Archive for the ‘Upphovsrätt’ Category

Välkommet besked om upphovsrätten, Annie Lööf!

01 december 2011

Äganderätten har länge varit en viktig fråga för Centerpartiet. Senast vid årets centerstämma klubbade partiet viljeinriktningen ”att äganderätten för markägare stärks, och bland annat bör regelverket kring fastighetsägarens rättigheter när mark tas i anspråk för vinstdrivande verksamhet ses över”. Däremot har frågor ställts den senaste tiden hur Centerpartiet och dess partiledare ser på värdet av immateriella tillgångar som know-how, patent, varumärke, design eller upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

 

Bakgrunden är att Annie Lööf under hösten gett flera olika besked om sin syn på upphovsrätten. I Aktuellt sa hon att hon själv och Centerpartiet är ivriga påhejare att öka friheten på internet och göra den nedladdning som idag är illegal ”laglig för privat bruk”. I samma intervju hävdar hon att äganderätten skall gälla också på internet. Hon säger till radioprogrammet ”Mitt i musiken” att hon som näringsminister måste svara som regeringen tycker ”att det är kriminellt att ladda ner för privat bruk”.

 

150 låtskrivare från nätverket UniSon (United Songwriters) frågade i ett öppet brev Annie Lööf om hon vill slopa hela grunden för betalning för kulturen på internet. Dessutom har STIM (Svenska Tonsättares och Musikers Intresseorganisation) bjudit in Lööf ”för en grundläggande genomgång av upphovsrätten och hur den fungerar i praktiken”. Brittiska The Guardian har också tagit upp tråden.

 

Nedladdning för privat bruk är lagligt idag genom olika tjänster som t.ex. Spotify eller iTunes. Även om ersättningen är låg så är det ändå en väg för alla parter att kunna se ljuset i tunneln. De flesta kreatörerna är nöjda om de kan leva på sitt skapande.

Jag har ju som medborgare inte rätt att gå in i Konsumbutiken och plocka med mig en liter mjölk utan att betala och hävda att det är ”för privat bruk”. Mjölkbonden skulle inte få någon ersättning och inga andra heller. I normala fall kallas det ”stöld”. Men att ladda ner en film, dataspel eller ett musikalbum som har kostat många hundra tusen, kanske millioner kronor att producera ska vara gratis. Det går givetvis inte ihop.

 

I Alliansregeringens kulturproposition ”Tid för kultur” står det: ”Upphovsrätten ger den upphovsman som har skapat ett verk – t.ex. en film, ett musikstycke eller en bok – ensamrätt att bestämma över hur verket ska användas. Upphovsmännen och andra rättighetshavare som investerat tid och engagemang i sitt konstnärliga verk eller sin prestation och som ofta tagit stora ekonomiska risker ska kunna känna sig trygga i att det finns en fungerande marknad där de upphovsrättsliga regelverken säkrar både en rätt till ekonomisk ersättning och ett skydd för verkets särart.”

 

Det är därför ett välkommet besked att näringsminister Annie Lööf, tillika partiledare i Centerpartiet, i ett pressmeddelande från Näringsdepartementet den 29 november lyfter värdet av immateriella tillgångar. Dit hör även upphovsrätten!

 

Roland Utbult

Riksdagsledamot i kulturutskottet (KD)

Musiker