Archive for the ‘Vetenskap’ Category

Man känner sorg

21 mars 2011
Att sätta sig in i den situation som alla dessa människor som drabbats av tsunamin i Japan upplever är inte möjligt. Den obeskrivliga sorgen över förlorade anhöriga saknar gränser. Kvar blir tomhet och ett försök att gripa tag i det halmstrå av hopp som finns kvar

Ändå är det inte mängden omkomna eller statistiken som berör mest. För den enskilde som förlorat sin son, dotter, förälder eller vän är saknaden oerhörd. Jag är själv uppvuxen vid havet och en av mina bröder drunknade i hamnen på Öckerö innan jag föddes. Min mor och far måste ha lidit fruktansvärda kval över det som hände. Sorgen satt i hos dem hela livet. De lyckades med vänners hjälp och genom sin kristna tro ändå se att livet på något sätt gick vidare.

Religionshistorikern Karen Armstrong, som medverkade i ett av Skavlans TV-priogram, ser just hur religionen kan besvara våra innersta frågor, något som tekniken och vetenskapen inte förmår. Skavlan kopplade händelserna i Japan till religionens betydelse för att hjälpa människor att finna meningen med livet.

Kärnkraftsolyckan i Fukushima öppnar upp för frågor kring kärnkraften som framtidens energikälla. Vi är sårbara, både som samhälle och enskilda människor. Men kärnkraften kommer troligen att finnas under många generationer, kanske för all framtid. Det är utmaningen för politiken och vetenskapen.

Vi vill alla uppleva trygghet och glädje över att vara människor med de möjligheter som livet bjuder. Just nu känner jag mest sorg över det som hänt och händer människor cirka 11 timmars flygresa från oss i Sverige.

Roland Utbult
Riksdagsledamot (KD)

Einstein och Paulus

12 oktober 2009

Veckans tanke på min politiska hemsida www.kryssautbult.nu kommer från vetenskapsmannen och snillet Albert Einstein (1879-1955): ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.

Einstein levde ju under första hälften av 1900-talet och kunde knappast ha insikt om de enorma förändringar som skulle komma., t.ex. när det gäller klimatfrågan. Mot ljuset av det är hans uttalande imponerande.

De gamla lösningarna på de stora problemen har inte visat sig hålla. Så vi kanske behöver förflytta oss tillsammans för att få ett nytt perspektiv och hitta vägar till nya lösningar. För mig som kristen finns de nya vägarna och tankarna i vandringen tillsammans med Jesus!

Även om fysikern och nobelpristagaren Albert Einstein var en av våra största tänkare så var han ändå som människa begränsad när det gällde att förstå hela Guds skapelse och de djupa dimensioner som finns i Jesu liv och undervisning.

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt.” Paulus i Romarbrevet kapitel 12.