Archive for the ‘Upprättelseceremonin’ Category

ALDRIG MER!

21 november 2011

Idag måndag 21 november 2011 anordnar regeringen en upprättelseceremoni för personer som under sin barndom utsatts för övergrepp eller försummelse i den sociala barnavården. 

Drygt 1.200 personer är samlade och det har hela tiden handlat om att ge plats för just de personer som berövats en trygg och kärleksfull barndom. Vanvårdsutredningen har samlat nästan 900 berättelser om kränkningar och övergrepp. Berättelser som är smärtsamma men som hjälpt till att blottlägga vanvård och försummelser mot barn i Sverige under förra århundradet fram till 80-talet. Flera av dessa personer har jag mött och flera har ringt mig under hela den sex år långa processen som nu lett fram till denna ceremoni. Några har varit arga, andra förtvivlade och nästan alla har sett fram emot denna upprättelseceremoni. I upprättelsen ingår också ekonomiskt ersättning.

Talman Per Westerberg håller just nu tal och riktar en ursäkt utan förbehåll eller förmildranden: ”Vanvården är en skam för Sverige… Ni möttes av kyla och likgiltighet, utsattes för våld och övergrepp… Vi ber idag om förlåtelse –  samhället skulle ansvara för er trygghet men ni övergavs. Det svenska samhället vill på detta sätt ge er upprättelse”.

Maria Larsson, barn- och äldreminister, talar om vikten av att stärka barns rättigheter. Hon citerar också David, 7 år: ”Barn är olika, man kan inte göra på samma sätt med all barn. Ni vuxna måster vara påhittiga så att det verkligen blir till barnets bästa”.

Varje talare har en ton av medkänsla som gör denna ceremoni till en värdig stund. Det viktiga framöver är att vi alla håller ögonen öppna och reagerar när vi ser att barn – eller vuxna – gå igenom missförhållanden. Talman Per Weterbergs slutord ringer i mina öron när ceremonin nu är över: ”Idag vill vi med gemensam röst ropa: ALDRIG MER!”

Roland Utbult (KD)

Riksdagsledamot