egen väg. Socialstyrelsen, som ser till att lagen följs, har under våren hotat med vite om inte kliniken återställer möjligheten för patienterna att få använda mobiltelefoner.

Så här skriver Socialstyrelsen i ett utlåtande: ”Generella förbud mot tillgång till Internet eller telefoni får enligt lag inte förekomma inom den psykiatriska tvångsvården. Istället ska individuella prövningar göras.”

Det låter bra att individuella prövningar ska göras. Men verkligheten säger något helt annat. Undersökningar visar att intagna personer beställer vapen och narkotika. De hotar människor och har kontakt med kriminella gäng. Personal uppger att man inte har och inte får ha kontroll över de kriminella handlingar som sker via den elektroniska kommunikationen.

En mobiltelefon kan idag jämställas med en dator. När en sexualbrottsling döms till psykiatrisk vård har personen samma verktyg att fortsätta sin brottsliga bana med barnpornografi och att komma i kontakt med barn.

För brottsoffren handlar det om ett lidande som inte tar slut. Den som blivit utsatt för våld eller övergrepp hamnar i en svår situation med långvarig otrygghet och rädsla för förövaren. Även om förövaren döms för sitt brott kvarstår oron.

Socialminister Göran Hägglund, vars departement äger frågan, har uttalat sig positivt till att skärpa reglerna. Och justitieminister Beatrice Ask svarade under våren på en direkt fråga från mig i riksdagen att hon delar den uppfattningen.

Tillämpningen av lagen måste ändras och bli mer rättssäker. Om det inte låter sig göras så måste lagen ändras. För trots alla larmrapporter så fortsätter brotten inifrån de rättspsykiatriska klinikerna i oförminskad takt. Så ser verkligheten ut.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Går det att lita på Socialdemokraterna?

02 maj 2013

Löfven 1 maj 2013Före regerings-skiftet 2006 hade Sverige haft en socialdemokratisk regering 65 av de senaste 70 åren. Inte underligt att Alf Svensson en gång uttryckte ”Det bor en liten socialdemokrat i varje svensk”.

Nu är det andra tider. Socialdemokratins betydelse når inte samma höjder längre, trots sin position som största parti. Ett antal märkliga turer som t.ex. Göran Perssons sorti, Håkan Juholts millsyckande och Mustafa Omar-affären har bidragit till att minska förtroendet. Socialdemokraternas kriskommissionen efter valet 2010 tar i sin valanalys upp det faktum att partiet på senare tid saknat förmåga att presentera reformer som berör människor. I det ligger, menar man, delar av förklaringen till partiets stagnation.

Kanske är det mot bakgrund av denna oförmåga som den nyvalde partiledaren Stefan Löfven försöker rycka till sig initiativet.  Han är den utvalde som ska föra socialdemokratin tillbaka till Rosenbad. Löfven känner trycket på sina axlar. Därför är det kanske inte så underligt att han i 1 maj-talet i Malmö upprepar ett löfte som ser ut som ett desperat försök från Socialdemokraterna att ta initiativet inför valet 2014. Så här sa Löfven i Malmö:

”Vi socialdemokrater har satt målet att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020. Det är avgörande för vår ekonomi, vår välfärd, och inte minst för pensionerna och äldres villkor. För att nå målet finns inga alexanderhugg. Det finns ingen enkel lösning som fixar allt. Därför har vi inget universalverktyg, men vi har en stor verktygslåda.”

Hur kan man egentligen utställa ett löfte – eller var det en målsättning – att Sverige ska ha den lägsta arbetslösheten i hela EU år 2020? EU består av 27 länder. Vilken utveckling övriga länder har fram till 2020 har Stefan Löfven ringa kunskap om.

Löfven fortsätter: ”Det innebär att alla arbetslösa unga under 25 år får jobb, utbildning eller praktik inom 90 dagar. Det är vårt tydliga löfte till dig som är ung i Sverige: Du ska aldrig någonsin lämnas utanför, du ska studera, praktisera eller arbeta, och du ska kunna nå din förhoppning om framtiden!”

