Posts Tagged ‘Folkets röst’

Folkets röst: ”Så här vill vi se KD förändra Sverige” del 1

06 februari 2015

ÖraATT LYSSNA ÄR EN KONST! Här följer ett axplock av svaren på en inbjudan på Facebook 3 februari: ”Vad är viktigast för dig? Passa på nu för möjligheterna till profilering för KD har aldrig varit större. Tillsammans finner vi vägen!”

 • Framtiden är ett främmande land. De gör saker annorlunda där. En ny ledare måste tycka om förändring och förnyelse.
 • Om någon vågar stå upp och tala klarspråk till folket på ett folkligt sätt och inge hopp och visa vägen. Då kanske vi har någonting att bygga på?!
 • Det viktigaste är att våga ta debatten i frågor som är känsliga men heta! Att våga diskutera ”elefanten i rummet” att jobba för ett mänskligare och inkluderande samhälle där vi vågar ställa krav på individ och samhälle.
 • Lagstadgad samvetsfrihet för vårdpersonal! En självklarhet!
 • Sänk abortgränsen och lagstifta om rätt till samvetsfrihet!
 • Samvetsfrihet för vårdpersonal, borde vara självklart. Men vidga debatten, det handlar om mer än aborter. Även i Psykvården finns personal som skulle vilja avstå från att delta i ex.vis. ”bältningar”
 • Utveckla valfrihetspolitiken i barnomsorg. Låt vårdnadsbidraget ingå i en större lösning där barnfamiljer ges ännu större frihet att välja mellan olika former och huvudmän, kanske mixa?
 • Formulera en tydlig politik kring den ideella sektorns betydelse i samhället. Hur stödja och uppmuntra? Vilken dialog finns mellan stat/kommun och Kyrkor/föreningar? Varför särbehandlas idrotten?
 • Kanske nås Roland Utbults 12%-mål den dag KD lyckats få in i det allmänna medvetandet att partiet har en annan själ än den som ihärdigt pådyvlas: den fundamentalistiska kristna högern med USA-anstrykning.
 • Gå med i Nato!
 • Fortsätt med förslag som förbättrar integrationen, inte minst när det gäller sysselsättning och bostäder.
 • Avveckla kärnkraften och satsa på förnyelsebart i alla dess former!
 • Pensionsfrågorna om hur det kan komma sig att så många kvinnor inte kommer att kunna försörja sig under ålderdomen.
 • Kristdemokrati handlar om människors unika värde och detta får aldrig stå tillbaka för politiska kompromisser. Keep up the good work!
 • Vi måste göra något åt psykvården och BUP nu. Våra barn och ungdomar mår allt sämre, många vuxna har det tufft.
 • Gör som Lewi Pethrus sade: – Angående vår politiska inriktning i detta nya parti ska vi göra så här. Vi ska ta den socialdemokratiska ekonomiska politiken i sin helhet, och tillägga kristna värderingar. Så får det bli.
 • Tillbaka till grundfundamenten Vad var tanken från början med Kd Driv dom frågor som Kd kärnväljare anser viktiga Var inte rädd att säga , det som ändå alla andra tänker.
 • KD ska vara ett parti för folket, inte bara storfinansen, folket uppfattar oss som ett stödparti för moderaterna.
 • Hitta tillbaka till de kristna kärnvärdena och exempelvis en öppen invandringspolitik och värna om utsatta grupper i samhället.
 • 1 Familjepolitiken 2 Skolan, mindre klasser och mer kompetenta lärare/ fröknar 3 Integrations/ migrationsfrågor
 • Värna om att vårt land fortsatt skall ta ansvar för människor på flykt. Välkomna de som flyr undan världens elände. Gärna med en ytterligare humanisering av asylmottagandet och möjligheten att återförenas med anhöriga.
 • Hitta konstruktiva lösningar för hur vi också ska ta hand om dessa som kommer på ett bra sätt. ”Volymerna” är inte problemet, det är bristerna i mottagning och integration som bör adresseras. Med en väl fungerande integration kan asylmottagandet i princip vara obegränsat…