De ska studera, praktisera eller arbeta, säger Löfven. Det är klart, här finns möjlighet att gömma undan en stor grupp som då betraktas vara i arbete/sysselsättning. Om de rödgröna vinner valet 2014, vilka skattehöjningar kan vi förvänta oss på just det här området?

För Alliansen skulle Socialdemokraterna vara ett mycket större hot om de lyfte fram sina ursprungliga ideal med solidariteten som främsta banér. Men jag betvivlar att socialdemokratin kan vinna tillbaka den glöden som de ägde en gång.

Jag tror att valen 2014 kommer att handla i hög grad om värderingar. Det ger mitt eget parti Kristdemokraterna en stor möjlighet. Kristdemokraterna är idag den sociala rösten i politiken med en stark betoning på varje människas unika värde. Politik handlar i hög grad om att beröra människor. Och det finns fortfarande inget som berör människor så djupt i det här landet som en stark social röst som förmedlar framtidstro.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Läs mer: Svenska Dagbladet, SvD, DN, DN, GP, GP

Debatt om vårproppen med ”Mästarnas mästare”

15 april 2013

riksdagen72dpiÅter på plats i Sveriges Riksdag och lyssnar på debatt i kammaren om 2013 års ekonomiska vårproposition ”Ansvar för jobb och trygghet”. Den europeiska krisen fortsätter och påverkar även den svenska ekonomin. Konkurrenskraften är svag i eurozonen och arbetsmarknaden har stora bekymmer. Det är skuggan som ligger över svensk ekonomi.

Den svenska ekonomiska utvecklingen under det här året och 2014 blir enligt finansminister Anders Borg (M) ”trög, långsam och segdragen”. I det läget har regeringen valt att satsa på t.ex. forskning och utveckling, infrastruktur och sänkt bolagsskatt. Sverige satsar på framtiden när andra drar ner!

Vårpropositionens inriktning är bl.a. att få fler i arbete och underlätta för dem som står långt ifrån, att säkra ett stabilt system och förbättra konsumenternas ställning på finansmarknaden (bl.a. bättre kontroll av sms-låneföretag).

Fredrik Olofsson (S): ”Jobben är nyckeln till välfärd och framtidstro. Vi vill se en annan inriktning än den regeringen för och det ska vi presentera om ett par veckor. Vi har bl.a. sagt att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU 2020.”

Anders Borg: ”Oppositionen är överens om en sak: Höjda skatter och höjda bidrag. Det är detta som det handlar om: Ska vi höja skatten för alla som sätter sig i bilen och åker till arbetet eller ska vi göra det mer lönsamt att jobba?”

Anders Sellström (KD) lyfte bland annat kvalitet i välfärden och ökat framtida byggande. Han hade dagens bästa metafor då han jämförde den sittande borgerliga regeringen med deltagarna i TV-programmet ”Mästarnas mästare”: ”Man måste ligga på topp hela tiden, vara uthållig och befinna sig högt på listan även om man kanske inte vinner alla grenar.”

Jag menar att det mest glädjande i regeringens vårpropositionen är satsningen på tre miljarder för att motverka arbetslösheten, bl.a. genom 12.400 extra utbildnings- och praktikplatser under både 2013 och 2014.

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

2013 – miraklernas år

01 januari 2013

Guds finger 2Jag har börjat räkna mirakler. Innan jag somnar på kvällen så räknar jag de mirakler jag varit med om under dagen. Det brukar bli två, tre eller upp till fem mirakler. Någon dag är det inget alls, men det är bara undantagsvis.

Med mirakler menar jag sådant som jag inte planerat själv. Det är som om Gud rör med sitt finger lite grann och så händer det oväntade. Det finns små och stora mirakler. Att få barn är ett av de största miraklerna. De små miraklerna kan vara lite svårare att upptäcka om man inte är vaksam. Det kan vara ett möte med någon eller att det öppnas en väg till något nytt.

När man räknar mirakler så räknar man inte sådant som gör ont eller sticker. Man räknar det goda som hänt. Sedan somnar jag i en känsla av att det händer mycket som är bra i livet. Jag vaknar så småningom med en undran och viss bävan inför vad den nya dagen kommer att innehålla. För i utmaningarna – och själva livet är ju en stor utmaning – så händer det både bra och dåliga saker.