 • Vi behöver utveckla vårt sätt att förhålla oss till varandra, som partier, personer o organisationer, där kan vi vara överens. Jag tycker dock det är en mycket skrämmande utveckling när KD vill försvåra för människor från helvetet i ex Syrien att komma hit. Du säger att du inte sneglar på SD, det är bra. Men att flytta intill SD just i den fråga de har stått ensamma i, det är enligt mitt sätt att se – ett väldigt långt steg bort från den kristna värdegrund ni säger att ni har som utgångspunkt. Det gör mig ledsen.
 • De kristna värderingarna kommer inte att gälla sedan när muslimer är i majoritet! Inser ni inte det? Det finns bara en gud för muslimer och det är Allah, inte Jesus! Man ska inte vara så naiv!
 • Jag har aldrig röstat på KD. Men jag och många med mig skulle nog börja göra det om ni stod upp för sanna kristna värderingar. Många känner nog sig väldigt svikna. ”Frimodighet ger stor lön”
 • KD har inte velat utreda nuvarande abortlag för att ev föreslå förändringar, tvärtom öppnat för abortturism. Inte heller drivit frågan om samvetsfrihet för barnmorskor, sjuksköterskor och läkare.
 • Tror inte att man efterfrågar ”Kristen etik och moral” i större omfattning, åtminstone inte utanför de religiösa kretsarna. Att ha ”Krist” i partinamnet tror jag är ett rött skynke för ”den stora massan” Visst, etik o moral i sig är absolut ett bra riktmärke, men att blanda ihop religion och politik är ingen bra väg mot 12% , det (K) D ska försöka göra är att bryta fördomsvallen och det gör man inte i abortmotståndens namn, eller att peka moraliska fingrar. Lär av CDU i Tyskland istället
 • När pastor Lewi Pethrus tog initiativ till bildandet av detta parti, var det just utifrån att han trodde på att det behövdes ett nytt parti i Sveriges riksdag, med förankring i en kristen värdegrund. Det var alltså inte för att det behövdes ett nytt allmänborgerligt parti, utan för att det behövdes ett parti som vågade stå upp för etik och moral förankrad utifrån en kristen värdegrund.
 • KD behöver vara det som det var ämnat att vara från början och inte hålla upp fingret för att se vartåt vinden blåser.
 • Angående invandrare, ge dem rätt att plugga engelska på förläggningarna. Nu får de inget göra så länge de inte vet om de får stanna. Det skulle ge dem något att göra och de har nytta av var de än hamnar.
 • Tillsammans med tydliga mål lär det ju bli bra. En kristen indentitet och profil som kan vara med och påverka. Jag förstår att man måste gå halva vägen var i mycket för att kunna samarbeta. Men en del frågor som hör till viktiga värderingar som utgör mer av att bevara vårt samhälle i en dräglig mänsklighet borde vara fridlyst och omutbart. Sedan tycker jag att man inte behöver skämmas för vårt kristna arv vilket har inspirerat vårt samhälle i rätt riktning.
 • Jag tror man ska vara lyhörd att lyssna in impulserna i samhället för att sedan ganska omgående vara närvarande och ge svar i ett brus av intryck som delas digitalt i warp fart. Man kanske inte hinner med allt men bygga upp gedigna artiklar med fördjupning. Men samtidigt vara bergfast i vissa ämnen för att inte vara en ”vindflöjel” som ”vänder kappan efter vinden” utan skapar en pålitlighet och förtroende i vilja man är och vill. Gör man detta grundligt och seriöst som jag tror du menar då kan man t.o.m. vinna tillbaka ”kärnväljare” och det finns en bred uppbackning av kristna medmänskliga värderingar också hos dem som inte har en personlig kristen tro men sympatiserar med kristna värderingar och traditioner.
 • Det har ju kommit hit folk från andra länder som redan är mycket seriösa kristna och just nu upplivar dom kristna församlingar med sin respekt och vördnad av kristna värderingar och som känner att dom kommit till ett s.k ”kristet land” med en frihet och demokrati. Mitt tips varför inte bekänna oss att vi är ett kristet land och vara frimodiga att försvara vårt grundfäste nu när det stormar så mycket.
 • Glömde säga en sak som jag tycker är jätteviktigt att KD gör: Stå upp för Israel!

Roland Utbult, riksdagsledamot (KD)

Annonser