Nu skriver vi 2013 och det betyder ett nytt år med nya utmaningar och möjligheter. Gör det till din egen rutin att räkna mirakler innan du somnar. Du kommer att upptäcka hur mycket gott som händer dig varje dag! Skriv gärna ner vad som händer.

Vad kommer 2013 att innehålla? Det vet vi väldigt lite om. Men en sak vet jag helt säkert – att detta nya år kommer att innehålla ett stort antal små och stora mirakler.

Önskar dig en mirakulös fortsättning på det nya året!

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

”Man går inte till en doktor vars blommor har vissnat”

14 oktober 2012

Att befinna sig i USA under brinnande valkampanj mellan Obama och Romney är rätt fascinerande. Ett av de intressantaste mötena här var det med Emma Rung, svenska som frivilligt hjälper till i Obamas kampanj i New York. Hon beskrev på ett intressant sätt hur människor här i USA engagerar sig för sin favoritkandidat. Man bussas ut i ett område och på vägen ut berättar många i bussen sina upplevelser och motiv för att satsa sin fritid för det de tror på. Sedan ger de stora delar av sin fritid i aktiviteter som dörrknackning och telefonsamtal.

Jag frågade Emma hur det kändes efter att Barack Obama misslyckats i den första TV-debatten mellan presidentkandidaterna. Hon beskrev sin besvikelse men att hon ville fortsätta eftersom hon menade att Obama har den bästa politiken, bl.a. för de fattiga i USA. Hon berättade också att ”det tog en dörr” innan hon kom över sin rädsla med dörrknackning.

Här i Austin, Texas, märks inte så mycket av själva valkampen eftersom det här av tradition är ett republikanskt fäste. Men kampen hårdnar nu mellan Obama och Romney i andra delstater som Ohio, Florida, Iowa och Virginia. Framförallt handlar det om ekonomin och jobben. TV-kanalerna  visar hela tiden hur kampen trappas upp och analyserar allt från vicepresident Joe Bidens märkliga beteende i debatten med Paul Ryan till Romneys och Obamas ansiktsuttryck i olika delar från deras debatt.

Tillsammans med andra kristdemokrater mötte jag i veckan David Beckwith, framgångsrik kampanjmakare med erfarenhet från Vita huset. Han betonade hur viktigt det är med one-liners och tog upp bl.a. Romneys uttryck ”Hope is not a strategy” som syftade på Obamas kampanjuttryck ”Hope”. En av de mest målande verbala uttryck jag hört denna veckan i amerikansk TV kom från en analytiker som beskrev hur många väljare nu vänt Obama ryggen eftersom ”man går inte till en doktor vars blommor har vissnat”.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Läs mer: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet.

Möte med Afrika

03 april 2012

När jag tillsammans med Lars-Arne Staxäng (M), Annelie Enochson och Mikael Oscarsson (båda KD) i början av mars i år besökte Rwanda och Demokratiska republiken Kongo så var det en intensiv och omtumlande resa.

I Rwanda bor 9 miljoner invånare. Det är i huvudsak två folkgrupper som bor där, Hutu och Tutsi. Det helt absurda och avskyvärda folkmordet 1994 innebar att 10.000 personer dödades varje dag i 100 dagar, eller sju personer per minut. Sedan FN dragit tillbaka sina styrkor fanns det ingenting som kunde hindra Hutuextremisternas planer att försöka döda alla Tutsi. De sköts, hackades, hängdes eller på andra vis dödades.

I Kigali Memorial Center i Rwanda kunde vi se bilderna och berättelserna från övergreppen på män, kvinnor och barn (se foto längst upp). Bara i området vid Memorial Center ligger 250.000 personer begravda. Idag är det ett förvånande lugn över Rwanda med ”Unity” som det viktigaste av alla uttryck från regeringen. Det byggs överallt i huvudstaden Kigali och vägarna är väl fungerande. Den rwandiska presidenten väljs i direkta val för en period om sju år.

Efter Rwanda reste vi till Kongo. I östra Kongo är infrastrukturen förstörd, området är oerhört fattigt trots rikedom på mineraler och landet domineras av korruption och svagt ledarskap. Vägarna var minst sagt bedrövliga och i vissa områden gällde det bara att försöka ta sig igenom och komma välbehållen fram.

Det enda som höll samman landet var kyrkornas engagemang. Den svenska organisationen PMU (Pingstmissionens Utlandssamarbete) är en av de organisationer som gör mycket stora insatser runt om i landet. Särskilt gripande var ett nutritionsprojekt utanför regionhuvudstaden Bukavu där undernärda barn fick en ny möjlighet vilket också gjorde deras mödrar stolta och glada (se foto).

På Panzisjukhuset i Bukavu mötte vi den prisbelönte chefskirurgen Denis Mukwege, specialiserad på gynekologi. Min syster Birgitta hade Denis i skolan när hon var missionär i Bukavu så det blev ett speciellt smmanträffande. På Panzisjukhuset hjälps kvinnor som våldtagits eller skadats på annat sätt vid förlossningar. Till detta arbete hör också rehabiliterings-centret Dorkas, ett arbete bland våldtagna kvinnor. Det blev ett möte som berörde starkt när vi fick höra berättelserna från dessa kvinnor. De låter inte det de gått igenom diktera deras framtid!

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot

Stående ovationer för Kristdemokraterna

15 januari 2012

Tjugondag Knut (13/1) hade jag förmånen att medverka i Jönköping när Kristdemokraternas lokalavdelningar i Jönköping och Bankeryd hade fest. Där fanns ett antal både sevärda och hörvärda profiler. Ett fint minne från kvällen var mötet med en av de starkaste KD- profilerna, Allan Wendefors.

När Curt Ankarberg introducerade Allan förstod jag att det handlade om en människa som personifierade kristdemokratisk värdegrund. Allan från Tenhult har under mer än 30 år tjänat Kristdemokraterna i Jönköping och suttit på nästan alla förtroendeposter som kan räknas upp. Han har vunnit respekt genom sitt sätt att vara. När hockeylaget HV71 ville ha in Allan i sin styrelse så sa de: ”Vi vill ha det som du representerar”.

Genom otaliga resor med hjälpsändningar till olika länder i Östeuropa har han hjälpt många. Lastbilarna har fyllts med kläder, möbler, toastolar eller andra förnödenheter.

I höstas avtackades Allan Wendefors som politiker under högtidliga former tillsammans med flera andra från olika partier som gjort insatser i Jönköpings kommun. De fick alla applåder men när det var Allan Wendefors tur så reste sig alla de församlade och gav honom stående ovationer.

När jag reste från Jönköping så tänkte jag på hur viktigt det är med starka kristdemokratiska profiler. Men det viktigaste är vad de som personer representerar. Det blev jag påmind om i mötet med Allan Wendefors.

Roland Utbult

Riksdagsledamot (KD)

Sverigedemokraterna gör entré i Sveriges Riksdag

04 oktober 2010

Det blev en speciell dag denna första egentliga arbetsdag för Kristdemokraterna i riksdagen. Började dagen med en promenad i Gamla stan innan frukost. På väg från övernattningslägenheten till själva riksdagshuset passerade jag ett monument över kung Oscar II med text ur hans tal 1897: ”Måtte inom denna riksdagsbyggnads murar städse visa rådslag ske, samt för ett älskadt fosterland gagnande beslut varda fattade.”

I riksdagen fanns det många fotografer och journalister. De var mest intresserade av Sverigedomkraternas (SD) entré i riksdagen.

20 av 349 ledamöter kommer från SD och jag har beslutat mig för att bemöta dem vänlig och korrekt.

Men när partisekreteraren Björn Söder talade om sitt parti som ”Sverigeblocket” så tyckte nog många med mig att det var lite väl lågt. Jag menar att alla vi som är folkvalda tillhör ”Sverigeblocket”.

Jag tror inte att detta är en framkomlig väg för Sverigedemokraterna att på det sättet distansera sig från de övriga. Jag hade trott att de skulle visa ett visst mått av ödmjukhet inför det demokratiska systemet och inför att för första gången vara med att på allvar påverka svensk politik.

Tyvärr saknades den ödmjukheten från SD denna första arbetsdag i Sveriges Riksdag. Jag lär få anledning att återkomma i ämnet.

Roland Ubult (KD)

Riksdagsledamot